Digital samling i Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre
Laurdag 14.11. kl. 10-13

Grunna utviklinga i koronasituasjonen har vi valt å avlyse den fysiske samlinga på Hareid og i stadet gå for eit digitalt seminar i eit komprimert format. 

Det blir difor digital samling i Nettverk Marin Forsøpling Sunnmøre!

Vi held fast på datoen 14. november og møtast på Teams kl. 10-13. 

Tema blir:

  • Dei frivillige i nettverket fortel – tankar, erfaringar med rydding under korona, behov...
  • Sunnmøre Friluftsråd og Runde Miljøsenter fortel om ryddeårane sine
  • Handelens Miljøfond orienterer om Rydd Norge som er under oppstart her i Møre og Romsdal
  • Workshop: Kartlegging av rydda områder de siste årene + samanlikning med Havforskningsinstituttet sin modell for stranding av plast
  • Vegen vidare for nettverket i ein koronatid

Tidsplan:

10:00

Velkommen

10:05

Innlegg frå dei frivillige – ryddeåret, koronautfordringar, nye planar mm.

10:35

Handelens Miljøfond – Rydd Norge

10:50

Pause

11:00

Innlegg frå dei frivillige – ryddeåret, koronautfordringar, nye planar mm.

11:30

Sunnmøre friluftsråd – ryddeåret og nettverket

11:40

Runde Miljøsenter – ryddeåret og nettverket

11:50

Pause

12:00

Workshop med HI sin strandingsmodell  - kartlegging av hotspots og rydda område på Sunnmøre

12:30

Vegen vidare for nettverket og innspill til søknad til Miljødirektoratet

13:00

Takk for i dag


Alle er velkomne, også digitalt! 

Du blir med via lenken her: https://bit.ly/3eQ0dBK

Om Microsoft Teams:
Vi brukar Microsoft Teams på seminaret. Har ikkje du Teams installert på data/mobil så er det ikkje noko stress. Du berre klikkar på lenka for deltaking og så opnar den seg sjølv i nettlesaren din.  (Dette funkar dessverre ikkje med Firefox, men i Chrome, Safari og Edge skal det gå veldig bra!)

Spørsmål eller innspel? 

Ta kontakt med nettverkskoordinator Louise H. Tackmann på louise@rundecentre.no eller tlf. 93995853

Då er det enda ein gong tid for å løfte fram det frivillige engasjementet til strandryddararne på Sunnmøre! Her frå seminaret i november 2019. Foto: June R. Johansen, Sunnmøre Friluftsråd