Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.

Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp for alle interesserte 8. juni på Runde Miljøsenter.

Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Statens kartverk, kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven og Runde Miljøsenter utarbeidd nye kart for sjøområda i dei fem kommunane. Djupnekarta har svært høg oppløysing, og viser det undersjøiske landskapet og bunntypane i stor detalj.” Karta blir tilgjengelige på internett og kan lastast ned både av kommunar og privatpersonar.
Figur. Den høge oppløysinga gjer at det er mulig å sjå vrak på havbotnen

Figur. Den høge oppløysinga gjer at det er mulig å sjå vrak på havbotnen

Representantar frå kommunane, Fylkeskommunar, Fylkesmannen i Møre og Romsdal, fleire direktorat og forskingsmiljø skal vere med på opninga (Sjå program nedanfor) I tillegg til dei nye karta vil det bli presentert planar for fleire nye kartleggingsprosjekt for sjøområda på Søre Sunnmøre. Det skal mellom anna utviklast samanhengande høgoppløyselege kart for sjø og land i same kart. Dei nye karta har vekt stor merksemd og mange kommunar ynskjer å få tilsvarande kart i sine sjøområder. Men Søre Sunnmøre er det einaste området i landet der Forsvaret har gitt løyve til å vise djupnekart med så høg oppløysing.

Program: Sluttseminar for Marine Grunnkart Søre-Sunnmøre

Runde Miljøsenter, 8. juni 2016 09:00-09:10 Velkomne Nils Roar Hareide, RMS Marine grunnkart Søre-Sunnmøre 09:10-10:00 Marine Grunnkart for Søre-Sunnmøre Sigrid Elvenes, NGU 10:00-10:20 Karttenestene til NGU Aave Lepland, NGU 10:20-10:35 Samanstilt høgdemodell for Søre-Sunnmøre Erik Perstuen og Evert Flier, Kartverket 10:35-11:05 Kaffipause Kunnskapsgrunnlaget for forvalting av kystsona 11:05-11:20 Arealforvaltning i kystkommuner Njål Tengs Abrahamsen, Kartverket 11:20-11:40 Interkommunal kystsoneplan med Marine Grunnkart og ny høgdemodell Jarl Martin Møller, Plansjef Herøy 11:40-11:55 Interkommunal Marin Næringsplan Knut Erik Engh, ordførar Ulstein 11:55-12:10 Fylkeskommunalt arealplanlegging med og utan Marine Grunnkart Jon Aasen, Fylkesordførar M&R 12:10-12:25 Marine Grunnkart og verneområde Karoline Valle, Fylkesmannen M&R 12:25-13:15 Lunsj Vidare bruk av Marine Grunnkart (10. min inklusive spørsmål) 13:15-13:25 Fiskeridirektoratet Gunnstein Bakke 13:25-13:35 Miljødirektoratet Egil Postmyr 13:35-13:45 Kystverket John Klingsheim 13:45-13:55 Runde Miljøsenter Nils Roar Hareide 13:55-14:05 Marine Møre Lise Chapman 14:05-14:15 Havforskningsinstituttet Sigurd H. Espeland 14:15-14:25 NIVA Trine Bekkby Nasjonal kartlegging av kystsona 14:25-14:45 Marine Grunnkart for Norskekysten (MAGIN ) Evert Flier, Kartverket