About Bjørn Hjelle

This author has not yet filled in any details.
So far Bjørn Hjelle has created 41 entries.

Vindskip og miljøkrav i skipsfarten

Med Vindskip™ vil oppfinnar Terje Lade revolusjonere store delar av skipsfarten. Men kan skipet fungere i praksis? Dei nye miljøkrava til sjøs og løysingane til det nyskapande skipet er tema for søndagsforedraget ved Runde Miljøsenter 30. mars.

Om under eitt år, 1.1.2015, blir dei nye krava til lågare utslepp frå skipsfarten innført. Endå strengare […]

Søndag 23. mars: Øynamn på Søre Sunnmøre

Nestemann ut i foredragsserien på Runde miljøsenter er Johan Ottesen. Han vil søndag 23. mars fortelje om ulike tolkingar av øynamna i distriktet vårt.

Fleire av øynamna på Sunnmøre er svært gamle. Dermed kan dei vere vanskelege å forstå. Kva er grunnen til at namnet Hoð vart brukt om dagens Hareidland? Vi veit at Dolzey […]

NeXOS, workshop på Runde, 1-3 april

Runde Miljøsenter er partner i EU-prosjektet NEXOS.
Prosjektet har som oppgåve å utvikle ein ny generasjon av marine sensorar som skal vere effektive, billige og pålitelige. Dei skal og vere små og bruke lite straum. 1.-3. april i år er Runde Miljøsenter vertskap for eit møte der alle partnerane deltek.
Dag 2 og 3 er avsett […]

Ingen Lunde? Sjøfuglseminar 9. og 10. april 2014!

Hva skjer med sjøfuglene på Runde og langs kysten av Norge?

Stadig flere turister kommer til Runde for å oppleve og ta bilder av de vakre lundene. Disse spektakulære fuglene kommer inn fra havet om våren for å formere seg. Det paradoksale er imidlertid at samtidig som flere interesserer seg for dette, skjer det endringer […]

Søndag 16. mars: Frå såre fingrar til automatisk egning

Banklinefisket har tradisjonelt vore eit av dei viktige fiskeria på Sunnmøre og i Sogn og Fjordane. Det er det framleis sjølv om talet på båtar har gått mykje ned. Knut Arne Høyvik kjem til Runde Miljøsenter 16. mars og fortel.

Banklinefisket har tradisj

onelt vore eit av dei viktige fiskeria på Sunnmøre og i Sogn og […]

Qi Gong på Runde!

Helga 13.-15. juni kommer Peter Deadman til miljøsenteret på Runde for å holde workshop i Qi gong. Qi gong er puste- og bevegelsesteknikker som først ble utviklet i Kina. Teknikkene har vært utøvet i flere tusen år. Qi er det kinesiske ordet for livskraft eller livsenergi. Gong kan oversettes med å praktisere eller arbeide […]

Utstillinga Kaldt Hav – Heite Spørsmål

Utstillinga skal vere open i Herøy i ein månad. Skuleelevar frå alle nabokommunar skal bussast inn. Stor opningsfest med eigenkomponert musikk og dans pluss sentrale personar som skal snakke om havrommet. Ellen Kvalsund, infosjef ved Kleven og Mathias Dybvik leiar i Herøy Ungdomsråd skal vere konferansierar.

Utstillinga skal rundt i byar i Noreg i år. […]

Publisert av |6. januar 2014|Nyhende|Ingen kommentarar|

Søndag 24. november: Kystpilgrimsleia

Kort tid etter at Olav Haraldson døydde og fekk helgenstatus som Olav den heilange, starta pilgrimane å valfarte til Nidaros.

Frå våre kantar av landet for dei sjøvegen og stoppa langs kysten for å proviantere og for å utøve trua si. Mellom anna var Herøy ein sentral stoppestad. Sameleis St. Jetmund kyrkja på Åheim […]

Søndag 17. november: Namn og tilnamn på båtar

Kvifor er somme båtnamn meir populære enn andre? Og kvifor er somme namn nesten utenkjelege å bruke på ein båt? Granskar vi båtnamna nærare, finn vi at også dei har motebølgjer på same måten som namn på personar.

Komande søndag vil Johan Ottesen vere på Runde Miljøsenter. Han vil der gå nærare inn på kva […]

Søndag 10. november: Naust og naustkultur

Harald Grytten og Inger Giskeødegård er naustfrelste. Dei har reist langs heile Sunnmørskysten på jakt etter gamle naustperler som dei dokumenterer og brukar som inspirasjon til kunst og til ord.

Dei nye nausta kan vere fine, dei også. Men dei manglar ofte sjel der dei står som tinnsoldatar ved sjøen. Dei gamle nausta har form […]