Fuglefjellet på Runde

Yst i havgapet ligg fugleøya Runde. Den vesle øya har ikkje meir enn 90 fastbuande innbyggarar, men frå februar til august kvart år er det hekkesesong og meir enn 500 000 fuglar samlar seg på øya.

Fuglefjellet er det sørlegaste i Noreg, og det mest artsrike sjøfuglstaden i Skandinavia. Her er alle dei faste fuglefjellsartane registrert, inkludert lundefugl, krykkje, alke, lomvi, havsule, havhest og toppskarv.

Innlegg om sjøfugl

Søndag 19. april: Fugleforedrag og guida tur i Fuglefjellet
  Det er tydelege endringar i sjøfuglbestandane våre. Lundefuglen har landa i Rundefjellet, og det blir spennande å sjå korleis[...]
Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015
INGEN LUNDE II: Nordatlantisk sjøfuglseminar I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Biologforening. Kva skjer med sjøfuglane på Runde[...]
Søndag 28. september: Alv Ottar Folkestad fortel om tilstanden i fuglefjellet i år.
Lundefuglen har framleis problem med å få fram ungar, og Skarveura og lomviplassen er framleis tome. Men likevel ber årets[...]
Aftenpostens rapport fra fuglefjellet på Runde
Tekst: Michael Hundeide Den 9. og 10. april 2014 ble seminaret ”Ingen lunde?” arrangert på Runde Miljøsenter. Utgangspunktet for seminaret[...]
Ingen Lunde? Sjøfuglseminar 9. og 10. april 2014!
Hva skjer med sjøfuglene på Runde og langs kysten av Norge? Stadig flere turister kommer til Runde for å oppleve[...]
Rapport fra fuglefjellet på Runde
Tekst: Michael Hundeide Med Roger Engviks forsideoppslag i Sunnmørsposten den 26.07.20.13 under overskriften: "Runde dør som fuglefjelløy" , bekrefter ornitolog[...]
Runde er blitt Ramsar verneområde!
Tekst: Michael Hundeide Går man inn på Ramsarkonvensjonens offisielle og internasjonale hjemmeside prydes den i disse dager av et nydelig[...]