Opningstider

Sjå her for meir informasjon om overnatting, kurs og konferansefasilitetar og aktivitetar ved senteret.

Sesong kafe og utstilling

I perioden 15.mai – 14.juni har me åpen kafè og utstilling laurdag og søndag 12:00 – 18:00

 Fra 14.juni – 1.september har me åpent kvar dag frå  11:00 – 18:00

Besøkssenteret og overnatting

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Runde Miljøsenter AS

Organisasjonsnummer: 987 410 752 MVA

Adresse: Rundavegen 237, 6096 Runde


Kontonummer: 3997.04.08189

Bank: SpareBank 1 Søre Sunnmøre 

Tilsette - Forskning

Ottar Håkonholmen (Dagleg leiar)

E-post: ottar@rundecentre.no

Mob: +47 99 53 78 05


Nils-Roar Hareide

Havforskning, fiskeri

E-post: nilsroar@rundecentre.no

Mob: +47 41 29 11 07


Roger Kvalsund

Marinbiologi

E-post: roger@rundecentre.no

Mob: +47 95 28 97 44

Jenny Ullgren

Oseanografi

E-post: jenny@rundecentre.no

Mob: +47 94 13 88 71

Lars Golmen

Oseanografi, fornybar energi

E-post: lars@rundecentre.no

Mob: +47 47 89 09 57

Karsten Kvalsund

Fysiker, glidarar.

E-post: karsten@rundecentre.no

Mob: +47 95 11 31 64

Greta Garnes

Prosjektmedarbeidar

E-post: greta@rundecentre.no

Mob: +47 99 62 91 78


Louise Holmelund Tackmann

Marin forsøpling, naturrettleiar

E-post: louise@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 58 53

Mona Gilstad

Marinbiolog

E-post: mona@rundecentre.no

Mob: +47 97 68 10 24

Johannes Kjær Madsen

Prosjektmedarbeidar, Naturrettleiar

E-post: johannes@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 70 08

Tilsette - Opplev Runde

Cecil Elisabeth Nerbø

Dagleg leiar, Runde Konferansesenter AS

E-post: cecil@rundecentre.no

Mob: +47 95 96 70 59

Johannes Kjær Madsen

Prosjektmedarbeidar, Naturrettleiar

E-post: johannes@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 70 08


Louise Holmelund Tackmann

Marin forsøpling, naturrettleiar

E-post: louise@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 58 53

Suel Kassembo

Booking / Kafemedarbeider

E-post: suel@rundecentre.no

Mob: +47 95 22 69 55

Kanya Sukkwai

Kafemedarbeider

Mob: +47 45 43 44 83

Styret

Ragnvald Nerø

Styreleiar 


Jakob Vorren

Styremedlem 

Rune Garen

Styremedlem

Nils-Roar Hareide

Styremedlem