Opning av utstilling med Pippip Ferner

Kan kunsten redde havet? AVLYST!

Situasjonen med Korona viruset er i rask utvikling og det er berre tidspørsmål før også vår region blir ramma.
Ved Runde Miljøsenter (RMS) er vi opptatt av å forebygge smittespreiing og vi må derfor sette i verk tiltak.
Etter råd og pålegg frå myndigheitene blir det blir sett i gang til tiltak i kommuner, andre offentlege institusjonar slik universitet. Det er også sett i verk tiltak i ei rekkje og private bedrifter.

Arrangement
Myndigheitene har sett inn tiltak og lagt inn avgrensingar på gjennomføring av offentlege arrangement. Det er også utarbeidd rutinar for risikovurdering ved gjennomføring av arrangement.
RMS har gjennomført risiko vurdering i tråd med Folkehelseinstituttet sin retningsliner.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering

Som eit forebyggande tiltak har Runde Miljøsenter bestemt seg for å utsetje strandryddarksjonen på Runde den 14. g 15. mars til seinare.
RMS har laga program for søndagsforedrag med åpen kafé for vårsesongen. Alle slike arrangement vil bli avlyst fram til påske.

Informasjon frå helse myndigheitene
Helsemyndigheitene sender jamleg ut oppdatert informasjon om situasjonen.
Fakta og råd finn du her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Opning av utstilling og føredrag på Runde Miljøsenter. 

Runde Miljøsenter og Herøy Kunstlag er stolte av å kunne presentere utstillinga «Plastic Revisited» av Pippip Ferner. I år var Pippip finalist til Gullklypa – Hold Norge Rent sin pris for eldsjeler/organisasjonar som gjer ein ekstraordinær innsats for eit ryddig lokalmiljø.
Søndag 15. mars blir det offisiell opning av utstillinga og i den anledning vil Pippip halde eit føredrag om arbeidet sitt under tittelen «Kan kunsten redde havet?» Etter foredraget vil det bli høve til å prøve seg som plastkunstnar for dei som har lyst.

Program for dagen:
Kl. 13:00 Dørene opnar
Kl. 15:00 Føredrag – «Kan kunsten redde havet?»
Kl. 16:00 Snorklipping, Pippip viser rundt i utstillinga
Kl. 16:30 Workshop – prøv deg som plastkunstnar
Kl. 18:00 Senteret stenger

Arrangementet er gratis, det vil vere høve til å kjøpe middag, kaffi og kake i kaféen før og etter føredraget.
Følg også med hendinga på Facebook.

Stad: Runde Miljøsenter
Dato: 15. mars
Ope: 13:00 - 18:00
Foredrag: 15:00 - 16:00
Følg hendinga på Facebook.

Det blir ope kafé og utstilling. Vi serverar to middagsrettar og eit utval av kaker.

Om prosjektet «Plastic Revisited» 

Prosjektet «Plastic Revisited» rettar søkelyset på marin plastforsøpling.
Prosjektet består av små og store vevde og strikka installasjonar av funnen mjukplast (posar, emballasje, fiskesnøre, fiskegarn, tau mm) der Pippip Ferner utforskar handverksmetodar innan tekstiltradisjonen for å belyse miljøproblemet.

I over 10 år har Pippip Ferner jobba med tema rundt marine organismar og deira sjansar til å overleve i eit hav som blir varmare, surare og fyllest med plast og alle miljøgiftene som følgjer med plasten. Dette påverkar alt frå små plankton til større marine dyr. Artar er trua og forsvinn raskare enn normal evolusjon skulle tilsei, noko som får dramatiske konsekvensar for havets evne til å forsyne oss med ressursar som vi har tatt som ein sjølvfølgje.

Pippip plukkar plast dagleg, langs vegen, i skogen og langs kysten. Plasten vert sortert i to hovudkategoriar, hardplast og mjukplast. Til dette prosjektet vert all mjukplast brukt. Til no har ho funne plast tilsvarande ca. 3000 posar. I tillegg kjem mjukplast frå hushald, jordbruk, fiskerinæring og industri. Alt blir vaska, klipt, for så å bli strikka, vevd eller fletta. Plastproblematikken blir gjort synleg gjennom handverk som normalt blei sett på som tradisjonelle, feminine og daglegdagse syslar.

På utstillinga på Runde viser ho blant anna ein to meter brei strikka installasjon sett saman av fleire remser strikka av plastposar og som flyt utover golvet. Dei vevde arbeida er laga av funnen plast frå delar av presenningar, plastsekkar, plast frå byggeindustri, rundballplast, palleplast, fiskerirelatert tau, fiskegarn mm. Dette er same materiale som går igjen i havsulereira på Runde.

På avstand ser arbeida forlokkande ut og står fram som om dei er laga av eit naturmateriale. Ved nærare ettersyn ser ein at det er plast. Det som ser ut som mjuke lange ulltrådar er nylontau og såkalla «dollyrope». Desse trådane er stive og heile arbeidet har ein eim av olje, gammal tang og plast. Et paradoks med desse plastarbeida er at dei ikkje toler sol eller dagslys over tid. Hundrevis av timars arbeid vil falme og smuldre opp til små bitar, og kunstverket vil gå over til å bli mikroplast og deretter nanoplast.

Kven er Pippip Ferner?
«Jeg bor og arbeider i Asker, har bakgrunn som grafisk designer / illustratør, men sa opp alle kundene mine i 2005 for å få mer tid til kunsten. Mitt hovedområde er maleri, tegning og skulptur, men de siste tre årene har jeg jobbet mest med installasjoner av funnet plast. Jeg er også aktiv i Guerrilla Plastic Movement.
Kunstprosjektene har alltid hatt et økologisk fokus - de siste ti årene med fokus på marint mangfold i et hav som blir varmere, surere og fylles med plast og miljøgifter.

Havet har alltid fengslet meg. Ser jeg tilbake, sees en nysgjerrig pike på oppdagelsesferd etter skjell og tanglopper i fjæra. Like nysgjerrig som i barneårene, mønstret jeg på forskningsskipet G.O Sars i 2012 for å lære mer. Forskerne ombord introduserte meg til en fantastisk verden av nerdete kunnskap, som ga enda større grunn til å fortsette å fokusere på marint mangfold i kunsten.

Jeg bruker mitt privilegium som kunstner til å presentere forskningen fra et ikke-vitenskapelig synspunkt. Metoden min er kanskje mer vitenskapelig enn innholdet - jeg gjør undersøkelser innen både teknikk og tema, dissekerer og analyserer kildene for å forstå struktur og mening, for så å “oversette” denne informasjonen og gjøre det til mitt. Enten det er fabulerende og detaljrike tegninger av en sjøpungs anatomi, fordøyelsessystemet til en kråkebolle, monumentale skulpturer av funnet plast, humoristiske småfigurer, strikkede/ vevde installasjoner, foredrag og plastverksted for barn og voksne - det henger sammen og drivkraften er å skape engasjement, undring og endringsholdning».

Har du lyst å bidra i kampen mot plasten?
Laurdag 14. mars er det ryddedugnad på Runde med storaksjonen «Før fuglane kjem». Les meir om ryddekasjonen her

Velkommen på føredrag og utstilling!

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde