Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.
Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp for alle interesserte 8. juni på Runde Miljøsenter.
Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Statens kartverk, kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven og Runde Miljøsenter utarbeidd nye kart for sjøområda i dei fem […]

Publisert av |8. juni 2016|Nyhende, Seminar og kurs|Innspel avslått på Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.|

Studietur til Japan

Studietur til Japan
Miljøsenteret var på tur til Japan i mai 2016 for å studere havenergi og anna marin forsking. Hovudmålet var Universitetet i Tokyo men det vart også tid til ein avstikkar sørover til Okinawa og den vesle øya Kumejima ein times flytur vest i havet.

På Kumejima står det eit OTEC anlegg som produserer […]

Publisert av |25. mai 2016|Nyhende|Innspel avslått på Studietur til Japan|

Ny FN-rapport om havet

FN lanserte i dag den omfattande rapporten First World Ocean Assessment, som omhandlar status for maritim og marin aktivitet i verdshava, og korleis det står til med ressursane m.m. www.worldoceanassessment.org

Runde Miljøsenter har vore engasjert i arbeidet med rapporten.
Arbeidet med over 50 delkapittel har teke svært lang tid, grunna mykje byråkrati. Mange land har villa […]

Publisert av |22. januar 2016|Nyhende|Innspel avslått på Ny FN-rapport om havet|

Japansk besøk

Miljøsenteret hadde besøk av Yuji og Makiko Tanaka frå Universitetet i Tokyo 4-7 januar 2016.
Yuji er professor i marin biologi ved universitetet. Han ønskjer samarbeid med miljøsenteret, særleg innafor fagområda havenergi, tang og tare og fiskeriressursar.

Gjestane fekk sett seg rundt i kommuna og var m.a. om bord i Kings Bay og Havila Subsea, for […]

Publisert av |7. januar 2016|Nyhende|Innspel avslått på Japansk besøk|

Bølgjekraft og miljøverknadar

Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, «grøn» energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv miljøgevinst. Dei negative miljøaspekta som måtte eksistere, må imidlertid belysast og ivaretakast både gjennom forstudiar, modellering, overvaking og kunnskapsforvalting. Det vil vere tale om både generelle og anleggs-spesifikke/lokalitets-spesifikke miljøpåverknadar. Runde miljøsenter med Lars G. […]

Publisert av |12. november 2015|Forsking, Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraft og miljøverknadar|

Langvegsfarande vitja senteret

To forskarar frå universitetet på Hawaii vitja RMS denne veka. Dei arbeider ved Hawaii natural energy institute, http://www.hnei.hawaii.edu/, med fokus på havenergi og har hatt kontakt med RMS i lang tid. Professor Steve Masutani er ekspert på termisk havenergi, men arbeider også med energi frå marin biomasse, hydrogenproduksjon, metanhydrat og brenselsceller. Patrick Cross er […]

Publisert av |3. november 2015|Nyhende|Innspel avslått på Langvegsfarande vitja senteret|

Utplassering på Runde Miljøsenter

Foto: Ombord på Hurtigruta på vei til Runde.

I tre uker har vi gjennom Universitetet i Bergen vært utplassert på Runde Miljøsenter. I denne tiden har vi tatt del i hverdagen til veileder vår Roger Kvalsund som er marinbiolog. Under oppholdet har vi vært innlosjert i en av senterets flotte leiligheter.

Det har vært spennende dager med […]

Publisert av |15. oktober 2015|Nyhende|Innspel avslått på Utplassering på Runde Miljøsenter|

Eit hav av mogelegheiter

Nils Roar snakkar ut om havets mogelegheiter i Aftenposten 26. september. Les kva spådomar han kjem med her http://www.aftenposten.no/okonomi/Et-hav-av-muligheter-8178670.html

Publisert av |27. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Eit hav av mogelegheiter|

Konsesjon for eit bølgjekraftverk ved Runde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 22/9 2015 konsesjon for eit bølgjekraftverk som skal plasserast ved Runde sør for Måganeset.

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Andre-energianlegg/?soknad=3146&type=55

Anlegget er utvikla av svenske Waves4power, www.waves4power.com, og skal utplasserast hausten 2015.
Det flytande anlegget, som yter ca 100 kW, skal koplast til el-nettet via den 2.5 km lange sjøkabelen inn til tilknytingspunkt ved Sæviksteinen på […]

Publisert av |25. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Konsesjon for eit bølgjekraftverk ved Runde|

Vinn overnatting på Runde – delta i vår quiz!

//

Publisert av |18. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Vinn overnatting på Runde – delta i vår quiz!|