About Johannes Madsen

This author has not yet filled in any details.
So far Johannes Madsen has created 4 entries.

Runderopet 2021: – Gjer sjøvegen til hovudvegen!

Rundesymposiet er eit todagars møte ved Runde miljøsenter med hovudtema, Havnasjonen Norge: Det grøne skiftet er blått»

I desse omgjevnadane har aktørar med kunnskap om eller interesse for havet og kyst no diskutert fleire viktige tema.

Særleg ei sak var alle samla om, nemleg at sjøvegen er vegen.

Rundesymposiet er årleg samlingsplass for akademia, næringsliv, organisasjonar og styresmakter med […]

Publisert av |31. august 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Runderopet 2021: – Gjer sjøvegen til hovudvegen!|

Marinbiolog – ledige stilling

Marinebiolog

Runde Forsking AS ved Runde Miljøsenter har som oppgave å støtte & legge til rette for marin forsking. Vi utfører miljøundersøkingar og formidlarinformasjon om forskingsresultat og miljøtilstanden i sjøen med fokuspå kystnære område rundt Søre Sunnmøre / fugleøya Runde.Vi har no ledig to heiltids engasjementsstillingar, og søkjer etter initiativrike personar som ynskjer å arbeide […]

Publisert av |14. juli 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Marinbiolog – ledige stilling|

Avdukinga av Havforskingsinstituttets logo

Onsdag stod havforskingsdirektør Sissel Rogne for den (u)høgtidelege avdukinga av Havforskingsinstituttets logo på Runde miljøsenter.

Det har vore samarbeid mellom Runde og Havforskingsinstituttet i fleire år, men no tek dei to partane forholdet eit steg vidare.

Havforskingsdirektør Sissel Rogne er svært nøgd med at forskingssamarbeidet med Runde no kjem inn i meir ordna former.

– Ein unik […]

Publisert av |27. mai 2021|Aktivitet på senteret, Nyhende|Kommentarar avslått på Avdukinga av Havforskingsinstituttets logo|

Ny organisasjon for havtermisk energi – OTEA

Det vart  nyleg danna ein verdsomspennande organisasjon «OTEA» for å ivareta interesser og aktivitet knytt til havtermisk energi, OTEC (Ocean thermal energy conversion). OTEC er ein fornybar energiteknologi som utnyttar temperaturdifferansen mellom kaldt djupvatn og varmt overflatevatn i havet. Varmen i  overflatevatnet fordampar drivgassen i «varmepumpe» systemet. Denne gassen driv så ein turbogenerator som […]

Publisert av |4. februar 2021|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Ny organisasjon for havtermisk energi – OTEA|