Det vart  nyleg danna ein verdsomspennande organisasjon «OTEA» for å ivareta interesser og aktivitet knytt til havtermisk energi, OTEC (Ocean thermal energy conversion). OTEC er ein fornybar energiteknologi som utnyttar temperaturdifferansen mellom kaldt djupvatn og varmt overflatevatn i havet. Varmen i  overflatevatnet fordampar drivgassen i «varmepumpe» systemet. Denne gassen driv så ein turbogenerator som […]