Aktiviteter på senteret som er opne for publikum.

 • Lundefugl
  Permalink LundefuglGallery

  Søndag 19. april: Fugleforedrag og guida tur i Fuglefjellet

 • Solnedgang ved Rundabranden
 • Tur til Lundeura

Søndag 19. april: Fugleforedrag og guida tur i Fuglefjellet

  Det er tydelege endringar i sjøfuglbestandane våre. Lundefuglen har landa i Rundefjellet, og det blir spennande å sjå korleis årets klekking blir. Mandag og tirsdag er mange av dei fremste fugleekspertane på plass i Herøy på eit storseminar om sjøfuglbestanden. Og søndag inviterer Runde Miljøsenter til opne foredrag om temaet med påfølgjande tur til [...]
 • Padde. Foto Gunnar Wangen
  Permalink Padde. Foto Gunnar WangenGallery

  Søndagsforedrag 12. april – Fantastiske paddescener. Are Pilskog fortel om filminga

Søndagsforedrag 12. april – Fantastiske paddescener. Are Pilskog fortel om filminga

Korleis kunne filmskaparen og biologen Are Pilskog greie å få fram dei fantastiske paddescenene på filmen om paddene i Austefjorden? Søndag får du vite det om du tek turen til Runde Miljøsenter. Der vil filmskaparen fortelje om filmen og paddene.   Runde Miljøsenter inviterer born og vaksne til filmettermiddag komande søndag. Dei har oppmoda filmskapar og biolog [...]

Skattejakt og påskeeggjakt på Runde

Det blir ei spanande familiepåske på Runde. Runde Miljøsenter arrangerer både jakt etter påskeegga på fuglefjellet og jakt etter Rundeskatten Både egga og skattane er gøymde på ulike stader på Runde, på fjellet eller i låglandet. Kart som kan gi familiane peikepinn om kvar dei skal finne påskeegg og skattar , får dei ved Miljøsenteret. Palmesøndag, [...]
 • Roger Engvik på post
  Permalink Roger Engvik på postGallery

  Søndagsforedrag 22. mars: Roger Engvik viser film og fortel om havørna

Søndagsforedrag 22. mars: Roger Engvik viser film og fortel om havørna

Gjennom 10 år har fotografen og fuglekjennaren Roger Engvik filma og fotografert ørn til ein flott naturfilm. Fyrstkomande søndag er Engvik på Runde Miljøsenter for å vise og fortelje om filminga og om ørnene han har hatt nærkontakt med. Han vil også fortelje om opphaldet på Runde då han laga fugleboka frå øya. «Havørna – [...]

Vårsesongen 2015

Gode,lokale historier opnar vårsesesongen Runde Miljøsenter har hatt suksess med søndagsarrangementa sine der folk møtest for fagleg underhaldning og god mat. Det har vorte ein god møteplass for heile regionen. Første mann ut er historie forteljaren John Osnes, veterinæren som har reist land og strand rundt i alle fjøs på ytre Søre.. Samstundes som han har [...]
 • Tobis
  Permalink TobisGallery

  Søndagsforedrag 30. november: Tobis som mat til fugl og fisk

Søndagsforedrag 30. november: Tobis som mat til fugl og fisk

Den vesle, syllignande  tobisfisken som grev seg ned om natta, er ein viktig del av maten til andre fisk og fugl på kysten vår. Kan han ha noko med fuglebestanden på Runde å gjere? Og kva har denne silfisken hatt å seie for fiskerinæringa i regionen vår? Søndag 30. november vil Runde Miljøsenter sin [...]
 • Makrellstørje
  Permalink MakrellstørjeGallery

  Søndagsforedrag 23. november: Makrellstørje v/Nils Roar Hareide

Søndagsforedrag 23. november: Makrellstørje v/Nils Roar Hareide

På søndag inviterer Runde Miljøsenter til foredrag om Makrellstørje. Nils-Roar Hareide vil fortelje om fisken og fiskeriet. Han vil vise film og bilete frå prøvefiske på 1990-talet utanfor Sunnmøre, og fortelje om biologien og levemåten til denne spesielle fisken. Fiskarar som dreiv dette fisket på 50- og 60-talet er inviterte, og vil bidra med [...]
 • Akerendamfunnet. Undersjøiske undersøkelser.
  Permalink Akerendamfunnet. Undersjøiske undersøkelser.Gallery

  Søndagsforedrag 16. november: Akerendam og nye undersjøiske funn v/Arild Marøy Hansen

 • Arild Marøy Hansen

Søndagsforedrag 16. november: Akerendam og nye undersjøiske funn v/Arild Marøy Hansen

Søndag 16. november kjem Arild Marøy Hansen frå Sjøfartsmuseet Bergen til Runde Miljøsenter for å fortelle om Akerendam og andre spennande undersjøiske funn. Det vert to føredrag: * Kl. 15: Leia som historieforteljar * Kl. 16: Akerendam. Om Skipet, kompaniet og verksemda Pris for begge føredraga: kr 75 Utstilling og kafe er open frå kl. 13. Ikkje noko funn på [...]
 • Roger Engvik på post
  Permalink Roger Engvik på postGallery

  Søndag 9. november: Havørna – kystens majestet. Foredrag og film v/ Roger Engvik

Søndag 9. november: Havørna – kystens majestet. Foredrag og film v/ Roger Engvik

Gjennom 10 år har fotografen og fuglekjennaren Roger Engvik filma og fotografert ørn til ein flott naturfilm. Førstkomande søndag er Engvik på Runde Miljøsenter for å vise og fortelje om filminga og om ørnene han har hatt nærkontakt med. Han vil også fortelje om opphaldet på Runde då han laga fugleboka frå øya.   «Havørna – [...]

Søndag 2. november: Arkeologiske funn i Herøy

Dei arkeologiske funna som er gjort i Herøy er prov på at folket her ute i øyane allereie i yngre steinalder hadde kontakt med dei baltiske landa. Komande søndag på Runde Miljøsenter fortel arkeolog Morten Ramstad om kva han og dei andre arkeologane har funne ved utgravingane dei siste åra. Det har vore mange utgravingar i [...]