Besøkssenteret og overnatting

Opningstider for besøkssenter høst 2021

Måndag: Ope etter avtale

Tysdag:  Ope etter avtale

Onsdag: Ope etter avtale

Torsdag: Ope etter avtale

Fredag:  Ope etter avtale

Laurdag: Ope etter avtale

Søndag: Ope frå 12.00 til 18.00


Me har ope for grupper heile året, på bestilling.

Sjå her for meir informasjon om overnatting, kurs og konferansefasilitetar og aktivitetar ved senteret.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Runde Miljøsenter AS

Organisasjonsnummer: 987 410 752 MVA

Adresse: Rundavegen 237, 6096 Runde


Kontonummer: 3997.04.08189

Bank: SpareBank 1 Søre Sunnmøre 

Tilsette - Forskning

Ottar Håkonsholm (Dagleg leiar)

E-post: ottar@rundecentre.no

Mob: +47 99 53 78 05


Nils-Roar Hareide

Havforskning, fiskeri

E-post: nilsroar@rundecentre.no

Mob: +47 41 29 11 07


Roger Kvalsund

Marinbiologi

E-post: roger@rundecentre.no

Mob: +47 95 28 97 44

Jenny Ullgren

Oseanografi

E-post: jenny@rundecentre.no

Mob: +47 94 13 88 71

Lars Golmen

Oseanografi, fornybar energi

E-post: lars@rundecentre.no

Mob: +47 47 89 09 57

Karsten Kvalsund

Fysiker, glidarar.

E-post: karsten@rundecentre.no

Mob: +47 95 11 31 64

Greta Garnes

Prosjektmedarbeidar

E-post: greta@rundecentre.no

Mob: +47 99 62 91 78


Louise Holmelund Tackmann

Marin forsøpling, naturrettleiar

E-post: louise@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 58 53

Ovidie Mari Lynge 

Marinbiolog

E-post: ovidie@rundecentre.no

Mob: +47 

Johannes Kjær Madsen

Prosjektmedarbeidar, Naturrettleiar

E-post: johannes@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 70 08

Tilsette - Opplev Runde

Cecil Elisabeth Nerbø

Dagleg leiar, Runde Konferansesenter AS

E-post: cecil@rundecentre.no

Mob: +47 95 96 70 59

Johannes Kjær Madsen

Prosjektmedarbeidar, Naturrettleiar

E-post: johannes@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 70 08


Louise Holmelund Tackmann

Marin forsøpling, naturrettleiar

E-post: louise@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 58 53

Suel Kassembo

Booking / Kafemedarbeider

E-post: suel@rundecentre.no

Mob: +47 95 22 69 55

Kanya Sukkwai

Kafemedarbeider

Mob: +47 45 43 44 83

Styret

Ragnvald Nerø

Styreleiar 


Jakob Vorren

Styremedlem 

Rune Garen

Styremedlem

Nils-Roar Hareide

Styremedlem