Ledige stillinger

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Senteret opna i 2009 og har 9 tilsette. For meir informasjon om Runde Miljøsenter, sjå Om RMS.

Biolog

Tverrfagleg arbeid innan marin og terrestrisk biologi, miljøovervaking, formidling og undervising.

Søkar må gode datakunnskapar og erfaring med prosjektleiing og søknadskriving. Løn blir fastsett etter kvalifikasjonar og erfaring.

Søknadsfrist: 15. juni 2016

Send søknad til Runde Miljøsenter AS, Rundavegen 237 6096 Runde. Eller til post@rundecentre.no.

For meir informasjon, kontakt Nils - Roar Hareide (41291107) eller Lars Gustavsen (70080800)

Sivilingeniør – fysikar

Arbeidsoppgåver innanfor energi frå havet, fjernstyrte undervassfarkostar, miljøteknologi, datahandsaming, forskingsformidling og undervising.

Søkar må gode datakunnskapar og erfaring med prosjektleiing og søknadskriving. Løn blir fastsett etter kvalifikasjonar og erfaring.

Søknadsfrist: 15. juni 2016

Send søknad til Runde Miljøsenter AS, Rundavegen 237 6096 Runde. Eller til post@rundecentre.no.

For meir informasjon, kontakt Nils - Roar Hareide (41291107) eller Lars Gustavsen (70080800)

Informasjonsmedarbeidar

Formidlingsarbeid og undervising i informasjonssenter og på nett.

Søkar må gode datakunnskapar og erfaring med prosjektleiing og søknadskriving. Løn blir fastsett etter kvalifikasjonar og erfaring.

Søknadsfrist: 15. juni 2016

Send søknad til Runde Miljøsenter AS, Rundavegen 237 6096 Runde. Eller til post@rundecentre.no.

For meir informasjon, kontakt Nils - Roar Hareide (41291107) eller Lars Gustavsen (70080800)