Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar.


FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Senteret samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.


Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping.


Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...


BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.


Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.

Les meir om besøks- og formidling...


Nyhende

Trylleshow og søppellotteri på Strandryddedagen
Strandryddedagen er den største dagen i året for strandryddarar og i Frivillighetens år 2022 var målet å gjere denne dagen[...]
Velkomen til forskingsdag laurdag 24. september 2022
I samarbeid med Høgskulen i Volda inviterer vi til forskingsdag laurdag 24. september. Her blir det disseksjon av fisk, moglegheit[...]
Bli med på SJØNÆR laurdag 10.september
Ta med eige utstyr og kom til Runde. Ta kontakt på tlf 70080800 om du ikkje har utstyr sjølv. Du[...]
Gratis trylleshow med Miss Aurora og søppellotteri på Strandryddedagen
Vi i Runde Miljøsenter og Opplev Runde vil i høve Strandryddedagen og Frivillighetens år 2022 heidre alle strandryddarar med eit[...]

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...