About Lars Gustavsen

This author has not yet filled in any details.
So far Lars Gustavsen has created 49 entries.

Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr

Maria Parr opnar sesongen på Runde.
Det er duka for ei flott familieoppleving på Runde Miljøsenter komande søndag. Maria Parr les kjende eventyr frå den siste boka si, ei eventyrsamling med nokre av dei kjæraste eventyra våre på ein nynorsk som ligg godt i munnen for oss på Søre Sunnmøre.

Maria Parr har omsett og modernisert […]

Publisert av |1. mars 2016|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr|

Ny FN-rapport om havet

FN lanserte i dag den omfattande rapporten First World Ocean Assessment, som omhandlar status for maritim og marin aktivitet i verdshava, og korleis det står til med ressursane m.m. www.worldoceanassessment.org

Runde Miljøsenter har vore engasjert i arbeidet med rapporten.
Arbeidet med over 50 delkapittel har teke svært lang tid, grunna mykje byråkrati. Mange land har villa […]

Publisert av |22. januar 2016|Nyhende|Kommentarar avslått på Ny FN-rapport om havet|

Japansk besøk

Miljøsenteret hadde besøk av Yuji og Makiko Tanaka frå Universitetet i Tokyo 4-7 januar 2016.
Yuji er professor i marin biologi ved universitetet. Han ønskjer samarbeid med miljøsenteret, særleg innafor fagområda havenergi, tang og tare og fiskeriressursar.

Gjestane fekk sett seg rundt i kommuna og var m.a. om bord i Kings Bay og Havila Subsea, for […]

Publisert av |7. januar 2016|Nyhende|Kommentarar avslått på Japansk besøk|
 • Permalink Gallery

  Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band

Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band

Publisert av |2. desember 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band|

Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen

Komande søndag vil Johan Ottesen presentere si nyaste bok: «Snurparar. Havfiskebåtar på Sunnmøre 1944–1957. I boka skriv han om 50 snurparar som kom til Sunnmøre i dette tidsromet. Denne perioden dekkjer dei store sildeåra som varte til og med 1956. I 1957 var det såkalla sildeeventyret over. Den aukande fangstmengda i desse åra kan […]

Publisert av |23. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen|
 • Dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde
  Permalink Dykkarhistorie ved Eivind IndresøvdeGallery

  Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Dykkarar har til alle tider tatt store sjansar for å tene utbygginga av landet vårt. Historikar Eivind Indresøvde ved Høgskulen i Volda har skrive historie om dykkarane frå vårt området gjennom 100 år. Han fortel om hjelmdykkerane som undersøkte botnen for bygging av hamner, sprenging av undervasskjer og berging av båtar.

Oldefaren til historikaren var […]

Publisert av |17. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde|

Bølgjekraft og miljøverknadar

Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, «grøn» energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv miljøgevinst. Dei negative miljøaspekta som måtte eksistere, må imidlertid belysast og ivaretakast både gjennom forstudiar, modellering, overvaking og kunnskapsforvalting. Det vil vere tale om både generelle og anleggs-spesifikke/lokalitets-spesifikke miljøpåverknadar. Runde miljøsenter med Lars G. […]

Publisert av |12. november 2015|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Bølgjekraft og miljøverknadar|

Søndagsforedrag: Snart jul med Oddgeir Bruaset

Han er ein meister i å fange den ekte forteljinga, Oddgeir Bruaset. I juleboka som han har laga om jula hos dei menneska han møtte i programserien « Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», skildrar han stemning , sterke opplevingar og dramatiske hendingar.

Førstkomande søndag ettermiddag/kveld kjem han til Runde Miljøsenter for å […]

Publisert av |10. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Snart jul med Oddgeir Bruaset|

Langvegsfarande vitja senteret

To forskarar frå universitetet på Hawaii vitja RMS denne veka. Dei arbeider ved Hawaii natural energy institute, http://www.hnei.hawaii.edu/, med fokus på havenergi og har hatt kontakt med RMS i lang tid. Professor Steve Masutani er ekspert på termisk havenergi, men arbeider også med energi frå marin biomasse, hydrogenproduksjon, metanhydrat og brenselsceller. Patrick Cross er […]

Publisert av |3. november 2015|Nyhende|Kommentarar avslått på Langvegsfarande vitja senteret|
 • Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik
  Permalink Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein BondevikGallery

  Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik

Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik

Stein Bondevik er ein norsk geolog med geologiske farer (tsunami), Storeggaraset og klimaendringer som fagspesialitet.
Han studerte ved Universitetet i Bergen der han mottok en cand.scient. 1993 og dr.scient. 1996. Så var han postdoc same stad 1996–99 og førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Tromsø 1999–2007. Siden 2007 har han arbeidd ved Høgskolen i Sogn […]

Publisert av |3. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik|