Opningstider

Sjå her for meir informasjon om overnatting, kurs og konferansefasilitetar og aktivitetar ved senteret.

Sesong kafe og utstilling

13 juni – 16 august 20​20
Dagleg frå kl. 12:00 til 19:00

Besøkssenteret og overnatting

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Runde Miljøsenter AS

Organisasjonsnummer: 987 410 752 MVA

Adresse: Rundavegen 237, 6096 Runde


Kontonummer: 3997.04.08189

Bank: SpareBank 1 Søre Sunnmøre 

Tilsette

Nils-Roar Hareide (Dagleg leiar)

Havforskning, fiskeri

E-post: nilsroar@rundecentre.no

Mob: +47 41 29 11 07

Lars Gustavsen

Lars Gustavsen (Assisterende dagleg leiar)

Sal- og marknadsføring for kurs/konferanse/overnatting

E-post: lars.gustavsen@rundecentre.no

Mob: +47 99 59 09 78


Roger Kvalsund

Marinbiologi, oppdrett

E-post: roger@rundecentre.no

Mob: +47 95 28 97 44

Jenny Ullgren

Oseanografi

E-post: jenny@rundecentre.no

Mob: +47 94 13 88 71

Lars Golmen

Oseanografi, fornybar energi

E-post: lars@rundecentre.no

Mob: +47 47 89 09 57

Karsten Kvalsund

Fysiker, glidarar.

E-post: karsten@rundecentre.no

Mob: +47 95 11 31 64

Greta Garnes

Prosjektmedarbeidar

E-post: greta@rundecentre.no

Mob: +47 99 62 91 78


Louise Holmelund Tackmann

Marin forsøpling, naturrettleiar

E-post: louise@rundecentre.no

Mob: +47 93 99 58 53

Mona Gilstad

Marinbiolog

E-post: mona@rundecentre.no

Mob: +47 97 68 10 24

Suel Kassembo

Booking / Kafemedarbeider

E-post: suel@rundecentre.no

Mob: +47 95 22 69 55

Kanya Sukkwai

Kafemedarbeider

Mob: +47 45 43 44 83

Bussarin Sueklang

Kafemedarbeider

Styret

Ragnvald Nerø

Styreleiar 


Jakob Vorren

Styremedlem 

Rune Garen

Styremedlem

Nils-Roar Hareide

Styremedlem