Blog

Waves4Power i media den siste veka

E24 skriv om det fullskala pilotanlegget utanfor Runde i Herøy kommune på Sunnmøre som vart kobla på kraftnettet for knappe to månedar siden, og markerar då ein milepæl for norsk bølgekraft.

Les meir her: http://e24.no/energi/norge/milepael-for-norsk-boelgekraft-foerste-boelgekraftverk-som-leverer-stroem-i-norge/24103101

By |21. August 2017|Nyhende|Comments Off on Waves4Power i media den siste veka|

Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk

NTNU Trondheim, AMOS, NINA, Runde Miljøsenter med fleire deltek i desse dagar med eit tokt i våre farvatn. Dette er eit unikt prosjekt som tek sikte på å svare på fylgjande:

Er det ein samanheng mellom mattilgang og nedgang i sjøfuglbestand på Runde?
Kva er årsaka til nedgangen i fleire av fuglebestandane?
Kan vi nytte moderne teknologisk […]

By |21. June 2017|Nyhende|Comments Off on Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk|

Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017

 

For Runde Miljøsenter er arrangementet Nor-Shipping 2017 viktig for nettverksbygging med profesjonelle frå ulike sektorar av norsk og brasiliansk offshoreindustri.

På Ocean Industry Podium Brasil vart det interessante diskusjonar om erfaringsbasert kunnskap og nye perspektiv for å forbetre partnarskapet mellom Brasil og Noreg. Norges olje- og energiministar Terje Søviknes og minister for handel og fiskeri, […]

By |18. June 2017|Nyhende|Comments Off on Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017|
  • Foto: W4P
    Permalink Gallery

    Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Gode nyhende!

Sidan kl. 10.00 i dag har bølgjekraftverket produsert straum! Ein viktig milepæl er nådd. Dette er ein historisk dag!

 

Les meir i pressemeldinga til W4P her: runde-w4p-pressrelease170601eng

By |2. June 2017|Nyhende|Comments Off on Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde|

Opningstider i sommar / opening hours this summer

Ope kafé og utstillingar 2017

Runde miljøsenter har sommarope frå 10.juni til 20.august i tida 11:00 – 17:00

Det vil vere høve til guida omvising og få seg ein god middag eller eit godt måltid før fjellturen.

 

I pinsa (laurdag 3.juni – måndag 5.juni) vil kafé og utstillingar vere opne i tida 13 – 17

 

Open cafe and […]

By |29. May 2017|Aktivitet på senteret|Comments Off on Opningstider i sommar / opening hours this summer|

Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset

Bølgekraftanlegget til Waves4power vart lagt ut på lokaliteten sør for Måganeset ved Runde fredag 5. mai, etter ei tid med overhaling og oppgradering ved Ulstein verft.

Forankringane og fortøyningsanordningane som vart sett ut i 2016, vart nøye kontrollert og klargjort dagane før, av personell frå Waves4power og BlueOrbis.

Runde miljøsenter bistod med skaffe  bølgjedata frå den […]

By |8. May 2017|Nyhende|Comments Off on Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset|

Forsking på sil (tobis)

Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien til sil langs Norskekysten ikkje kartlagt. RMS har i lag med Havforskingsinstituttet starta opp med kartlegging av sil ved Runde. Sidan silen grev seg ned i havbotnen (sandbotn) store delar av året er data […]

By |4. May 2017|Forsking|Comments Off on Forsking på sil (tobis)|

Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie

Lars Golmen frå Runde Miljøsenter deltok med innlegg og i diskusjonar på eit fransk-nordisk seminar i Caen i Normandie 1. april 2017. Temaet var korleis få stimulert til utbygging av havenergi i Normandie, også hav-vind. Det er enno ingen utbygging av betydning i regionen, mens der er eit betydeleg potensiale.

På land er det berre nokre […]

By |3. May 2017|Forsking|Comments Off on Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie|

Laserskanning av kysten

Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.

 

Dei fem kommunane, Sande, Herøy, Hareid, Ulstein og Vanylven, har i samarbeid med Runde Miljøsenter, Kartverket og NGU fått laga marine grunnkart for søre Sunnmøre. Desse karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har […]

By |26. April 2017|Aktivitet på senteret|Comments Off on Laserskanning av kysten|

Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017

By |20. April 2017|Aktivitet på senteret|Comments Off on Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017|

North Atlantic Seabird Seminar 20th and 21st of April 2015

North Atlantic Seabird Seminar – Island of Runde, West-Coast of Norway

 

What is happening with the seabirds in the North Atlantic? What can we do?

 

In previous times puffins and other seabirds were an important food supplement to the people who lived along the coast of the North-Atlantic. Now, instead, they have become food for the […]