• Lunden_komen_blank-1920x1080
  Permalink Gallery

  Søndagstur til Lundeura 17. april: Guida tur for familiar til Lundeura og fuglefjellet

Søndagstur til Lundeura 17. april: Guida tur for familiar til Lundeura og fuglefjellet

Lundefuglen er komen- opplev lundeeventyret på Runde
Lundefuglen er komen til fuglefjellet på Runde. Kvar ettermiddag no kjem dei små artige raud og gul- nebba fuglane inn frå sjøen og landar i Lundeura, berre nokre frå meter frå det du kan stå å sjå på dette eventyret som spelar seg på Runde kvart år.
Dersom du […]

Publisert av |12. april 2016|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagstur til Lundeura 17. april: Guida tur for familiar til Lundeura og fuglefjellet|
 • Oddvar_Longva-1920x1080
  Permalink Gallery

  Søndagsforedrag 10. april: Rasa i Storfjorden under vasskorpa med Oddvar Longva

Søndagsforedrag 10. april: Rasa i Storfjorden under vasskorpa med Oddvar Longva

Rasa i Storfjorden under vasskorpa med Oddvar Longva
Oddvar Longva er seniorforskar ved Noregs geologiske undersøking (NGU) og tilsett der sidan 1981. Longva er utdanna kvartærgeolog frå Universitetet i Bergen og har også doktorgrad derfrå. Kvartærgeologar arbeider med den yngste delen av den geologiske historia og sedimenta og prosessane som har tilknyting til dei mange […]

Publisert av |4. april 2016|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag 10. april: Rasa i Storfjorden under vasskorpa med Oddvar Longva|
 • Marie_Runde-1920x1080
  Permalink Gallery

  Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde

Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde

Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde
Det er få stader som har ei meir spennande historie enn skattøya og fugleøya Runde. Det er dramatiske forlis og eit ver som var heilt avgjerande for om losane kunne dra ut eller ikkje for å berge folk og for å skaffe brød på bordet til familien. […]

Publisert av |31. mars 2016|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde|
 • Janne-Bareksten-1920x1080
  Permalink Gallery

  Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten

Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten

Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten
Er vi i ferd med å øydeleggje havet som skal produsere mat til menneske i framtida? Bitte små mikroplasbitar som blir skapt av plast vi hiv på sjøen, kan takast opp av plankton og dyr i havet. Avgir desse mikroplastbitane miljøgifter som truer både dyr og menneske?
Desse alvorlege […]

Publisert av |8. mars 2016|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten|

Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr

Maria Parr opnar sesongen på Runde.
Det er duka for ei flott familieoppleving på Runde Miljøsenter komande søndag. Maria Parr les kjende eventyr frå den siste boka si, ei eventyrsamling med nokre av dei kjæraste eventyra våre på ein nynorsk som ligg godt i munnen for oss på Søre Sunnmøre.

Maria Parr har omsett og modernisert […]

Publisert av |1. mars 2016|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr|

Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen

Komande søndag vil Johan Ottesen presentere si nyaste bok: «Snurparar. Havfiskebåtar på Sunnmøre 1944–1957. I boka skriv han om 50 snurparar som kom til Sunnmøre i dette tidsromet. Denne perioden dekkjer dei store sildeåra som varte til og med 1956. I 1957 var det såkalla sildeeventyret over. Den aukande fangstmengda i desse åra kan […]

Publisert av |23. november 2015|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen|
 • Dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde
  Permalink Dykkarhistorie ved Eivind IndresøvdeGallery

  Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Dykkarar har til alle tider tatt store sjansar for å tene utbygginga av landet vårt. Historikar Eivind Indresøvde ved Høgskulen i Volda har skrive historie om dykkarane frå vårt området gjennom 100 år. Han fortel om hjelmdykkerane som undersøkte botnen for bygging av hamner, sprenging av undervasskjer og berging av båtar.

Oldefaren til historikaren var […]

Publisert av |17. november 2015|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde|

Søndagsforedrag: Snart jul med Oddgeir Bruaset

Han er ein meister i å fange den ekte forteljinga, Oddgeir Bruaset. I juleboka som han har laga om jula hos dei menneska han møtte i programserien « Der ingen skulle tru at nokon kunne bu», skildrar han stemning , sterke opplevingar og dramatiske hendingar.

Førstkomande søndag ettermiddag/kveld kjem han til Runde Miljøsenter for å […]

Publisert av |10. november 2015|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag: Snart jul med Oddgeir Bruaset|
 • Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik
  Permalink Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein BondevikGallery

  Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik

Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik

Stein Bondevik er ein norsk geolog med geologiske farer (tsunami), Storeggaraset og klimaendringer som fagspesialitet.
Han studerte ved Universitetet i Bergen der han mottok en cand.scient. 1993 og dr.scient. 1996. Så var han postdoc same stad 1996–99 og førsteamanuensis i geologi ved Universitetet i Tromsø 1999–2007. Siden 2007 har han arbeidd ved Høgskolen i Sogn […]

Publisert av |3. november 2015|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag: Storeggjaraset og flodbølgjer ved Stein Bondevik|
 • John Osnes
  Permalink John OsnesGallery

  Søndagsforedrag: Balljegove på Runde Miljøsenter 1 nov med John Osnes

Søndagsforedrag: Balljegove på Runde Miljøsenter 1 nov med John Osnes

John Osnes har vore distriktsveterinær på ytre Søre Sunnmøre i ein mannsalder. Han har vore innom dei fleste gardar, og ofte har han hatt med ei historie eller to heimatt.

Desse har han gøymt på og foredla gjennom år, og det er mange som gler seg over både eit frodigt språk og gode observasjonar når […]

Publisert av |27. oktober 2015|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforedrag: Balljegove på Runde Miljøsenter 1 nov med John Osnes|