Deling av kunnskap på Svalbard

I førre veke var Jenny Ullgren, som er tilsett her ved Runde Miljøsenter, vore på Svalbard og undervist nye komande forskarar.

Her har ho sendt nokre bilete frå dagane ho har vore der.  På bileta ser du studentane tek prøver ut i frå is og plotter inn ruter til glidaren (undervassglidarfly) som er i sjøen.  Jenny […]

Publisert av |21. november 2016|Nyhende|Innspel avslått på Deling av kunnskap på Svalbard|
  • havila-troll-2
    Permalink Gallery

    Vellukka utsetting av glidar med sensor som kan sjå hydrokarbon i Nordsjøen

Vellukka utsetting av glidar med sensor som kan sjå hydrokarbon i Nordsjøen

Fredag 18. november 2016 kunne forskarane Frédéric Cyr og Nagib Bhairy frå Universitetet i Aix-Marseille informere om at det var eit vellukka slepp av ein glidar (undervassglidefly) med ein ny type hydrokarbonsensor. Den skal no gå i kring plattformane, og dei skal sjå om den nye sensoren kan finne spor av olje og gass […]

Publisert av |21. november 2016|Nyhende|Innspel avslått på Vellukka utsetting av glidar med sensor som kan sjå hydrokarbon i Nordsjøen|

Besøk frå Japan

I dag hadde vi besøk frå Rikkyo University i Tokyo i regi med Høgskulen i Volda. Vi introduserte dei til arbeidet vi gjer her på Runde Miljøsenter. Claudia Erber viste med anna arbeidet sitt om Deep Subsea project, før dei fekk seg ein tur på Runde Miljøsenter.  Tusen takk for besøket!

Friday afternoon we had […]

Publisert av |28. oktober 2016|Nyhende|Innspel avslått på Besøk frå Japan|

Tre nye tilsette ved Runde Miljøsenter

Denne veka auka Runde Miljøsenter staben sin med tre nye medarbeidarar. Mona Gilstad, Jenny Ullgren og Laila Alendal. Dei skal med anna bidra inn med sine fagfelt inn i ulike prosjekt som pågår ved Runde Miljøsenter.

Laila Alendal er fiskeribiolog. Ho er innleidd frå Innolipid og skal arbeide ved Runde Miljøsenter i halv stilling. Ho […]

Publisert av |20. oktober 2016|Nyhende|Innspel avslått på Tre nye tilsette ved Runde Miljøsenter|
  • Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill Haugen
    Permalink Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill HaugenGallery

    Invitasjon til mandagsklubb: Havromet, grønt skifte og omstilling!!

Invitasjon til mandagsklubb: Havromet, grønt skifte og omstilling!!

Publisert av |22. september 2016|Nyhende|Innspel avslått på Invitasjon til mandagsklubb: Havromet, grønt skifte og omstilling!!|

ENOVA besøker Runde

25. august fekk Miljøsenteret besøk av ei gruppe på om lag 20 personar frå det statlege foretaket ENOVA i Trondheim.
ENOVA administrerer støtteordningar for fornybar energi i Norge, og er m.a.o. ein relevant institusjon for miljøsenteret.
Bygget på Runde har status som ENOVA Forbildeprosjekt, noko som inneber særskilde krav med omsyn til byggematerialar, isolasjon og energibruk.

ENOVA […]

Publisert av |29. august 2016|Nyhende|Innspel avslått på ENOVA besøker Runde|

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.
Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp for alle interesserte 8. juni på Runde Miljøsenter.
Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Statens kartverk, kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven og Runde Miljøsenter utarbeidd nye kart for sjøområda i dei fem […]

Publisert av |8. juni 2016|Nyhende, Seminar og kurs|Innspel avslått på Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.|

Studietur til Japan

Studietur til Japan
Miljøsenteret var på tur til Japan i mai 2016 for å studere havenergi og anna marin forsking. Hovudmålet var Universitetet i Tokyo men det vart også tid til ein avstikkar sørover til Okinawa og den vesle øya Kumejima ein times flytur vest i havet.

På Kumejima står det eit OTEC anlegg som produserer […]

Publisert av |25. mai 2016|Nyhende|Innspel avslått på Studietur til Japan|

Ny FN-rapport om havet

FN lanserte i dag den omfattande rapporten First World Ocean Assessment, som omhandlar status for maritim og marin aktivitet i verdshava, og korleis det står til med ressursane m.m. www.worldoceanassessment.org

Runde Miljøsenter har vore engasjert i arbeidet med rapporten.
Arbeidet med over 50 delkapittel har teke svært lang tid, grunna mykje byråkrati. Mange land har villa […]

Publisert av |22. januar 2016|Nyhende|Innspel avslått på Ny FN-rapport om havet|

Japansk besøk

Miljøsenteret hadde besøk av Yuji og Makiko Tanaka frå Universitetet i Tokyo 4-7 januar 2016.
Yuji er professor i marin biologi ved universitetet. Han ønskjer samarbeid med miljøsenteret, særleg innafor fagområda havenergi, tang og tare og fiskeriressursar.

Gjestane fekk sett seg rundt i kommuna og var m.a. om bord i Kings Bay og Havila Subsea, for […]

Publisert av |7. januar 2016|Nyhende|Innspel avslått på Japansk besøk|