Blog

Utnytte moglegheiter i sjøområda på Søre Sunnmøre

Dei fem kommunane på Søre Sunnmøre gjorde i 2015 vedtak  om  å utarbeide ein interkommunal analyse for næringsutvikling og forvaltning av sjøområda  basert på samarbeidet og resultata frå  prosjektet «Marine Grunnkart Søre Sunnmøre».  Komande fredag 26.1 skal Runde Miljøsenter overrekkje dette dokumentet til dei fem kommunane.

Vi lever i ei tid der grensene mellom […]

By |24. January 2018|Nyhende|Comments Off on Utnytte moglegheiter i sjøområda på Søre Sunnmøre|

Havenergi workshop med studentar frå Kina og Sør-Korea

11. januar arrangerte havenergisenteret ein workshop ved Tokyo university for 15 studentar frå Kina og Sør-Korea. Tema var klimaendringane og tiltak som tidevasskraft, bølgjekraft og havtermisk energi, OTEC. Studentane hadde førebudd korte presentasjonar av dei ulike teknologiane, der også moglege miljøkonsekvensar vart omtalt.

Etter at alle hadde hatt sine innlegg med påfølgjande diskusjon, delte dei […]

By |19. January 2018|Nyhende|Comments Off on Havenergi workshop med studentar frå Kina og Sør-Korea|

Internasjonalt nettverk om djuphavsforsking

Runde Miljøsenter (RMS), Innovasjon Norge (IN)og Forskingsrådet i Brasil (FINEP) samarbeider for å organisere eit nettverk av forskingsinstitusjonar og bedrifter i Norge og Brasil som skal samarbeide om forsking på djuphavet.

Hovudmålet for nettverket er å utvikle eit internasjonalt samarbeid innan energi, subsea og miljøforsking. Runde Miljøsenter ved Claudia Erber (marinbiolog) leiar arbeidet med denne […]

By |17. January 2018|Nyhende|Comments Off on Internasjonalt nettverk om djuphavsforsking|

No gyt silen – Noregs viktigaste fisk

Langs kysten av Noreg skjer det akkurat no ei stor hending som svært få kjenner til. Den vesle avlange fisken sil (tobis) har sidan juli vore nedgravne i sand på havbotnen. Like før jul byrja den å kome opp for å gyte. I slutten av januar grev han seg ned igjen og kjem ikkje […]

By |16. January 2018|Nyhende|Comments Off on No gyt silen – Noregs viktigaste fisk|
 • _8ah2645
  Permalink Gallery

  Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Ekspertar og andre frå akademia og industri kom til Runde 5. og 6. desember for å delta i ein workshop om korleis vi kan overvake havet med den nye teknologien vi har tilgjengeleg. Jenny Ullgren og Claudia Erber frå RMS leia arrangementet desse dagane.
– Vi er veldig nøgde med vår workshop, fortel Ullgren og […]

By |4. January 2018|Nyhende|Comments Off on Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet|

Forskar frå Runde, professor i Japan

I desember reiste Professor Lars Golmen til Japan for å undervise ved Tokyo University of Marine Science and Technology. Han har fått eit professorat ved dette universitetet (https://www.kaiyodai.ac.jp/english/), og skal arbeide der tre månadar per år. Engasjementet går ut på forsking ved bruk av avanserte metodar innan oseanografi, slik som akustisk tomografi (skanning ved hjelp […]

By |2. January 2018|Nyhende|Comments Off on Forskar frå Runde, professor i Japan|

Pressemelding – Prosjekt det digitale havrom

Norge skal bli best på hav:

PROSJEKT DET DIGITALE HAVROM

Regjeringen vil styrke den grunnleggende kunnskapen om havet og vil at Norge skal bli best på hav (Havstrategi 2017). Prosjekt Det Digitale Havrom er en nasjonal infrastruktursatsing for å få mer kunnskap om havet og for å teste marine og maritim teknologi.

Breisundet på Sunnmøre er et […]

By |1. January 2018|Nyhende|Comments Off on Pressemelding – Prosjekt det digitale havrom|
 • foto-dsemrt
  Permalink Gallery

  Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

PRESS RELEASE  

DEEPSEA ENVIRONMENTAL MONITORING CLUSTER DURING THE VNC & NBSSW

 

 

Runde Environmental Centre (REC) and Innovation Norway (IN) are cooperating to build the first bilateral cooperation cluster for deep-sea environmental monitoring and knowledge. The key words for the DeepSea Environmental Monitoring Cluster are integration and connection (www.deepseainternationalconsortium.wordpress.com). The Cluster aims: to have an […]

By |1. December 2017|Nyhende|Comments Off on Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW|

Overvaking av havet med ny teknologi

Runde Miljøsenter har i fleire år arbeidd med å kjøre undervassglidarar i samarbeid med Universitetet i Bergen. Saman med partnarar frå næringslivet arbeider Miljøsenteret i år med eit prosjekt finansiert av Regionale Forskingsfond Midt-Noreg som dreier seg om fjernstyrte undervassfarkostar og korleis ein skal kunne utvikle operasjon av slike farkostar til ein kommersiell teneste.

Runde […]

By |30. November 2017|Nyhende|Comments Off on Overvaking av havet med ny teknologi|
 • trollscrens02
  Permalink Gallery

  NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

Runde Miljøsenter ved Karsten Kvalsund har hatt ansvar for arbeidspakke 9 i NeXOS-prosjektet. RMS har vore med å testa ut ulike sensorar i ulike farvatn.

Uttestinga har skjedd i Nord-Atlanteren, Middelhavet og Kanariøyane. Nærare bestemt frå Tyskland og opp langs Norskekysten, inn i Sognefjorden og vidare nordover utanfor Sunnmøre, langs sokkelkanten, ned sokkelskråningen til havs […]

By |26. October 2017|Nyhende|Comments Off on NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet|

North Atlantic Seabird Seminar 20th and 21st of April 2015

North Atlantic Seabird Seminar – Island of Runde, West-Coast of Norway

 

What is happening with the seabirds in the North Atlantic? What can we do?

 

In previous times puffins and other seabirds were an important food supplement to the people who lived along the coast of the North-Atlantic. Now, instead, they have become food for the […]