Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten
Er vi i ferd med å øydeleggje havet som skal produsere mat til menneske i framtida? Bitte små mikroplasbitar som blir skapt av plast vi hiv på sjøen, kan takast opp av plankton og dyr i havet. Avgir desse mikroplastbitane miljøgifter som truer både dyr og menneske?
Desse alvorlege […]