About Anne Marte Eikrem Røren

This author has not yet filled in any details.
So far Anne Marte Eikrem Røren has created 7 entries.
 • Ingen lunde
  Permalink Ingen lundeGallery

  Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

INGEN LUNDE II: Nordatlantisk sjøfuglseminar I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Biologforening. Kva skjer med sjøfuglane på Runde og i Nord-Atlanteren? Kva kan vi gjere? Tidligare var lunden (og andre sjøfuglar) viktig mattilskot for kystbefolkninga på Runde og langs kysten av Nord-Atlanteren, men no er dei som er att blitt mat for […]

Pressevising av marine grunnkart

Karta vart presenterte på Hareid Rådhus den 11. februar kl 1230. Sigrid Elvenes og Oddvar Longva frå NGU saman med representantar frå Runde Miljøsenter og kommunane tok del.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med å utarbeide nye kart over sjøområda på Søre Sunnmøre. Karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har […]

Miljøfyrtårnsertifisering

Runde Miljøsenter har no starta prosessen med å bli miljøfyrtårn-sertifisert. Vi har frå første dag prøvd å vere miljøvennlege i drifta vår, men vi har ikkje dokumentert dette på tilfredsstillande vis. Det er vi i ferd med no, og vi reknar med å kome i mål med sertifiseringa tidleg på nyåret. Ei slik sertifisering […]

 • Tobis
  Permalink TobisGallery

  Søndagsforedrag 30. november: Tobis som mat til fugl og fisk

Søndagsforedrag 30. november: Tobis som mat til fugl og fisk

Den vesle, syllignande  tobisfisken som grev seg ned om natta, er ein viktig del av maten til andre fisk og fugl på kysten vår. Kan han ha noko med fuglebestanden på Runde å gjere? Og kva har denne silfisken hatt å seie for fiskerinæringa i regionen vår? Søndag 30. november vil Runde Miljøsenter sin […]

 • Makrellstørje
  Permalink MakrellstørjeGallery

  Søndagsforedrag 23. november: Makrellstørje v/Nils Roar Hareide

Søndagsforedrag 23. november: Makrellstørje v/Nils Roar Hareide

På søndag inviterer Runde Miljøsenter til foredrag om Makrellstørje. Nils-Roar Hareide vil fortelje om fisken og fiskeriet. Han vil vise film og bilete frå prøvefiske på 1990-talet utanfor Sunnmøre, og fortelje om biologien og levemåten til denne spesielle fisken. Fiskarar som dreiv dette fisket på 50- og 60-talet er inviterte, og vil bidra med […]

 • Akerendamfunnet. Undersjøiske undersøkelser.
  Permalink Akerendamfunnet. Undersjøiske undersøkelser.Gallery

  Søndagsforedrag 16. november: Akerendam og nye undersjøiske funn v/Arild Marøy Hansen

 • Arild Marøy Hansen

Søndagsforedrag 16. november: Akerendam og nye undersjøiske funn v/Arild Marøy Hansen

Søndag 16. november kjem Arild Marøy Hansen frå Sjøfartsmuseet Bergen til Runde Miljøsenter for å fortelle om Akerendam og andre spennande undersjøiske funn.

Det vert to føredrag:
* Kl. 15: Leia som historieforteljar
* Kl. 16: Akerendam. Om Skipet, kompaniet og verksemda

Pris for begge føredraga: kr 75

Utstilling og kafe er open frå kl. 13.

Ikkje noko funn på […]