Aktiviteter på senteret som er opne for publikum.

 • Permalink Gallery

  Levemåtar og tenkemåtar i fiskar-Noreg. Søndag 21.september

Levemåtar og tenkemåtar i fiskar-Noreg. Søndag 21.september

Søndag 21. september kl. 15.00-17.00 kjem Forskingsdagane til Runde Miljøsenter. Atle Døssland og Arnljot Løseth, begge frå Høgskulen i Volda, vil halde kvart sine foredrag om liv og tru på kysten vår på 1800-talet og framover.

ATLE DØSSLAND:
Naud og velstand. Kystsamfunna og fiskerinæringa kring 1814
Under 1814-feiringa har få brydd seg med å sette fokus på […]

Hjerneforskarar i verdsklasse til Runde Miljøsenter

Professorane  May-Britt og Edvard Moser held foredrag på Runde Miljøsenter laurdag den 28.juni kl 10:00

Dei skal fortelje om si banebrytande forsking om på hjernen.  Særleg har dei arbeidd med hugs og  har motteke fleire internasjonale prisar for dette arbeidet. I si forsking har dei mellom anna gjord oppdagingar som kan føre til nye behandlingsmetodar […]

 • "Spleiselaget" i Sykkylven
  Permalink Gallery

  Søndag 11.mai kl 15: Besøk av «Spleiselaget» i Sykkylven

Søndag 11.mai kl 15: Besøk av «Spleiselaget» i Sykkylven

Kystlaget i Sykkylven vart kjendisar over natta etter TV-innslag der barske karar lærte å strikke sjøvottar. Frå før har dei lært det meste av det som har med båt, reiskap og kystkultur å gjere. Og alt gjer dei med litt innlagt humor. Komande søndag er dei gjestar ved Runde Miljøsenter…

«Spleiselaget» er eit kystlag frå […]

 • Brita Blomquist
  Permalink Brita BlomquistGallery

  Søndag 4.mai: Brita Blomquist fortel fantastiske fyrhistorier

Søndag 4.mai: Brita Blomquist fortel fantastiske fyrhistorier

Brita Blomquist har bodd på eit fyr og vore fyrvaktar på eit anna fyr. I tillegg har ho reist rundt i landet og besøkt svært mange av fyra langs kysten. Komande søndag kjem ho til Runde Miljøsenter og fortel om det ho sjølv har opplevd – og det andre har opplevd på fyra ho […]

Om Runde fyr på Miljøsenteret

Runde fyr har vore til hjelp for sjøfarande i 250 år. På grunn av det stygge farvatnet rundt Runde har det vore mange sjøfarande i naud der gjennom alle år, også i nyare år. No er fyret ubemanna, men heilt opp til våre dagar, var det fyrvaktar med familie og husdyr som budde på […]

Bli med på forskingsprosjekt for barn

Bli med på forskingsprosjekt for barn.
Runde Miljøsenter set i gang eit forskingsprosjekt for barn i påska. Alle barn blir inviterte til å bli med på å snikre båtar som skal sjøsettast 1. påskedag for å finne korleis havstraumane går forbi Runde og nordover kysten til Barentshavet.

Borna kan seinare følgje med på sidene til Runde […]

Skattejakt og påskeeggjakt på Runde

Det blir ei spennande familiepåske på Runde. Runde Miljøsenter arrangerer både jakt etter påskeegga på fuglefjellet og jakt etter skattar ved fyret.

Både egga og skattane er gøymde på Rundefjellet, men kart som kan gi familiane peikepinn om kvar dei skal finne påskeegg og skattar , kan hentast ved miljøsenteret.

Lundefuglen er på plass i fuglefjellet […]

 • Permalink Gallery

  Søndag 6. april kl 14: Minikonsert med Sunnmøre Festivalkor

Søndag 6. april kl 14: Minikonsert med Sunnmøre Festivalkor

Det er eit veltrimma Festivalkor som stiller til minikonsert på Runde Miljøsenter førstkomande søndag. Dei er klare til å dele med folket på Søre litt av repertoaret sitt til den store Veneciaturen dei legg ut på for å feire 10 års jubileet sitt. Og før og etter songen kan vi nyte heimelaga middag eller […]

Vindskip og miljøkrav i skipsfarten

Med Vindskip™ vil oppfinnar Terje Lade revolusjonere store delar av skipsfarten. Men kan skipet fungere i praksis? Dei nye miljøkrava til sjøs og løysingane til det nyskapande skipet er tema for søndagsforedraget ved Runde Miljøsenter 30. mars.

Om under eitt år, 1.1.2015, blir dei nye krava til lågare utslepp frå skipsfarten innført. Endå strengare […]

Søndag 23. mars: Øynamn på Søre Sunnmøre

Nestemann ut i foredragsserien på Runde miljøsenter er Johan Ottesen. Han vil søndag 23. mars fortelje om ulike tolkingar av øynamna i distriktet vårt.

Fleire av øynamna på Sunnmøre er svært gamle. Dermed kan dei vere vanskelege å forstå. Kva er grunnen til at namnet Hoð vart brukt om dagens Hareidland? Vi veit at Dolzey […]