Arbeidsseminar marin forsøpling

Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar 

Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som plukkar marint avfall langs strendene på Sunnmøre.  


Frivillige har kunnskap som er viktig å dele og få fram. Derfor vil vi invitere eldsjelene som nyttar fritida si på dette arbeidet, samt små og store frivillige organisasjonar, til eit arbeidsseminar over to dagar der vi diskuterer funn og kva vi kan gjere vidare. Sidan dette arbeidsseminaret skal fungere og passe for frivillige, så legger vi det til ei helg.


Frivillige vil få arrangementet/seminaret dekka av vår sponsor Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Dato og tid

Laurdag 12. og søndag 13. januar frå lunsj til lunsj.  


Seminaret vårt er fullt! Ynskjer du å stå på venteliste, så send ein epost til charlotte@rundecentre.no

Frivillige, offentlege og private er velkomen! 

Vi vil med dette invitere Miljødirektoratet, Hold Norge rent, Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane og reinhaldsselskap til å kome å høyre på og delta i diskusjonen saman med ivrige strandryddarar.


Alle som ryddar strender kan melde seg på dette arrangementet og få dette dekka. Vi har maksimum 15 plassar for frivillige som vil delta og som vil overnatte til neste dag. Her er det fyrstemann til mølla. For dei som ikkje ynskjer å overnatte gjeld ikkje dette, men dei må melde seg inn som deltakar utan overnatting for å få vere med. Vi har totalt plass til 60 i dette arbeidsseminaret. 

Ei utfordring som krev innsats!

Problemet med plastforureining av havet har vist seg å vere mykje større enn nokon hadde sett føre seg og er no eit av dei største miljøproblema som verda står over for.  Sunnmørskysten er eit av dei områda som er hardast ramma. Ein del plast avfall  kjem frå lokale utslepp, men svært mykje kjem med kyststraumen frå det europeiske kontinentet og med Golfstraumen frå dei Bristiske Øyane og Nord-Amerika.

Det er ei kjempestor oppgåve å  kontinuerlig halde strendene våre reine for plastikk. Heldigvis har det vist seg at det er eit svært stort engasjement i lokalbefolkninga og det har kome i gang fleire oppryddingsaksjonar. Det er gjennomført ein kjempestor frivillig  innsats dei siste par åra, og utan innsatsen frå dei frivillige vil ein ikkje kunne greie å halde kysten rein for plast.

Det er derfor svært viktig å halde oppe motivasjonen til dei frivillige. Dei treng å kome samen med andre som ryddar og dei treng å diskutere og formidle erfaringane sine. Mange av dei frivillige har tileigna seg stor kunnskap. Denne kunnskapen er det viktig å ta i bruk. Til dømes er det svært viktig å kartlegge og dokumentere kvar plasten kjem frå og kjeldene til plastforureinga, slik at det kan settast inn tiltak.Under samarbeid med dei frivillige har det kome fram at det er eit behov for å kunne møte andre frivillige og utveksle erfaringar og ha eit fora der dei kan treffast, diskutere og dele kunnskap om funn.

Dei fleste har eige arbeid utanom som dei stettar og har ikkje dette som sitt daglege arbeid. Dei frivillige treng derfor oppfølging og motivasjon. Det er og av stor viktigheit å etablere ein møteplass der dei frivillige kan møte fagfolk og myndigheiter.

For å bidra til at ryddinga av plast langs Sunnmørskysten har Runde Miljøsenter saman med Sunnmøre Friluftsråd, tatt initiativ til å gjennomføre ein workshop på Runde 12.-13. januar.

Spørsmål om programmet?

Charlotte Hauge 

charlotte@rundecentre.no

tlf. +47 98107206


Lars Gustavsen

Praktiske spørsmål?

Lars Gustavsen

lars.gustavsen@rundecentre.no

tlf. +47 99 590 978

Travel to Runde

By car

Runde is a bit off the main roads and is easiest to get to by car. On Rv61 follow directions towards Fosnavåg onto Rv654. At Leinøya take right onto Fv18 and follow this road all the way to Runde.

By airplane

There are two airports nearby: Ålesund airport, Vigra and Ørsta-Volda airport, Hovden.

From Vigra you can take the bus to Valderøy and from there take the express boat to Hareid, or if you rent a car at the airport you can drive to Sulesund and take the car ferry to Hareid. From Hareid follow Rv61 south west in the direction of Runde. If you need a Taxi from Hareid contact Hareid Taxi at +47 70 09 24 93.

From Hovden you can rent a car and follow E39 a few hundred meters towards Volda, thereafter take Rv653 og Rv61 towards Runde. If you need a Taxi from Hovden contact Ørsta Taxi at +47 977 57 955.

By Hurtigruten

Torvik in Leinøya is port of call for Hurtigruten. From Torvik a taxi would take approx 25 minutes to take you to Runde. Contact Herøy Taxi on phone +47 70 08 86 63.

By public transport

For information on public transportation contact Trafikanten on phone +47 71 28 01 00 or visit the website for the public transport company FRAM. 

Stolt sponsor av frivilleg arbeid:

Publisert av |10. desember 2018|Aktivitet på senteret, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Arbeidsseminar marin forsøpling|

Internasjonal arbeidsgruppe frå ICES besøker Runde

ICES, Det internasjonale råd for  havforsking (International Council for the Exploration of the Sea), vart danna 22. juli 1902 i København og har 20 medlemsland. Organisasjonen har hovudsete i København.

I byrjinga var ICES ein vitskapleg organisasjon som arbeidde med praktiske fiskerispørsmål, og eit tverrfagleg forum for marine studiar. I dag er ICES ein mellomstatleg organisasjon for havforsking, og eit rådgivande organ for fiskeriforvaltning i medlemslanda og EU.

Fjordårets møte i arbeidsgruppa var i Lisboa, og i år altså på Runde. Samanstilling og oppdatering av relevant informasjon dannar grunnlag for arbeidet til gruppa. Dette gjer dei for å bistå beslutningstakarar og styresmakter med råd omkring planar om utbygging og overvaking, som tek i vare både naturressursar og miljø i havet. Lars Golmen ved Runde Miljøsenter er norsk representant i  gruppa.

Snart er «halve Nordsjøen» full i vindmøller

– Vi skal sjå trendar for kva konsekvensar den nye og raskt veksande teknologien har verka inn på det marine økosystemet, seier Finllay Bennet frå Marine Scotland, leiar for gruppa.

Gruppa ser med anna på om støy kan påverke fisk, niser og delfinar. Korleis påverkar installasjonar i havet desse? Kommuniserer dei annleis når skip og installasjonar lagar støy i havet?

– Vi har også merka laks for å finne ut kvar dei reiser, kva rute dei tek og om dei reiser attende til elva dei er fødde i.  Vi registrerer kor mykje tid dei nyttar, kva djup  dei sym på. Denne registreringa skal forhåpentlegvis gi oss betre innsikt i om laksen vert påverka av installasjonar i havet, seier Bennet.

Forsøk med merking av fugl har gitt viktig informasjon om effektar av vindmøller.

Onsdag 18/4 inviterte Runde Miljøsenter til eit seminar der gruppa møtte andre for å dele av sin kunnskap om prosjekt som dei er med på. Representantar for lokal industri, Statoil og andre deltok.

Neste møte i gruppa vert i Ostende i Belgia.

Programmet: afternoon-seminar-wed-18april-at-runde-programme

Rapport: 01-wgmre-report-of-the-working-group-on-marine-renewable-energy-2017

Publisert av |19. april 2018|Nyhende, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Internasjonal arbeidsgruppe frå ICES besøker Runde|

Autonomous vehicles ocean monitoring workshop

Workshop at Runde 5-6 December 2017

The workshop is intended as a forum for everyone in Norway who works with autonomous vehicles for marine research and monitoring to share experiences, exchange knowledge, and discuss plans and expectations.

The workshop is open for anyone who is interested in autonomous vehicles such as gliders and AUVs, from experts to novices. Developers, operators/pilots, researchers and other users (or future users) and students are all very welcome.

Dates and times

The workshop starts with registration at 9:00 on Tuesday December 5th. The programme ends at 15:00 on the 6th, with the possibility of staying for dinner. For those who stay longer, Wednesday afternoon would be a suitable time for splinter meetings if needed, and optional activities– such as viewing the Runde Treasure or the film The Silver of the Sea – can be arranged upon request.

Organization of the workshop

The workshop is organized as part of the project «Fjernstyrte Undervassfarkoster» (Autonomous Underwater Vehicles), funded by the regional research fund, Regionale Forskningsfond Midt-Norge (RFFMIDT). The project is about exploring potential new uses for AUVs and gliders in and outside of research. Project partners: Runde Environmental Centre, Havila Shipping AS, Fosnavåg Ocean Academy AS, Kongsberg Evotec AS, NTNU, and the University of Bergen.

What will you get out of the workshop

Presentations of your work with autonomous ocean monitoring vehicles, in the form of talks or posters, are welcome on topics including:

1. Completed studies
2. On-going research or development projects; preliminary results
3. Plans, future development, unsolved issues, challenges and needs
4. A broader view of ocean monitoring technology – different platforms, methods, and sensors

Group discussions are planned for the 2nd day – please feel free to suggest discussion topics. 

Note: The workshop will be held in English, but posters in Norwegian are also welcome.

Venue and accommodation

The workshop will take place at Runde Miljøsenter on the beautiful island of Runde. Accommodation in modern apartments with a sea view is available for a limited number of participants – rooms (in shared apartments) will be allocated at a first come, first served basis.

You will find more practical information in the registration form when you sign up. Sign up today!

Contact

Scientific programme:

Jenny Ullgren

jenny@rundecentre.no

tel. +47 941 38 871

Lars Gustavsen

Practical questions:

Lars Gustavsen

lars.gustavsen@rundecentre.no

tel. +47 99 590 978​

Travel to Runde

By car

Runde is a bit off the main roads and is easiest to get to by car. On Rv61 follow directions towards Fosnavåg onto Rv654. At Leinøya take right onto Fv18 and follow this road all the way to Runde.

By airplane

There are two airports nearby: Ålesund airport, Vigra and Ørsta-Volda airport, Hovden.

From Vigra you can take the bus to Valderøy and from there take the express boat to Hareid, or if you rent a car at the airport you can drive to Sulesund and take the car ferry to Hareid. From Hareid follow Rv61 south west in the direction of Runde. If you need a Taxi from Hareid contact Hareid Taxi at +47 70 09 24 93.

From Hovden you can rent a car and follow E39 a few hundred meters towards Volda, thereafter take Rv653 og Rv61 towards Runde. If you need a Taxi from Hovden contact Ørsta Taxi at +47 977 57 955.

By Hurtigruten

Torvik in Leinøya is port of call for Hurtigruten. From Torvik a taxi would take approx 25 minutes to take you to Runde. Contact Herøy Taxi on phone +47 70 08 86 63.

By public transport

For information on public transportation contact Trafikanten on phone +47 71 28 01 00 or visit the website for the public transport company FRAM. 

Publisert av |10. oktober 2017|Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Autonomous vehicles ocean monitoring workshop|
  • Permalink Gallery

    November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke

November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke

V November Conference https://norwaybrazilweek.com.br/v-november-conference/subsea-operations Konferansen blir arrangert av Innovasjon Norge, Forskningrådet og FINEP (forskningrådet i Brasil).  Denne konferansen er ein viktig arena for Norsk-Brasiliansk kunnskapsutveksling. Parallel Session 2: Subsea Operation. 6/11. Kl: 14.15-17. «The Deep Sea International Consortium: strengthening the bilateral cooperation between Brazil & Norway.» Marin Biolog Claudia Erber skal presentere sitt resultat frå forprosjektet innan undersøking av [...]
Publisert av |3. oktober 2017|Seminar og kurs|Kommentarar avslått på November konferanse – Norsk-Brasiliansk forretning og vitskap veke|

Kurs i Microsoft Excel

Publisert av |7. september 2017|Nyhende, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Kurs i Microsoft Excel|

Sjøfuglseminar 2017 – Fugl, fisk og teknologi

Sjøfuglseminar 2017 På vegne av NTNU, Rolls-Royce Marine og Runde Miljøsenter ynskjer vi deg velkommen til sjøfuglseminar og workshop på Runde Miljøsenter 28.2 - 1.3 2017! Vi oppmodar deg om å sette av tid til å ta del på dette arrangementet. Vi skal sjå på samanhengen mellom mattilgangen i havet og den dramatiske nedgangen i sjøfuglbestandane [...]
Publisert av |20. januar 2017|Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Sjøfuglseminar 2017 – Fugl, fisk og teknologi|

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter. Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp for alle interesserte 8. juni på Runde Miljøsenter. Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Statens kartverk, kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven og Runde Miljøsenter utarbeidd nye kart for sjøområda i dei fem [...]
Publisert av |8. juni 2016|Nyhende, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.|

Velkomen til gratis kurs i heimekompostering

Velkomen til gratis kurs i heimekompostering Tidspunkt: tysdag 5. april klokka 1800! Søre Sunnmøre Reinhaldsverk inviterer til kursaften på Runde Miljøsenter. Her vil du få god innføring i korleis du kan starte trygg heimekompostering. SSR har no også godkjent innekomposteringsmetoden Bokashi for reduksjon i gebyret. Det vil også bli gitt ei innføring i Bokashikompostering for dei som er [...]
Publisert av |4. april 2016|Aktivitet på senteret, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Velkomen til gratis kurs i heimekompostering|
  • Ingen lunde
    Permalink Ingen lundeGallery

    Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

INGEN LUNDE II: Nordatlantisk sjøfuglseminar I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Biologforening. Kva skjer med sjøfuglane på Runde og i Nord-Atlanteren? Kva kan vi gjere? Tidligare var lunden (og andre sjøfuglar) viktig mattilskot for kystbefolkninga på Runde og langs kysten av Nord-Atlanteren, men no er dei som er att blitt mat for [...]

NeXOS, workshop på Runde, 1-3 april

Runde Miljøsenter er partner i EU-prosjektet NEXOS. Prosjektet har som oppgåve å utvikle ein ny generasjon av marine sensorar som skal vere effektive, billige og pålitelige. Dei skal og vere små og bruke lite straum. 1.-3. april i år er Runde Miljøsenter vertskap for eit møte der alle partnerane deltek. Dag 2 og 3 er avsett [...]