• _8ah2645
  Permalink Gallery

  Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Ekspertar og andre frå akademia og industri kom til Runde 5. og 6. desember for å delta i ein workshop om korleis vi kan overvake havet med den nye teknologien vi har tilgjengeleg. Jenny Ullgren og Claudia Erber frå RMS leia arrangementet desse dagane.
– Vi er veldig nøgde med vår workshop, fortel Ullgren og […]

Publisert av |4. januar 2018|Nyhende|Innspel avslått på Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet|

Forskar frå Runde, professor i Japan

I desember reiste Professor Lars Golmen til Japan for å undervise ved Tokyo University of Marine Science and Technology. Han har fått eit professorat ved dette universitetet (https://www.kaiyodai.ac.jp/english/), og skal arbeide der tre månadar per år. Engasjementet går ut på forsking ved bruk av avanserte metodar innan oseanografi, slik som akustisk tomografi (skanning ved hjelp […]

Publisert av |2. januar 2018|Nyhende|Innspel avslått på Forskar frå Runde, professor i Japan|

Pressemelding – Prosjekt det digitale havrom

Norge skal bli best på hav:

PROSJEKT DET DIGITALE HAVROM

Regjeringen vil styrke den grunnleggende kunnskapen om havet og vil at Norge skal bli best på hav (Havstrategi 2017). Prosjekt Det Digitale Havrom er en nasjonal infrastruktursatsing for å få mer kunnskap om havet og for å teste marine og maritim teknologi.

Breisundet på Sunnmøre er et […]

Publisert av |1. januar 2018|Nyhende|Innspel avslått på Pressemelding – Prosjekt det digitale havrom|
 • foto-dsemrt
  Permalink Gallery

  Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW

PRESS RELEASE  

DEEPSEA ENVIRONMENTAL MONITORING CLUSTER DURING THE VNC & NBSSW

 

 

Runde Environmental Centre (REC) and Innovation Norway (IN) are cooperating to build the first bilateral cooperation cluster for deep-sea environmental monitoring and knowledge. The key words for the DeepSea Environmental Monitoring Cluster are integration and connection (www.deepseainternationalconsortium.wordpress.com). The Cluster aims: to have an […]

Publisert av |1. desember 2017|Nyhende|Innspel avslått på Deepsea Environmental Monitoring Cluster during the VNC & NBSSW|

Overvaking av havet med ny teknologi

Runde Miljøsenter har i fleire år arbeidd med å kjøre undervassglidarar i samarbeid med Universitetet i Bergen. Saman med partnarar frå næringslivet arbeider Miljøsenteret i år med eit prosjekt finansiert av Regionale Forskingsfond Midt-Noreg som dreier seg om fjernstyrte undervassfarkostar og korleis ein skal kunne utvikle operasjon av slike farkostar til ein kommersiell teneste.

Runde […]

Publisert av |30. november 2017|Nyhende|Innspel avslått på Overvaking av havet med ny teknologi|
 • trollscrens02
  Permalink Gallery

  NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet

Runde Miljøsenter ved Karsten Kvalsund har hatt ansvar for arbeidspakke 9 i NeXOS-prosjektet. RMS har vore med å testa ut ulike sensorar i ulike farvatn.

Uttestinga har skjedd i Nord-Atlanteren, Middelhavet og Kanariøyane. Nærare bestemt frå Tyskland og opp langs Norskekysten, inn i Sognefjorden og vidare nordover utanfor Sunnmøre, langs sokkelkanten, ned sokkelskråningen til havs […]

Publisert av |26. oktober 2017|Nyhende|Innspel avslått på NeXOS – eit EU Prosjekt for å teste ut ny teknologi i havet|
 • Foto: Even Moland / Havforskingsinstituttet
  Permalink Foto: Even Moland / HavforskingsinstituttetGallery

  Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar og Even Moland har dykka ved Runde. Der plukka dei tare frå botnen i ei veke.

Les heile artikkelen her

Publisert av |11. oktober 2017|Forsking, Nyhende|Innspel avslått på Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell|
 • Foto: Kristoffer Nærø Ytterland/ meireinntusenord.no
  Permalink Gallery

  Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Runde Miljøsenter (RMS) med gjester vart invitert til offisiell opning av bølgjekraftverket som er under uttesting  ved Runde. Dagen vart feira stort med offisiell opning av Hans Majestet Kong Harald.

Her finn du meir om opninga (kongehuset.no)

– Då vi kom til Noreg, fann vi høg kompetanse innan marine næringar som vi kunne nytte oss av. […]

Publisert av |29. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde|
 • img_9049
  Permalink Gallery

  Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Runde Miljøsenter og Bellona har inngått ein intensjonsavtale om å samarbeide for å kartleggje og forhindre marin forsøpling.
– Vi veit at problemet med plast i havet er stort, men kjenner for lite til korleis dette fordelar seg langs Norskekysten og kva konsekvensen kan være på lang sikt, seier forskingsleiar Nils Roar Hareide ved Runde […]

Publisert av |22. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling|

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Siste felles møte i EU-prosjektet NeXOS vart gjennomført 13-14 september 2017. Møtet vart halde hjå prosjektleiar PLOCAN på Gran Canaria, same stad som møte vart haldt for fyrste gong i 2013. Frå RMS deltok Karsten Kvalsund og Lars Golmen.

Prosjektet utvikla nye sensorar for havovervåking og nye protokollar og system for sanntid dataoverføring til […]

Publisert av |18. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet|