Runde Miljøsenter er partner i EU-prosjektet NEXOS.

Prosjektet har som oppgåve å utvikle ein ny generasjon av marine sensorar som skal vere effektive, billige og pålitelige. Dei skal og vere små og bruke lite straum.

Det er 20 partnerar med i prosjektet og det er leia av det Spanske FOU instituttet PLOCAN.

Norske partnerar som er med er Christian Michelsen Institutt (CMR,) Universitetet i Bergen, Norsk Institutt for vannforsking (NIVA) og sensorutviklingselskapet Franatech som leverer mange typer sensorar til offshore verksemd. Dei andre partnerane er frå Tyskland, Italia, Spania, Holland og Frankrike.

Alle partnerar er presentert  på websida: http://www.nexosproject.eu/partners

Runde Miljøsenter har fått oppgåva med å leia arbeidet med «demonstrasjon» (arbeidspakke 9). Dei nye sensorane som skal utviklast skal takast i bruk på offshorefartøy, fiskfartøy, gliderar, ROV og andre plattformer. Det er gjort avtale med Havila Shipping at prosjektet skal få bruke standby skipet Havila Troll som er stasjonert på Trollfeltet til testfartøy offshore. Dette i samarbeid og forståing med Statoil som er operatør på feltet. Utprøving og testing av sensorar vil vi i så stor grad som mulig legge til Søre Sunnmøre og etablere samarbeid med bedrifter og fartøy i regionen.

Frå NeXOS nettside:

The NeXOS Project (Next generation, Cost-effective, Compact, Multifunctional Web Enabled Ocean Sensor Systems Empowering Marine, Maritime and Fisheries Management) is a collaborative project funded by the European Commission 7th Framework Programme, under the call OCEAN-2013.2 – The Ocean of Tomorrow 2013 – Innovative multifunctional sensors for in-situ monitoring of marine environment and related maritime activities.

It is composed of 21 partners including public entities, small and , companies and scientific organizations from 6 European countries.

The general objective of NeXOS is to develop new cost-effective, innovative and compact integrated multifunctional sensor systems (ocean optics, ocean passive acoustics, and sensors for an Ecosystem Approach to Fisheries (EAF)), which can bedeployed from mobile and fixed ocean observing platforms, as well as to developdownstream services for the Global Ocean Observing System (GOOS), Good Environmental Status (GES) of European marine waters (Marine Framework Strategy Directive) and the European Common Fisheries Policy (CFP).