• Permalink Gallery

    Søndag 28. september: Alv Ottar Folkestad fortel om tilstanden i fuglefjellet i år.

Søndag 28. september: Alv Ottar Folkestad fortel om tilstanden i fuglefjellet i år.

Lundefuglen har framleis problem med å få fram ungar, og Skarveura og lomviplassen er framleis tome. Men likevel ber årets teljing og granskingar bod om litt optimisme for fuglefjellet på Runde, seier ornitolog Alv Ottar Folkestad som har fylgt fuglefjellet gjennom fleire tiår. Førstkomande søndag blir han på Runde Miljøsenter for å rapportere frå […]

Aftenpostens rapport fra fuglefjellet på Runde

Tekst: Michael Hundeide

Den 9. og 10. april 2014 ble seminaret ”Ingen lunde?” arrangert på Runde Miljøsenter. Utgangspunktet for seminaret var at vi ønsket å rette søkelyset mot de store endringene som har skjedd i fuglefjellet på Runde og langs kysten av Norge i løpet av de siste årene. Hva har for eksempel skjedd med […]

Formidling og forskingsprosjekt om Golfstraumen

Utsetting av hundrevis av leikebåtar av tre frå Runde.
Samarbeid mellom Vard og Runde Miljøsenter.

Golfstraumen er som ei voldsom elv som renn langs kysten av Norge. Denne elva fører store mengder næring frå det store havet og inn til kysten av Noreg. Havstraumane fører òg med seg fiskeegg og fiskelarvar frå gyteområda ved Runde og […]

NeXOS, workshop på Runde, 1-3 april

Runde Miljøsenter er partner i EU-prosjektet NEXOS.
Prosjektet har som oppgåve å utvikle ein ny generasjon av marine sensorar som skal vere effektive, billige og pålitelige. Dei skal og vere små og bruke lite straum. 1.-3. april i år er Runde Miljøsenter vertskap for eit møte der alle partnerane deltek.
Dag 2 og 3 er avsett […]

Rapport fra fuglefjellet på Runde

Tekst: Michael Hundeide

Med Roger Engviks forsideoppslag i Sunnmørsposten den 26.07.20.13 under overskriften: «Runde dør som fuglefjelløy» , bekrefter ornitolog og forsker Alv Ottar Folkestad det mange har hatt en anelse om i lengre tid: Situasjonen for de fleste sjøfuglene på Norges sørligste fuglefjell er dramatisk! Her følger en mer detaljert oversikt over hvordan det […]

Publisert av |7. august 2013|Forsking, Nyhende|Ingen kommentarar|

Feiring og foredrag

Mange har hatt glede av å sjå den nye fugleutstillinga ved Runde Miljøsenter sidan den opna til påske. No er det på tide å vise fram fagfolka bak også – og å gjere opp status for årets hekkesesong i fuglefjellet på Runde.

Det vart hektisk i innspurten med den nye fugleutstillinga ved Runde Miljøsenter. Målet […]

Runde Miljøsenter nominert til EU-pris

– Eg er så glad og stolt! Dette viser at denne måten å tenkje på får gjennomslag på internasjonalt nivå, seier forskar Lise Chapman ved Runde Miljøsenter. I lag med samarbeidspartnarane frå landa rundt Nordsjøen er senteret nominert til Europakommisjonens høgthengande pris RegioStars 2013 for prosjektet Cradle to Cradle Islands (C2CI).

22 partnarar frå seks […]

Publisert av |21. september 2012|Forsking, Nyhende|Ingen kommentarar|

Planlegg kunstige øyar

– Kva blir følgjene for miljøet? Det er spørsmålet forskarar frå Taiwan, Tyskland, Spania og Noreg diskuterer ved Runde Miljøsenter nokre dagar midt i august. Dei er engasjerte i EU-forskingsprosjektet Tropos, som skal utvikle miljøvennlege, kunstige øyar.

Langt frå alle land har like god plass som det vi er bortskjemde med i Noreg. Særleg mange […]

Mørekysten er EU-pilot

Gjennom EU-prosjektet EfficienSea er dei sårbare områda langs kysten på Sunnmøre kartlagt i detalj. Tanken er at informasjonen på sikt skal kunne nyttast i planlegging av skipstrafikk, naudhamn og i samband med ulykker til sjøs. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runde Miljøsenter er involvert i EfficienSea. Bakgrunnen for prosjektet […]

  • Tareskog. Foto: Fiskeridirektoratet
    Permalink Tareskog. Foto: FiskeridirektoratetGallery

    Referat og presentasjonar frå taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april

Referat og presentasjonar frå taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april

Rett over påske inviterte Fiskeridirektoratet til møte om tarehausting på Runde Miljøsenter. Ulike forskingsmiljø, forvaltningsorgan og representantar frå næringa presenterte eit breitt tverrsnitt av relevant forsking og aktuelle problemstillingar, akkompagnert med innspel frå salen.

På Fiskeridirektoratet sine heimesider kan ein no finne referat frå møtet, samt pdf-versjonar av alle presentasjonane.