Saman med Høgskolen i Borås i Sverige har Runde Miljøsenter etablert samarbeidsprosjektet OTECAfrica. Dette initiativet fremjar OTEC – Ocean Thermal Energy Conversion, som ein form for fornybar havenergi som utnyttar temperaturdifferansar i havet til å generere elektrisitet og ferskvatn. RMS var medarrangør for konferansen OTECMatters i Borås i oktober 2013. Nyleg kom boka frå konferansen ut, her er lenke til den:
http://www.otecafrica.org/OTECMatters.aspx

Les gjerne meir om OTEC og andre havenergisaker på www.havenergisenteret.no.