Bølgjekraft og miljøverknadar

Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, «grøn» energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv miljøgevinst. Dei negative miljøaspekta som måtte eksistere, må imidlertid belysast og ivaretakast både gjennom forstudiar, modellering, overvaking og kunnskapsforvalting. Det vil vere tale om både generelle og anleggs-spesifikke/lokalitets-spesifikke miljøpåverknadar. Runde miljøsenter med Lars G. […]

Publisert av |12. november 2015|Forsking, Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraft og miljøverknadar|

Langvegsfarande vitja senteret

To forskarar frå universitetet på Hawaii vitja RMS denne veka. Dei arbeider ved Hawaii natural energy institute, http://www.hnei.hawaii.edu/, med fokus på havenergi og har hatt kontakt med RMS i lang tid. Professor Steve Masutani er ekspert på termisk havenergi, men arbeider også med energi frå marin biomasse, hydrogenproduksjon, metanhydrat og brenselsceller. Patrick Cross er […]

Publisert av |3. november 2015|Nyhende|Innspel avslått på Langvegsfarande vitja senteret|

Utplassering på Runde Miljøsenter

Foto: Ombord på Hurtigruta på vei til Runde.

I tre uker har vi gjennom Universitetet i Bergen vært utplassert på Runde Miljøsenter. I denne tiden har vi tatt del i hverdagen til veileder vår Roger Kvalsund som er marinbiolog. Under oppholdet har vi vært innlosjert i en av senterets flotte leiligheter.

Det har vært spennende dager med […]

Publisert av |15. oktober 2015|Nyhende|Innspel avslått på Utplassering på Runde Miljøsenter|

Eit hav av mogelegheiter

Nils Roar snakkar ut om havets mogelegheiter i Aftenposten 26. september. Les kva spådomar han kjem med her http://www.aftenposten.no/okonomi/Et-hav-av-muligheter-8178670.html

Publisert av |27. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Eit hav av mogelegheiter|

Konsesjon for eit bølgjekraftverk ved Runde

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ga 22/9 2015 konsesjon for eit bølgjekraftverk som skal plasserast ved Runde sør for Måganeset.

http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Andre-energianlegg/?soknad=3146&type=55

Anlegget er utvikla av svenske Waves4power, www.waves4power.com, og skal utplasserast hausten 2015.
Det flytande anlegget, som yter ca 100 kW, skal koplast til el-nettet via den 2.5 km lange sjøkabelen inn til tilknytingspunkt ved Sæviksteinen på […]

Publisert av |25. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Konsesjon for eit bølgjekraftverk ved Runde|

Vinn overnatting på Runde – delta i vår quiz!

//

Publisert av |18. september 2015|Nyhende|Innspel avslått på Vinn overnatting på Runde – delta i vår quiz!|

Skuletur til Runde Miljøsenter

Onsdag var nokre av elevane ved Ulstein ungdomsskule på tur til Runde. To av lærarane, Jannike Dimmen Gjerde og Eva Torgersen, kan fortelje at skulen prøver å få til ein tur til Runde kvart år.

– Ja, dette har vorte som ein tradisjon. Vi reiser helst utover i vårsemesteret for å sjå på lundefuglane, men […]

Publisert av |28. august 2015|Nyhende|Innspel avslått på Skuletur til Runde Miljøsenter|

Ny bok om havenergi

Saman med Høgskolen i Borås i Sverige har Runde Miljøsenter etablert samarbeidsprosjektet OTECAfrica. Dette initiativet fremjar OTEC – Ocean Thermal Energy Conversion, som ein form for fornybar havenergi som utnyttar temperaturdifferansar i havet til å generere elektrisitet og ferskvatn. RMS var medarrangør for konferansen OTECMatters i Borås i oktober 2013. Nyleg kom boka frå […]

Publisert av |16. mars 2015|Nyhende|Ingen kommentarar|
  • Ingen lunde
    Permalink Ingen lundeGallery

    Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

Ingen lunde II – Nordatlantisk sjøfuglseminar 20.-21. april 2015

INGEN LUNDE II: Nordatlantisk sjøfuglseminar I samarbeid med Norsk Ornitologisk Forening og Norsk Biologforening. Kva skjer med sjøfuglane på Runde og i Nord-Atlanteren? Kva kan vi gjere? Tidligare var lunden (og andre sjøfuglar) viktig mattilskot for kystbefolkninga på Runde og langs kysten av Nord-Atlanteren, men no er dei som er att blitt mat for […]

Pressevising av marine grunnkart

Karta vart presenterte på Hareid Rådhus den 11. februar kl 1230. Sigrid Elvenes og Oddvar Longva frå NGU saman med representantar frå Runde Miljøsenter og kommunane tok del.

Norges geologiske undersøkelse (NGU) er i gang med å utarbeide nye kart over sjøområda på Søre Sunnmøre. Karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har […]