Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt

Runde Miljøsenter har hatt besøk av marinbiolog Cristoph Noever (UiB) som var her å undersøkte nebbkvalen som vart funnen i Goksøyra.

– Han har med anna nytta vårt laboratorium for å kikke nærare på funnet. Vi er stolte av å kunne tilby slike lokaler for forskarar som kjem på besøk – i dette tilfelle Cristoph, seier kommunikasjonsrådgivar Charlotte Hauge

Nebbkvalen hadde lite plast i seg, men mykje nebb frå akkar.

Ta gjerne kontakt med oss viss de finn stranda kvalar. Cristoph Noever og Nils-Roar Hareide undersøker gjerne.

(Viltnemnda har fått beskjed og vil ta seg av handteringa av den stranda kvalen).

Lokalavisa Vestlandsnytt dekka saka, den kan du lese her.

Foto: Bjørnar Torvholm Sævik

Publisert av |21. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Nebbkval funnen i Goksøyra er undersøkt|

Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition

Through the Rio Oil and Gas exhibition and side events, we meet our DSEMCluster partners and discussed together, the perspectives and ways to the future of the collaboration between Brazil and Norway. The theme chosen for Rio Oil & Gas this year was “Turning challenges into opportunities”. REC participated in IN stand in the Norwegian Pavilion together with more 22 norwegian companies.

The marine biologist, Claudia Erber also join the III SEMINAR BRAZIL x NORUEGA, DIGITALIZATION SEMINAR, THE LAUNCH OF ENVIRONMENTAL ANP DATABASE and 7th Edition NORWEGIAN BRAZILIAN CHAMBER OF COMMERCE DINNER.

“it is an exciting and challenging time of the oil and gas market in Brazil and Norway. The Innovation Norway Pavilion was the perfect venue to REC get your first participation in the event, to get valuable input from networking with experienced norwegian companies and authorities.”

 

ROG2018_REPORT

Publisert av |15. oktober 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Meeting at the Rio Oil and Gas Exhibition|

Besøk frå Japan

Denne veka har Runde Miljøsenter hatt besøk frå Japan. Vår eigen Lars Golmen som er professor ved Tokyo University of Marine Science and Technology har hatt ei gruppe studentar og professorar på besøk dei siste to vekene. - Fyrste veka var vi Bergen og besøkte ulike institusjonar der som har marin/maritim tilknyting og denne veka [...]
Publisert av |29. september 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Besøk frå Japan|

Runde Miljøsenter på ONS-messa i Stavanger

Offshore Northern Seas (ONS) er ei viktig arena og møteplass for Runde Miljøsenter (RMS). Dagleg leiar Nils-Roar Hareide og marinbiolog Claudia Erber besøkte messa i Stavanger for å styrkebandet mellom RMS og bedriftspartnarar i Noreg-Brasil samarbeidet. Claudia Erber deltok på ulike forelesingar på messa. - Eg la merke til at under presentasjonane dei ulike forelesarane nytta [...]
Publisert av |29. august 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Runde Miljøsenter på ONS-messa i Stavanger|

Pilotanlegg for svartvannshandsaming til Runde Miljøsenter

Utanfor Runde Miljøsenter er det etablert eit mobilt, containerbasert anlegg til mottak og behandling av svartvatn frå vakuumtoaletta ved senteret. Her er det fokus på gjenvinning av energi og næringsstoff frå avløpsvatn. Anlegget sitt kjerneelement er ein såkalt ABR-reaktor (anaerobic baffel reactor) som omdannar storparten av det organiske stoffet frå kloakken til biogass. Biogassen [...]
Publisert av |24. august 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Pilotanlegg for svartvannshandsaming til Runde Miljøsenter|
  • Permalink Gallery

    Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter

Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter

Kunstnarane Astrid Runde Saxegaard og Samuel Olou har no satt i gang si veke med kreativitet på Runde. Dei arrangerer ein Artist Residence ved Runde Miljøsenter (RARe) for fokus på forsøpling av havet. Dei nyttar Runde Miljøsenter som base og vil ha utstilling komande fredag og laurdag. I desse dagane skal dei samle inn materiale [...]
Publisert av |25. juni 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Kunstnarar med fokus på marin forsøpling ved Runde Miljøsenter|

Naturfagekskursjon ved Runde Miljøsenter

24.mai var  elever frå fyrsteåret ved Ulstein Vidaregåande skule på naturfagdag ved Runde Miljøsenter. Dei 125 elevane fekk testa seg i  dissekering av makrell, sjå Line prate om mikroplast på nrk.no, høyre og teste seg i fuglesong, sjå ulike fugleartar og fått sett eit utval av små og litt større dyr og insekt som lever [...]
Publisert av |24. mai 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Naturfagekskursjon ved Runde Miljøsenter|

Internasjonal arbeidsgruppe frå ICES besøker Runde

ICES, Det internasjonale råd for  havforsking (International Council for the Exploration of the Sea), vart danna 22. juli 1902 i København og har 20 medlemsland. Organisasjonen har hovudsete i København.

I byrjinga var ICES ein vitskapleg organisasjon som arbeidde med praktiske fiskerispørsmål, og eit tverrfagleg forum for marine studiar. I dag er ICES ein mellomstatleg organisasjon for havforsking, og eit rådgivande organ for fiskeriforvaltning i medlemslanda og EU.

Fjordårets møte i arbeidsgruppa var i Lisboa, og i år altså på Runde. Samanstilling og oppdatering av relevant informasjon dannar grunnlag for arbeidet til gruppa. Dette gjer dei for å bistå beslutningstakarar og styresmakter med råd omkring planar om utbygging og overvaking, som tek i vare både naturressursar og miljø i havet. Lars Golmen ved Runde Miljøsenter er norsk representant i  gruppa.

Snart er «halve Nordsjøen» full i vindmøller

– Vi skal sjå trendar for kva konsekvensar den nye og raskt veksande teknologien har verka inn på det marine økosystemet, seier Finllay Bennet frå Marine Scotland, leiar for gruppa.

Gruppa ser med anna på om støy kan påverke fisk, niser og delfinar. Korleis påverkar installasjonar i havet desse? Kommuniserer dei annleis når skip og installasjonar lagar støy i havet?

– Vi har også merka laks for å finne ut kvar dei reiser, kva rute dei tek og om dei reiser attende til elva dei er fødde i.  Vi registrerer kor mykje tid dei nyttar, kva djup  dei sym på. Denne registreringa skal forhåpentlegvis gi oss betre innsikt i om laksen vert påverka av installasjonar i havet, seier Bennet.

Forsøk med merking av fugl har gitt viktig informasjon om effektar av vindmøller.

Onsdag 18/4 inviterte Runde Miljøsenter til eit seminar der gruppa møtte andre for å dele av sin kunnskap om prosjekt som dei er med på. Representantar for lokal industri, Statoil og andre deltok.

Neste møte i gruppa vert i Ostende i Belgia.

Programmet: afternoon-seminar-wed-18april-at-runde-programme

Rapport: 01-wgmre-report-of-the-working-group-on-marine-renewable-energy-2017

Publisert av |19. april 2018|Nyhende, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Internasjonal arbeidsgruppe frå ICES besøker Runde|

Fyrste møte i Landsstrømsforum

Foto: Skjermdump av nek.no av båten «Karoline» – den første elektriske sjarken av Selfa Artic. RMS deltok på oppstartsmøtet i Landstrømsforum i Oslo 12. april. Dette er eit tiltak som er koordinert av NEK, https://www.nek.no/nek-komiteer/forum/ Elektrifisering av skipsflåten er kome høgt på agendaen. Fyrste bilferga «Ampere» med batteri og lading kom i drift i 2015, og no [...]
Publisert av |17. april 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Fyrste møte i Landsstrømsforum|
  • Permalink Gallery

    Pilotanlegg Runde til behandling av svartvann med fokus på ressursgjenbruk

Pilotanlegg Runde til behandling av svartvann med fokus på ressursgjenbruk

Utanfor Runde Miljøsenter er det etablert eit mobilt, containerbasert anlegg til mottak og behandling av svartvann frå vakuumtoalett med fokus på gjenvinning av energi og næringsstoff. Anlegget sitt kjerneelement er ein såkalla ABR-reaktor (anaerobic baffel reactor) som omdannar storparten av organisk stoff som finnes kloakken til biogass.   Biogassen vert omdanna igjen til varmeenergi i en [...]
Publisert av |4. april 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Pilotanlegg Runde til behandling av svartvann med fokus på ressursgjenbruk|