Aktiviteter på senteret som er opne for publikum.

Alternativ ryddeaksjon 14. mars

1. Analyse av det som vart funnet 2. Oddmar Remøy testar ut 1. versjon av fjørepølsa si. Dette kjem nok etterkvart til å bli eit bra reiskap til rydding på vanskeleg tilgjengelege plassar.

Avlyst ryddeaksjon - men vart rydda ein del allikavel

Grunna korona vart det ikkje storaksjon 14. mars, men Sørstranda og Katrinavika på Runde vart likevel plukket 68kg søppel finare. Tau og taubitar samt landbruksplast var klart det vi fant mest av. Men en del kom også frå søppelbrenning i fjøra – her fant vi 8,4 kg smelta glasbitar, ein god del smelta plast, samt gammalt jernskrot. Elles fant vi både kort- og langreiste klassikarar som isopor, flasker og korkar, patronhylser, skyteledning, q-tips og biofilmbærare frå reinseannlegg.

Runde Miljøsenter vil gjerne takke for interessa for Før Fuglane Kjem arrangementet! Husk at du også kan rydde strendene der du bur eller luftar hunden og at alt nyttar! Men husk også at helse kjem før plast, så bruk sunn fornuft og følg retningslinene til folkehelseinstituttet. Vi satsar sterk på at vi ses på Runde når situasjonen har normalisert seg og fuglane har forlat reira sine.

Pippip Ferner finn tau

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde

Publisert av |19. mars 2020|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Alternativ ryddeaksjon 14. mars|

Søndagsføredrag 15. mars – Kan kunsten redde havet?

Opning av utstilling med Pippip Ferner

Kan kunsten redde havet? AVLYST!

Situasjonen med Korona viruset er i rask utvikling og det er berre tidspørsmål før også vår region blir ramma.
Ved Runde Miljøsenter (RMS) er vi opptatt av å forebygge smittespreiing og vi må derfor sette i verk tiltak.
Etter råd og pålegg frå myndigheitene blir det blir sett i gang til tiltak i kommuner, andre offentlege institusjonar slik universitet. Det er også sett i verk tiltak i ei rekkje og private bedrifter.

Arrangement
Myndigheitene har sett inn tiltak og lagt inn avgrensingar på gjennomføring av offentlege arrangement. Det er også utarbeidd rutinar for risikovurdering ved gjennomføring av arrangement.
RMS har gjennomført risiko vurdering i tråd med Folkehelseinstituttet sin retningsliner.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering

Som eit forebyggande tiltak har Runde Miljøsenter bestemt seg for å utsetje strandryddarksjonen på Runde den 14. g 15. mars til seinare.
RMS har laga program for søndagsforedrag med åpen kafé for vårsesongen. Alle slike arrangement vil bli avlyst fram til påske.

Informasjon frå helse myndigheitene
Helsemyndigheitene sender jamleg ut oppdatert informasjon om situasjonen.
Fakta og råd finn du her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Opning av utstilling og føredrag på Runde Miljøsenter. 

Runde Miljøsenter og Herøy Kunstlag er stolte av å kunne presentere utstillinga «Plastic Revisited» av Pippip Ferner. I år var Pippip finalist til Gullklypa – Hold Norge Rent sin pris for eldsjeler/organisasjonar som gjer ein ekstraordinær innsats for eit ryddig lokalmiljø.
Søndag 15. mars blir det offisiell opning av utstillinga og i den anledning vil Pippip halde eit føredrag om arbeidet sitt under tittelen «Kan kunsten redde havet?» Etter foredraget vil det bli høve til å prøve seg som plastkunstnar for dei som har lyst.

Program for dagen:
Kl. 13:00 Dørene opnar
Kl. 15:00 Føredrag – «Kan kunsten redde havet?»
Kl. 16:00 Snorklipping, Pippip viser rundt i utstillinga
Kl. 16:30 Workshop – prøv deg som plastkunstnar
Kl. 18:00 Senteret stenger

Arrangementet er gratis, det vil vere høve til å kjøpe middag, kaffi og kake i kaféen før og etter føredraget.
Følg også med hendinga på Facebook.

Stad: Runde Miljøsenter
Dato: 15. mars
Ope: 13:00 - 18:00
Foredrag: 15:00 - 16:00
Følg hendinga på Facebook.

Det blir ope kafé og utstilling. Vi serverar to middagsrettar og eit utval av kaker.

Om prosjektet «Plastic Revisited» 

Prosjektet «Plastic Revisited» rettar søkelyset på marin plastforsøpling.
Prosjektet består av små og store vevde og strikka installasjonar av funnen mjukplast (posar, emballasje, fiskesnøre, fiskegarn, tau mm) der Pippip Ferner utforskar handverksmetodar innan tekstiltradisjonen for å belyse miljøproblemet.

I over 10 år har Pippip Ferner jobba med tema rundt marine organismar og deira sjansar til å overleve i eit hav som blir varmare, surare og fyllest med plast og alle miljøgiftene som følgjer med plasten. Dette påverkar alt frå små plankton til større marine dyr. Artar er trua og forsvinn raskare enn normal evolusjon skulle tilsei, noko som får dramatiske konsekvensar for havets evne til å forsyne oss med ressursar som vi har tatt som ein sjølvfølgje.

Pippip plukkar plast dagleg, langs vegen, i skogen og langs kysten. Plasten vert sortert i to hovudkategoriar, hardplast og mjukplast. Til dette prosjektet vert all mjukplast brukt. Til no har ho funne plast tilsvarande ca. 3000 posar. I tillegg kjem mjukplast frå hushald, jordbruk, fiskerinæring og industri. Alt blir vaska, klipt, for så å bli strikka, vevd eller fletta. Plastproblematikken blir gjort synleg gjennom handverk som normalt blei sett på som tradisjonelle, feminine og daglegdagse syslar.

På utstillinga på Runde viser ho blant anna ein to meter brei strikka installasjon sett saman av fleire remser strikka av plastposar og som flyt utover golvet. Dei vevde arbeida er laga av funnen plast frå delar av presenningar, plastsekkar, plast frå byggeindustri, rundballplast, palleplast, fiskerirelatert tau, fiskegarn mm. Dette er same materiale som går igjen i havsulereira på Runde.

På avstand ser arbeida forlokkande ut og står fram som om dei er laga av eit naturmateriale. Ved nærare ettersyn ser ein at det er plast. Det som ser ut som mjuke lange ulltrådar er nylontau og såkalla «dollyrope». Desse trådane er stive og heile arbeidet har ein eim av olje, gammal tang og plast. Et paradoks med desse plastarbeida er at dei ikkje toler sol eller dagslys over tid. Hundrevis av timars arbeid vil falme og smuldre opp til små bitar, og kunstverket vil gå over til å bli mikroplast og deretter nanoplast.

Kven er Pippip Ferner?
«Jeg bor og arbeider i Asker, har bakgrunn som grafisk designer / illustratør, men sa opp alle kundene mine i 2005 for å få mer tid til kunsten. Mitt hovedområde er maleri, tegning og skulptur, men de siste tre årene har jeg jobbet mest med installasjoner av funnet plast. Jeg er også aktiv i Guerrilla Plastic Movement.
Kunstprosjektene har alltid hatt et økologisk fokus - de siste ti årene med fokus på marint mangfold i et hav som blir varmere, surere og fylles med plast og miljøgifter.

Havet har alltid fengslet meg. Ser jeg tilbake, sees en nysgjerrig pike på oppdagelsesferd etter skjell og tanglopper i fjæra. Like nysgjerrig som i barneårene, mønstret jeg på forskningsskipet G.O Sars i 2012 for å lære mer. Forskerne ombord introduserte meg til en fantastisk verden av nerdete kunnskap, som ga enda større grunn til å fortsette å fokusere på marint mangfold i kunsten.

Jeg bruker mitt privilegium som kunstner til å presentere forskningen fra et ikke-vitenskapelig synspunkt. Metoden min er kanskje mer vitenskapelig enn innholdet - jeg gjør undersøkelser innen både teknikk og tema, dissekerer og analyserer kildene for å forstå struktur og mening, for så å “oversette” denne informasjonen og gjøre det til mitt. Enten det er fabulerende og detaljrike tegninger av en sjøpungs anatomi, fordøyelsessystemet til en kråkebolle, monumentale skulpturer av funnet plast, humoristiske småfigurer, strikkede/ vevde installasjoner, foredrag og plastverksted for barn og voksne - det henger sammen og drivkraften er å skape engasjement, undring og endringsholdning».

Har du lyst å bidra i kampen mot plasten?
Laurdag 14. mars er det ryddedugnad på Runde med storaksjonen «Før fuglane kjem». Les meir om ryddekasjonen her

Velkommen på føredrag og utstilling!

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde

Publisert av |4. mars 2020|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsføredrag 15. mars – Kan kunsten redde havet?|

Før fuglane kjem 14. mars 2020

Havsulene i fuglefjellet brukar store mengder plast i reira sine. Foto: Bård Øyvind Bredesen

Før fuglane kjem ryddar vi – også i år! AVLYST!

Situasjonen med Korona viruset er i rask utvikling og det er berre tidspørsmål før også vår region blir ramma.
Ved Runde Miljøsenter (RMS) er vi opptatt av å forebygge smittespreiing og vi må derfor sette i verk tiltak.
Etter råd og pålegg frå myndigheitene blir det blir sett i gang til tiltak i kommuner, andre offentlege institusjonar slik universitet. Det er også sett i verk tiltak i ei rekkje og private bedrifter.

Arrangement
Myndigheitene har sett inn tiltak og lagt inn avgrensingar på gjennomføring av offentlege arrangement. Det er også utarbeidd rutinar for risikovurdering ved gjennomføring av arrangement.
RMS har gjennomført risiko vurdering i tråd med Folkehelseinstituttet sin retningsliner.
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-norge/#planlegging-og-risikovurdering

Som eit forebyggande tiltak har Runde Miljøsenter bestemt seg for å utsetje strandryddarksjonen på Runde den 14. g 15. mars til seinare.
RMS har laga program for søndagsforedrag med åpen kafé for vårsesongen. Alle slike arrangement vil bli avlyst fram til påske.

Informasjon frå helse myndigheitene
Helsemyndigheitene sender jamleg ut oppdatert informasjon om situasjonen.
Fakta og råd finn du her:
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/
https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

14. mars arrangerer Runde Miljøsenter, Runde Grendalag, og Hold Norge rent i lag med, Søre Sunnmøre Reinhaldsverk, Statens naturoppsyn, Norsk Ornitologisk Forening og Skjergardstenesta v/Sunnmøre Friluftsråd ein ryddedugnad for å rydde øya før fuglane kjem.

Vinterstormar og springflo skyl ikkje berre tang og tare opp på strendene. Med seg har havet også store mengder med plast og anna søppel som endar opp der sjøfuglane ferdast når dei er her hjå oss. Mange vert overraska når dei ser kor mykje plast det er i reira til havsulene. Tauverk, garnrestar og delar av trålposar utgjer ein stor del av reirmaterialet deira.

Men plasten i havet har også andre konsekvensar – fugl set seg fast i garn og druknar, eller spis små plastbitar som skadar magen eller fyller den opp slik at fuglane svelt ihel. Store plastbitar vert brotne ned til mikro- og nanoplast som kan gå over i vevet til dyra, bli oppkonsentrert gjennom næringskjeda og ende på tallerkenane våre.

Strandrydding er eit av dei mest effektive tiltaka vi kan gjere for å reinse havet for plast, fordi vi forhindrar at søppelet blir malt opp i fjøra eller blir drege med attende til havet ved neste storm. 

Stad: Runde Miljøsenter
Dato: 14. mars
Ope: 11:00 - 15:00

Følg hendinga på Facebook.

Program for dagen

Kl. 11:00 Pippip Ferner opnar dugnaden
Kl. 11:15 Praktisk info om dagen
Kl. 11:25 Alle reiser ut på rydding/båttur
Kl. 14:00 Rydding slutt, Pippip Ferner viser fram utstillinga si
Kl. 14:15 Oppsummering av dagens rydding, servering av sveler og kaffi
Kl. 14:30 Høgtlesing med Ina Giske frå «Sjøhesten Hippo og plasten i havet»
Kl. 15:00 Vel heim!
Dei som har lyst blir igjen til nettverkssamling 🙂

Vi legg opp til ei enkel servering for dei frivillige som ryddar. 

Les meir om Pippip og Ina her (PDF)

Les meir om utstilling og føredrag sundag 15 mars med Pippip Ferner her

Lyst til å vere med på ei viktig sak?

Ingen kan rydde alt, men saman får vi til mykje. I 2018 rydda ca. 80 frivillige 1,7 tonn søppel på Runde på berre nokre få timar. Alle bidrag monnar og alle kan vere med, store som små!

I år vert Før fuglane kjem arrangert 14. mars på Runde Miljøsenter. Ryddedugnaden vert opna av kunstnaren Pippip Ferner, og du kan få en sniktitt på utstilliga hennar «Plastic Revisited» som vert opna 15. mars. Det vil bli servert mat og etter aksjonen blir det litt søtt. Ina Giske vil lese høgt frå den nye boka si «Sjøhesten Hippo og Plasten i Havet». For dei som ryddar blir det i tillegg høve til å bli med på båttur rundt fugleøya, om veret tilet det.

Så ta med familien til vakre Runde til ein meiningsfull dag, der dokke får bidra til ei viktig sak og lære meir om kvifor du kan utgjere ein forskjell.

Ynskjer fleire frivillige
Runde Miljøsenter oppmodar også klubbar om å kome å få med seg denne dagen. Dette er ein dag for store opplevingar og ny kunnskap. Er du dykkar, fotograf, kajakkar, speidar eller liknande, meld deg og klubben din til Louise Tackmann (louise@rundecentre.no)

Alle er velkomne til dugnad
Vi inviterer lokalbefolkning, politikarar, forskarar og alle andre som vil vere med til ein dag langs fjøra, der vi byd på noko å bite i, føredrag, høgtlesing og båttur.

Påmelding er ikkje naudsynt, det er berre å møte opp!
Følg også med på arrangementet på Facebook.

Nettverk
Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre samlar frivillige, næringar og offentlege mynde frå heile Sunnmøre i kampen mot marin forsøpling. Etter ryddedugnaden vert det høve til å bli igjen og diskutere erfaringar frå strandrydding med medlemmar i nettverket. Alle med interesse for saka er velkomne til å være med.

Om prosjektet: Før fuglane kjem

Prosjektet Før fuglane kjem er eit prosjekt som har som mål å rydde viktige hekkeområde for marin forsøpling før hekketida startar, og før ferdselsforbodet trer i kraft. Fuglevener har peika på at Strandryddedagen er lagt midt i hekkesesongen, og det er sjølvsagt ei utfordring. Fuglane er spesielt sårbare i eggleggings- og rugefasen. Snart kjem sjøfuglane attende til Runde for å hekke og vi ønsker å reinske øya for mest mogleg søppel før dei kjem.

Sjå her for meir informasjon om prosjektet Før fuglane kjem frå Hold Norge rent

Økonomiske støttespelarar for aksjonen
Aksjonen er finansiert av Hold Norge Rent og blir støtta av Miljødirektoratet og Handelens Miljøfond.

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde

Publisert av |4. mars 2020|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Før fuglane kjem 14. mars 2020|

Søndagsforedrag 8. mars – Ekspedisjon til Nordpolen

Ekspedisjon til Nordpolen

Skipssjef Geir Martin Leinebø frå Herøy og islos Andreas Kjøl frå Kystverket i Ålesund på Nordpolen den 21. august 2019

Ekspedisjon til Nordpolen

Onsdag 21. august 2019 klokka 09.32 nådde Kystvaktskipet «Svalbard» Nordpolen, som første norske fartøy nokon sinne.

To sentrale personar i gjennomføringa av ekspedisjonen var skipssjef Geir Martin Leinebø frå Herøy og islos Andreas Kjøl frå Kystverket i Ålesund. Desse to kjem til Runde Miljøsenter den 8. mars for å halde føredrag om ekspedisjonen.

Ekspedisjonen var organisert av Nansen Senter for Miljø- og Fjernmåling i Bergen og forskarar frå forskingsmiljø verda over tok del. Føremålet med toktet var å sette ut måleinstrument som skal samle inn miljødata om atmosfæren, havisen og havet under isen i Arktis. Ny kunnskap om dei underliggande prosessane som påverkar smeltinga av havisen, kan gi betre prognoser om klimaet.

Leinebø og Kjøl er begge utdanna navigatørar med mange års erfaring frå polare strøk. Dei vil vise bilde og fortelje om gjennomføringa av ekspedisjonen og om korleis dei greidde å ta seg fram til polen og om dei ulike forskingsaktivitetane som vart gjennomført.

Stad: Runde Miljøsenter
Dato: 08. mars
Ope: 13:00 - 18:00
Foredrag: 15:00 - 16:00
Pris foredrag: 75 kr
Barn 0-16 år gratis

Det blir ope kafé og utstilling. Vi serverar to middagsrettar og eit utval av kaker.

Kontaktopplysingar

E-post: booking@rundecentre.no
Telefon: 7008 0800

Rundavegen 237
6096 Runde

Publisert av |3. mars 2020|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag 8. mars – Ekspedisjon til Nordpolen|

Nettverkssamling mot plast i november

Sidan oppstartsmøte i januar har nettverket vi oppretta vore veldig aktive. Nettverket er flinke til å dele med kvarandre.  Vi har med anna fått opplæring i feltet av næringslivet som er interessert i å endre seg og vere med å delta i innsatsen som marin forsøpling førar med seg. Dei frivillige som rydder har eit nettverk å støtte seg til når dei har utfordringar og treng hjelp, og dei kjem verdifulle innspel inn mot tiltak og løysingar som gjer havet vårt reinare.

Sidan oppstart har vi samla mykje spørsmål, fått til samarbeid og hatt ei større røyst ut til samfunnet og aktørar som er aktive i forsøplinga. I september hadde vi ei mindre nettverkssamling, der vi kombinerte rydding, arbeidsverkstad og samling for nordre del av Sunnmøre.

No arrangerer vi eit større seminar igjen 2-3 november, med overnatting, bevertning og kunnskapsdeling. Me tek omsyn til dei frivillige sin arbeidskvardag og sett seminaret til ei helg.

Tid: Laurdag 2.november kl. 12:00 til søndag 3.november kring 13:00.

Frivillige, frivillige organisasjonar, offentlege institusjonar, næringsliv og andre interesserte er invitert inn til å gå igjennom ryddeåret 2019.

Følg oss gjerne på Facebooksida vår: Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre. Der held vi medlemmar aktivt informerte og deltakinga i forumet frå medlemmar er høg.

 

Påmelding til seminaret i november her 

Program: Workshop 2 – 3 november NEIFORSØPLINGSUNNMØRE

Publisert av |15. oktober 2019|Aktivitet på senteret, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Nettverkssamling mot plast i november|