Runde Miljøsenter nominert til EU-pris

– Eg er så glad og stolt! Dette viser at denne måten å tenkje på får gjennomslag på internasjonalt nivå, seier forskar Lise Chapman ved Runde Miljøsenter. I lag med samarbeidspartnarane frå landa rundt Nordsjøen er senteret nominert til Europakommisjonens høgthengande pris RegioStars 2013 for prosjektet Cradle to Cradle Islands (C2CI).

22 partnarar frå seks […]

Publisert av |21. september 2012|Forsking, Nyhende|Ingen kommentarar|

Planlegg kunstige øyar

– Kva blir følgjene for miljøet? Det er spørsmålet forskarar frå Taiwan, Tyskland, Spania og Noreg diskuterer ved Runde Miljøsenter nokre dagar midt i august. Dei er engasjerte i EU-forskingsprosjektet Tropos, som skal utvikle miljøvennlege, kunstige øyar.

Langt frå alle land har like god plass som det vi er bortskjemde med i Noreg. Særleg mange […]

Mørekysten er EU-pilot

Gjennom EU-prosjektet EfficienSea er dei sårbare områda langs kysten på Sunnmøre kartlagt i detalj. Tanken er at informasjonen på sikt skal kunne nyttast i planlegging av skipstrafikk, naudhamn og i samband med ulykker til sjøs. Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Runde Miljøsenter er involvert i EfficienSea. Bakgrunnen for prosjektet […]

  • Tareskog. Foto: Fiskeridirektoratet
    Permalink Tareskog. Foto: FiskeridirektoratetGallery

    Referat og presentasjonar frå taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april

Referat og presentasjonar frå taremøte ved Runde Miljøsenter 16.-17. april

Rett over påske inviterte Fiskeridirektoratet til møte om tarehausting på Runde Miljøsenter. Ulike forskingsmiljø, forvaltningsorgan og representantar frå næringa presenterte eit breitt tverrsnitt av relevant forsking og aktuelle problemstillingar, akkompagnert med innspel frå salen.

På Fiskeridirektoratet sine heimesider kan ein no finne referat frå møtet, samt pdf-versjonar av alle presentasjonane.