Tysdag 24.september klokka 10-16 held Møre og Romsdals Fylkeskommune seminar om fornybar energi på Runde Miljøsenter.
Ope for alle, gratis inngang. Påmelding innan 19. september.

På seminaret får du vite om kva som skjer innan havenergi både nasjonalt og internasjonalt.

Bruk av ny teknologi og løysingar i vasskraftutbyggingane kan det gjere utbyggingane meir miljøvennlege, og samtidig mindre arbeid og utgifter?

Vidare får vi høyre om prisutvikling på straum, nettutbygging og om vi vil nå måla for fornybar energi.

Fjernvarme frå skogsflis varmar mange i Ørsta sentrum. Kva er erfaringane frå Eldhuset?

Kva med å skaffe eigen energi for å halde varme i huset? Vi får orientering om erfaringar med bruk av sol- og bioenergi på privathus på Leinøya.

Seminaret er ope for alle. Gratis inngang. Enkel servering.

Kontaktperson: Ketil Valde, tlf. 71 25 81 65 / 930 36 359.

Påmelding innan 19. September til: ketil.valde@mrfylke.no

Program