Aktiviteter på senteret som er opne for publikum.

 • Permalink Gallery

  Søndag 26. oktober: Håbrann – Kjempefiskane er på veg tilbake

Søndag 26. oktober: Håbrann – Kjempefiskane er på veg tilbake

Håbrann er ein hai som blir opp til 250 kg. Den var tidligare svært vanleg langs Norskekysten. På 50- og 60-talet vart det drive eit omfattande fiskeri etter denne haien. Mange båtar og mykje mannskap frå Sunnmøre var involvert i dette fisket som foregjekk langs Norskekysten, vest om Irland og utanfor Canada og Vest-Afrika. [...]

Søndag 19. oktober: Vardbåtar og havstraumer

I påska var det 250 born som laga leikebåtar ved Runde Miljøsenter. Båtane vart sett ut frå moloen på Runde og dei dreiv av gårde med vind og straum. Alle båtane var merka med eige nummer og telefon nummer og webadresse til Runde Miljøsenter. Til no er det gjenfunne 87 båtar. Desse er registrerte og posisjonane [...]

Søndag 12. oktober: Trude Teige til Runde

Forfattaren Trude Teige brukar oppvekstmiljøet sitt på Sunnmøre når ho skriv romanar og krimbøker. Førstkomande søndag kjem ho til Runde Miljøsenter for å fortelje om bakgrunnen for tema ho tek opp i bøkene sine. Trude Teige har hatt suksess som krimforfattar, og den siste boka hennar «Jenta som har sluttet å snakke» er hovudbok i [...]
 • Permalink Gallery

  Søndag 28. september: Alv Ottar Folkestad fortel om tilstanden i fuglefjellet i år.

Søndag 28. september: Alv Ottar Folkestad fortel om tilstanden i fuglefjellet i år.

Lundefuglen har framleis problem med å få fram ungar, og Skarveura og lomviplassen er framleis tome. Men likevel ber årets teljing og granskingar bod om litt optimisme for fuglefjellet på Runde, seier ornitolog Alv Ottar Folkestad som har fylgt fuglefjellet gjennom fleire tiår. Førstkomande søndag blir han på Runde Miljøsenter for å rapportere frå [...]
 • Permalink Gallery

  Levemåtar og tenkemåtar i fiskar-Noreg. Søndag 21.september

Levemåtar og tenkemåtar i fiskar-Noreg. Søndag 21.september

Søndag 21. september kl. 15.00-17.00 kjem Forskingsdagane til Runde Miljøsenter. Atle Døssland og Arnljot Løseth, begge frå Høgskulen i Volda, vil halde kvart sine foredrag om liv og tru på kysten vår på 1800-talet og framover. ATLE DØSSLAND: Naud og velstand. Kystsamfunna og fiskerinæringa kring 1814 Under 1814-feiringa har få brydd seg med å sette fokus på [...]

Hjerneforskarar i verdsklasse til Runde Miljøsenter

Professorane  May-Britt og Edvard Moser held foredrag på Runde Miljøsenter laurdag den 28.juni kl 10:00 Dei skal fortelje om si banebrytande forsking om på hjernen.  Særleg har dei arbeidd med hugs og  har motteke fleire internasjonale prisar for dette arbeidet. I si forsking har dei mellom anna gjord oppdagingar som kan føre til nye behandlingsmetodar [...]
 • "Spleiselaget" i Sykkylven
  Permalink Gallery

  Søndag 11.mai kl 15: Besøk av «Spleiselaget» i Sykkylven

Søndag 11.mai kl 15: Besøk av «Spleiselaget» i Sykkylven

Kystlaget i Sykkylven vart kjendisar over natta etter TV-innslag der barske karar lærte å strikke sjøvottar. Frå før har dei lært det meste av det som har med båt, reiskap og kystkultur å gjere. Og alt gjer dei med litt innlagt humor. Komande søndag er dei gjestar ved Runde Miljøsenter... «Spleiselaget» er eit kystlag frå [...]
 • Brita Blomquist
  Permalink Brita BlomquistGallery

  Søndag 4.mai: Brita Blomquist fortel fantastiske fyrhistorier

Søndag 4.mai: Brita Blomquist fortel fantastiske fyrhistorier

Brita Blomquist har bodd på eit fyr og vore fyrvaktar på eit anna fyr. I tillegg har ho reist rundt i landet og besøkt svært mange av fyra langs kysten. Komande søndag kjem ho til Runde Miljøsenter og fortel om det ho sjølv har opplevd - og det andre har opplevd på fyra ho [...]

Om Runde fyr på Miljøsenteret

Runde fyr har vore til hjelp for sjøfarande i 250 år. På grunn av det stygge farvatnet rundt Runde har det vore mange sjøfarande i naud der gjennom alle år, også i nyare år. No er fyret ubemanna, men heilt opp til våre dagar, var det fyrvaktar med familie og husdyr som budde på [...]

Bli med på forskingsprosjekt for barn

Bli med på forskingsprosjekt for barn. Runde Miljøsenter set i gang eit forskingsprosjekt for barn i påska. Alle barn blir inviterte til å bli med på å snikre båtar som skal sjøsettast 1. påskedag for å finne korleis havstraumane går forbi Runde og nordover kysten til Barentshavet. Borna kan seinare følgje med på sidene til Runde [...]