Blog

 • foto-dsemrt
  Permalink Gallery

  Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

PRESS RELEASE  

DEEPSEA ENVIRONMENTAL MONITORING CLUSTER DURING THE VNC & NBSSW

 

 

Runde Environmental Centre (REC) and Innovation Norway (IN) are cooperating to build the first bilateral cooperation cluster for deep-sea environmental monitoring and knowledge. The key words for the DeepSea Environmental Monitoring Cluster are integration and connection (www.deepseainternationalconsortium.wordpress.com). The Cluster aims: to have an […]

By |1. December 2017|Nyhende|Comments Off on Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW|

Overvaking av havet med ny teknologi

Runde Miljøsenter har i fleire år arbeidd med å kjøre undervassglidarar i samarbeid med Universitetet i Bergen. Saman med partnarar frå næringslivet arbeider Miljøsenteret i år med eit prosjekt finansiert av Regionale Forskingsfond Midt-Noreg som dreier seg om fjernstyrte undervassfarkostar og korleis ein skal kunne utvikle operasjon av slike farkostar til ein kommersiell teneste.

Runde […]

By |30. November 2017|Nyhende|Comments Off on Overvaking av havet med ny teknologi|
 • trollscrens02
  Permalink Gallery

  NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

Runde Miljøsenter ved Karsten Kvalsund har hatt ansvar for arbeidspakke 9 i NeXOS-prosjektet. RMS har vore med å testa ut ulike sensorar i ulike farvatn.

Uttestinga har skjedd i Nord-Atlanteren, Middelhavet og Kanariøyane. Nærare bestemt frå Tyskland og opp langs Norskekysten, inn i Sognefjorden og vidare nordover utanfor Sunnmøre, langs sokkelkanten, ned sokkelskråningen til havs […]

By |26. October 2017|Nyhende|Comments Off on NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet|
 • Foto: Even Moland / Havforskingsinstituttet
  Permalink Foto: Even Moland / HavforskingsinstituttetGallery

  Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar og Even Moland har dykka ved Runde. Der plukka dei tare frå botnen i ei veke.

Les heile artikkelen her

By |11. October 2017|Forsking, Nyhende|Comments Off on Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell|

Autonomous vehicles ocean monitoring workshop

By |10. October 2017|Seminar og kurs|Comments Off on Autonomous vehicles ocean monitoring workshop|
 • dsemc-with-logos
  Permalink Gallery

  November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke

November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke

V November Conference

https://norwaybrazilweek.com.br/v-november-conference/subsea-operations

Konferansen blir arrangert av Innovasjon Norge, Forskningrådet og FINEP (forskningrådet i Brasil).  Denne konferansen er ein viktig arena for Norsk-Brasiliansk kunnskapsutveksling.

Parallel Session 2: Subsea Operation. 6/11. Kl: 14.15-17.

«The Deep Sea International Consortium: strengthening the bilateral cooperation between Brazil & Norway.»

Marin Biolog Claudia Erber skal presentere sitt resultat frå forprosjektet innan undersøking av […]

By |3. October 2017|Seminar og kurs|Comments Off on November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke|
 • Foto: Kristoffer Nærø Ytterland/ meireinntusenord.no
  Permalink Gallery

  Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Runde Miljøsenter (RMS) med gjester vart invitert til offisiell opning av bølgjekraftverket som er under uttesting  ved Runde. Dagen vart feira stort med offisiell opning av Hans Majestet Kong Harald.

Her finn du meir om opninga (kongehuset.no)

– Då vi kom til Noreg, fann vi høg kompetanse innan marine næringar som vi kunne nytte oss av. […]

By |29. September 2017|Nyhende|Comments Off on Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde|
 • img_9049
  Permalink Gallery

  Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Runde Miljøsenter og Bellona har inngått ein intensjonsavtale om å samarbeide for å kartleggje og forhindre marin forsøpling.
– Vi veit at problemet med plast i havet er stort, men kjenner for lite til korleis dette fordelar seg langs Norskekysten og kva konsekvensen kan være på lang sikt, seier forskingsleiar Nils Roar Hareide ved Runde […]

By |22. September 2017|Nyhende|Comments Off on Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling|

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Siste felles møte i EU-prosjektet NeXOS vart gjennomført 13-14 september 2017. Møtet vart halde hjå prosjektleiar PLOCAN på Gran Canaria, same stad som møte vart haldt for fyrste gong i 2013. Frå RMS deltok Karsten Kvalsund og Lars Golmen.

Prosjektet utvikla nye sensorar for havovervåking og nye protokollar og system for sanntid dataoverføring til […]

By |18. September 2017|Nyhende|Comments Off on Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet|
 • Foto: W4P
  Permalink Gallery

  Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power har publisert programmet sitt for komande torsdag. Dei informerar på sidene sine sine at det vil vere eit ope arrangement for publikum kl. 17:45 ved Fiskarkona i Fosnavåg.

Dagen startar tidlig for dei som er inviterte, og Runde Miljøsenter gleder seg til å delta og feire W4P sin suksess.

 

Du finn programmet her

 

By |18. September 2017|Nyhende|Comments Off on Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk|

North Atlantic Seabird Seminar 20th and 21st of April 2015

North Atlantic Seabird Seminar – Island of Runde, West-Coast of Norway

 

What is happening with the seabirds in the North Atlantic? What can we do?

 

In previous times puffins and other seabirds were an important food supplement to the people who lived along the coast of the North-Atlantic. Now, instead, they have become food for the […]