• Foto: Even Moland / Havforskingsinstituttet
  Permalink Foto: Even Moland / HavforskingsinstituttetGallery

  Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell

Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen held vatn, plukkar forskarane sjølv stikkprøver frå havbotnen.

Kjell Magnus Norderhaug, Jonas Thormar og Even Moland har dykka ved Runde. Der plukka dei tare frå botnen i ei veke.

Les heile artikkelen her

Publisert av |11. oktober 2017|Forsking, Nyhende|Innspel avslått på Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell|
 • Foto: Kristoffer Nærø Ytterland/ meireinntusenord.no
  Permalink Gallery

  Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde

Runde Miljøsenter (RMS) med gjester vart invitert til offisiell opning av bølgjekraftverket som er under uttesting  ved Runde. Dagen vart feira stort med offisiell opning av Hans Majestet Kong Harald.

Her finn du meir om opninga (kongehuset.no)

– Då vi kom til Noreg, fann vi høg kompetanse innan marine næringar som vi kunne nytte oss av. […]

Publisert av |29. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Offisiell opning av Waves 4 Power sitt bølgjekraftverk ved Runde|
 • img_9049
  Permalink Gallery

  Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling

Runde Miljøsenter og Bellona har inngått ein intensjonsavtale om å samarbeide for å kartleggje og forhindre marin forsøpling.
– Vi veit at problemet med plast i havet er stort, men kjenner for lite til korleis dette fordelar seg langs Norskekysten og kva konsekvensen kan være på lang sikt, seier forskingsleiar Nils Roar Hareide ved Runde […]

Publisert av |22. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling|

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Siste felles møte i EU-prosjektet NeXOS vart gjennomført 13-14 september 2017. Møtet vart halde hjå prosjektleiar PLOCAN på Gran Canaria, same stad som møte vart haldt for fyrste gong i 2013. Frå RMS deltok Karsten Kvalsund og Lars Golmen.

Prosjektet utvikla nye sensorar for havovervåking og nye protokollar og system for sanntid dataoverføring til […]

Publisert av |18. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet|
 • Foto: W4P
  Permalink Gallery

  Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power har publisert programmet sitt for komande torsdag. Dei informerar på sidene sine sine at det vil vere eit ope arrangement for publikum kl. 17:45 ved Fiskarkona i Fosnavåg.

Dagen startar tidlig for dei som er inviterte, og Runde Miljøsenter gleder seg til å delta og feire W4P sin suksess.

 

Du finn programmet her

 

Publisert av |18. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk|

Kurs i Microsoft Excel

Publisert av |7. september 2017|Nyhende, Seminar og kurs|Innspel avslått på Kurs i Microsoft Excel|

Waves4Power i media den siste veka

E24 skriv om det fullskala pilotanlegget utanfor Runde i Herøy kommune på Sunnmøre som vart kobla på kraftnettet for knappe to månedar siden, og markerar då ein milepæl for norsk bølgekraft.

Les meir her: http://e24.no/energi/norge/milepael-for-norsk-boelgekraft-foerste-boelgekraftverk-som-leverer-stroem-i-norge/24103101

Publisert av |21. august 2017|Nyhende|Innspel avslått på Waves4Power i media den siste veka|

Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk

NTNU Trondheim, AMOS, NINA, Runde Miljøsenter med fleire deltek i desse dagar med eit tokt i våre farvatn. Dette er eit unikt prosjekt som tek sikte på å svare på fylgjande:

Er det ein samanheng mellom mattilgang og nedgang i sjøfuglbestand på Runde?
Kva er årsaka til nedgangen i fleire av fuglebestandane?
Kan vi nytte moderne teknologisk […]

Publisert av |21. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk|

Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017

 

For Runde Miljøsenter er arrangementet Nor-Shipping 2017 viktig for nettverksbygging med profesjonelle frå ulike sektorar av norsk og brasiliansk offshoreindustri.

På Ocean Industry Podium Brasil vart det interessante diskusjonar om erfaringsbasert kunnskap og nye perspektiv for å forbetre partnarskapet mellom Brasil og Noreg. Norges olje- og energiministar Terje Søviknes og minister for handel og fiskeri, […]

Publisert av |18. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017|
 • Foto: W4P
  Permalink Gallery

  Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Gode nyhende!

Sidan kl. 10.00 i dag har bølgjekraftverket produsert straum! Ein viktig milepæl er nådd. Dette er ein historisk dag!

 

Les meir i pressemeldinga til W4P her: runde-w4p-pressrelease170601eng

Publisert av |2. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde|