Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar.


FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Senteret samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.


Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping.


Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...


BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.


Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.

Les meir om besøks- og formidling...


Nyhende

Forskingsdagen 2022 på Miljøsenteret
Forskingsdagane - heile Noreg sin forskingsfestival blei i år arrangert fr¨å 21. september til og med 2. oktober med temaet[...]
Forskarar og studentar frå Tokyo på besøk
Ei gruppe forskarar og studentar frå Tokyo University of Marine science & Technology vitjar Runde ei veke i slutten av[...]
Søndagsforedrag om Loshistorie 25.sept kl 15:00
Førsteamanuensis Ola Teige, Historisk institutt, Høgskulen i Volda: "Losvesenets historie i Norge. Fra selvstendig næringsdrivende til statstjenestemenn". Professor Arnljot Løseth,[...]
Trylleshow og søppellotteri på Strandryddedagen
Strandryddedagen er den største dagen i året for strandryddarar og i Frivillighetens år 2022 var målet å gjere denne dagen[...]

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...