Runde Miljøsenter ved Karsten Kvalsund har hatt ansvar for arbeidspakke 9 i NeXOS-prosjektet. RMS har vore med å testa ut ulike sensorar i ulike farvatn.

Uttestinga har skjedd i Nord-Atlanteren, Middelhavet og Kanariøyane. Nærare bestemt frå Tyskland og opp langs Norskekysten, inn i Sognefjorden og vidare nordover utanfor Sunnmøre, langs sokkelkanten, ned sokkelskråningen til havs og i Trondheimsfjorden og sørover att.

 

Les Sunnmørsposten sin artikkel om AUV her (for abb.)

 

Glidarar med sensorar er billigare i drift enn eit forskningsfarty, og syner kva framtid forskinga har med slik ny teknologi.

 

Sjå video frå prosjektet her

 

_4ah6282

– Uttesting av Glider i vårt nærmiljø, på bildet ser vi frå høgre og bakerst: Roger Kvalsund (RMS), Karsten Kvalsund (RMS), Jenny Ullgren (RMS), Emily Louisa Millan Eide (Per Eide Studio), Tom Knudsen (Per Eide Studio) og Per Eide (Per Eide Studio). Nederst og framme; Céline Bonaldi (Alseamar), Françoise Pearlman (IEEE), Jay Perlman (IEEE) og Viginie del Marro (Alseamar).

Bidragsytarar i rapporten:

Karsten Kvalsund (RMS/REC), Madeleine Goutx (AMU), Céline Bonaldi (ALSEAMAR), Eric Delory(PLOCAN), Laurent Beguery (ALSEAMAR), Frédéric Cyr (AMU), Gaute Lied (CMR),Emanuele Roberto Reggiani (NIVA), Caroline Mengeot (NIVA), Jochen Wollschläger (HZG), Oliver Ferdinand (UNOL), Nils-Roar Hareide (RMS/REC), Jenny Ullgren (RMS/REC) og Harald Rohr (TRIOS).

 

Lenkje til prosjektet: www.nexosproject.eu