Ledige stillinger

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap. Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Senteret opna i 2009. For meir informasjon om Runde Miljøsenter, sjå Om RMS.

Det er ingen ledige stillingar ved Runde Miljøsenter for tida