Tekst: Michael Hundeide

Den 9. og 10. april 2014 ble seminaret ”Ingen lunde?” arrangert på Runde Miljøsenter. Utgangspunktet for seminaret var at vi ønsket å rette søkelyset mot de store endringene som har skjedd i fuglefjellet på Runde og langs kysten av Norge i løpet av de siste årene. Hva har for eksempel skjedd med krykkja?

Tidligere var den en av de vanligste fuglene i fuglefjellet på Runde, nå har den så å si forsvunnet. Hvorfor blir havsulekolonien på Runde stadig større, mens mange av de andre sjøfuglene, som lunde, lomvi, toppskarv, havhest og alke sliter? Kan havørna og storjoen, som har øket de siste årene, tenkes å ha en innvirkning? Dette er noen av de mange spørsmålene vi ønsket å få svar på ved å arrangere seminaret hvor noen av landets fremste biologer, og eksperter innen sjøfugl, fiskeri og marinøkologi kom sammen. Seminaret var åpent for alle interesserte.

Aftenpostens etterhvert kjente artikkel som ble produsert etter seminaret: «Den tause våren i fuglefjellet».

Aftenpostens reportasje fra arrangementet:

aftenposten_forside

Aftenposten sin rapport fra seminaret på Runde.