Aktiviteter på senteret som er opne for publikum.

 • Permalink Gallery

  Alt du aldri tenkte på at du skulle få vite om tang og tare!

Alt du aldri tenkte på at du skulle få vite om tang og tare!

Søndag, den 28. april skal det dreie seg om tang og tare også på Runde Miljøsenter. Foredraget er en del av Tangfesten 2019 i Herøy Kommune, der en rekke tangentusiastar med TANGO Seaweed og Møre To Sea i spissen har teke initiativ til ein rekke arrangement med tang og tare som tema.

Det er Lise Chapman, som vil dele sin begeistring og kunnskap om ‘planter’ i havet – og hele familien er invitert til quiz rundt temaet.

Svein Erik Gaustad vil også delta, og fortelje litt om helse-effektar av tare og om den biomarine klynga BLUE LEGASEA.

Program:
11:00 Kafe og utstilling åpner.
13:00 Guida fjørevandring – Gratis. Oppmøte RMS
15:00 Søndagsforedrag med quiz (70 kr per voksen)
17:00 Kafe og utstilling stenger

Inngangsbillettar:
Vaksne: kr 70
Born: Gratis

Kafeen held ope som vanleg og kan byde på ein søndagsmeny med fisk og innslag av tang og tare, i tillegg til tradisjonell husmannskost.

Foto: Siv Nærøy

Publisert av |23. april 2019|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Alt du aldri tenkte på at du skulle få vite om tang og tare!|

Vi ryddar før fuglane kjem i år også

Vi ryddar før fuglane kjem i år også! 

Foto: Hold Norge Rent, Andreas Winter.

23. mars vil Runde grendelag, Runde Miljøsenter og Søre Sunnmøre Reinhaldsverk arrangere i lag med Hold Norge rent, Statens naturvernoppsyn og Norsk ornitologisk forening ein ryddedugnad for å rydde øya før fuglane kjem.

Marint avfall rammer fuglelivet

På verdsbasis døyr minst ein million sjøfugl årleg på grunn av marin forsøpling, og problemet truger også Noregs fugleliv.

Før fuglane kjem skal supplere Strandryddedagen som skjer i mai. Opprydding før fuglane kjem tilbake er eit effektivt tiltak meiner Norsk ornitologisk foreining. Aksjonen bidreg til å redusere mengda marint avfall i viktige hekkeområde.

- Vi ryddar Runde slik at det vert mindre avfall kring øya og fuglane fortel Charlotte. I fjor rydda dei også på Remøya. Skarven nyttar tareområdet til å dykke etter mat. Vi vil også sjå om vi får opp trålposen som har ligga der ei god stund, seier Hauge.

Kunnskap, båtturar og rydding
Arrangementet vil starte med å dele litt kunnskap og ei lita matykt før alle får utdelt roder, hanskar og informasjon. Det  vil i år også, om veret tilet det, bli arrangert tre båtturar ut rundt fugleøya, for dei som deltek i ryddinga.

- Avkapp og anna tauverk er ein stor del av reirmateriale til havsula. Mange vart overraska i fjor over kor mykje plast som var i reira til havsula, seier Hauge.

Men det er ikkje berre her det er mykje å ta av. Mengder av anna marint avfall var det mykje av.

- I fjor tok vi opp eit stort fortøyningstau, som var mange meter langt. Farleg avfall som tomme sprayboksar og rester i kanner dukka opp. Ein lenestol hamna også oppi containeren, kva den gjorde på stranda er vel heller uvisst. Kanskje nokon fortsett trur at havet tryller vekk øydelagde møbler? undrar Hauge seg over. 

Ynskjer seg fleire frivillige
Runde Miljøsenter oppmodar klubbar med meir om å kome å få med seg denne dagen. Dette er ein dag for store opplevingar og ny kunnskap. Er du ein dykkar, fotograf, kajakkar, speidarar eller liknande, meld deg og klubben din på til Charlotte Hauge.

1,7 tonn vart rydda i fjor
I fjor plukka aksjonen 1,7 tonn med søppel. I 2017 vart det 1 tonn. Ein skulle tru at det minka plasten ved hyppig rydding, men det berre viser at problemet er stort og vanskeleg å handtere.  Mange deltok i fjor, det vert spennande å sjå kor mange som deltek i år?

Alle velkomen til foredrag og dugnad
Vi inviterer lokalbefolkning, politikarar, forskarar og alle andre som vil til ein dag langs fjøra, der vi byd på noko å bite i, foredrag og båttur.

Informasjon Hold Norge rent: https://holdnorgerent.no/for-fuglene-kommer/


Kva skjer laurdag 23.mars?

11:00 - Opning av arrangementet - og ei lita matykt inne før vi går ut
11:05 - SSR fortel om tal og funn frå i fjor
11:20 - Charlotte gir informasjon om rydding i terrenget.
11:30 - Utdeling av roder og påmelding til båttur
11:45 - Ut i terrenget og rydde

Alle tilbake på senteret kl 14:45 for ein oppsummering av rare funn og innlevering av registreringsskjema. For dei som er ferdig før, så vil det vere høve til å levere skjemaet på senteret. Hugs å ta deg ein tur inn i utstillinga før du reiser heim!

Ferdig omlag kl. 15:00


Publisert av |4. mars 2019|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Vi ryddar før fuglane kjem i år også|

Arbeidsseminar marin forsøpling

Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar 

Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som plukkar marint avfall langs strendene på Sunnmøre.  


Frivillige har kunnskap som er viktig å dele og få fram. Derfor vil vi invitere eldsjelene som nyttar fritida si på dette arbeidet, samt små og store frivillige organisasjonar, til eit arbeidsseminar over to dagar der vi diskuterer funn og kva vi kan gjere vidare. Sidan dette arbeidsseminaret skal fungere og passe for frivillige, så legger vi det til ei helg.


Frivillige vil få arrangementet/seminaret dekka av vår sponsor Sparebank 1 Søre Sunnmøre.

Dato og tid

Laurdag 12. og søndag 13. januar frå lunsj til lunsj.  


Seminaret vårt er fullt! Ynskjer du å stå på venteliste, så send ein epost til charlotte@rundecentre.no

Frivillige, offentlege og private er velkomen! 

Vi vil med dette invitere Miljødirektoratet, Hold Norge rent, Møre og Romsdal fylkeskommune, kommunane og reinhaldsselskap til å kome å høyre på og delta i diskusjonen saman med ivrige strandryddarar.


Alle som ryddar strender kan melde seg på dette arrangementet og få dette dekka. Vi har maksimum 15 plassar for frivillige som vil delta og som vil overnatte til neste dag. Her er det fyrstemann til mølla. For dei som ikkje ynskjer å overnatte gjeld ikkje dette, men dei må melde seg inn som deltakar utan overnatting for å få vere med. Vi har totalt plass til 60 i dette arbeidsseminaret. 

Ei utfordring som krev innsats!

Problemet med plastforureining av havet har vist seg å vere mykje større enn nokon hadde sett føre seg og er no eit av dei største miljøproblema som verda står over for.  Sunnmørskysten er eit av dei områda som er hardast ramma. Ein del plast avfall  kjem frå lokale utslepp, men svært mykje kjem med kyststraumen frå det europeiske kontinentet og med Golfstraumen frå dei Bristiske Øyane og Nord-Amerika.

Det er ei kjempestor oppgåve å  kontinuerlig halde strendene våre reine for plastikk. Heldigvis har det vist seg at det er eit svært stort engasjement i lokalbefolkninga og det har kome i gang fleire oppryddingsaksjonar. Det er gjennomført ein kjempestor frivillig  innsats dei siste par åra, og utan innsatsen frå dei frivillige vil ein ikkje kunne greie å halde kysten rein for plast.

Det er derfor svært viktig å halde oppe motivasjonen til dei frivillige. Dei treng å kome samen med andre som ryddar og dei treng å diskutere og formidle erfaringane sine. Mange av dei frivillige har tileigna seg stor kunnskap. Denne kunnskapen er det viktig å ta i bruk. Til dømes er det svært viktig å kartlegge og dokumentere kvar plasten kjem frå og kjeldene til plastforureinga, slik at det kan settast inn tiltak.Under samarbeid med dei frivillige har det kome fram at det er eit behov for å kunne møte andre frivillige og utveksle erfaringar og ha eit fora der dei kan treffast, diskutere og dele kunnskap om funn.

Dei fleste har eige arbeid utanom som dei stettar og har ikkje dette som sitt daglege arbeid. Dei frivillige treng derfor oppfølging og motivasjon. Det er og av stor viktigheit å etablere ein møteplass der dei frivillige kan møte fagfolk og myndigheiter.

For å bidra til at ryddinga av plast langs Sunnmørskysten har Runde Miljøsenter saman med Sunnmøre Friluftsråd, tatt initiativ til å gjennomføre ein workshop på Runde 12.-13. januar.

Spørsmål om programmet?

Charlotte Hauge 

charlotte@rundecentre.no

tlf. +47 98107206


Lars Gustavsen

Praktiske spørsmål?

Lars Gustavsen

lars.gustavsen@rundecentre.no

tlf. +47 99 590 978

Travel to Runde

By car

Runde is a bit off the main roads and is easiest to get to by car. On Rv61 follow directions towards Fosnavåg onto Rv654. At Leinøya take right onto Fv18 and follow this road all the way to Runde.

By airplane

There are two airports nearby: Ålesund airport, Vigra and Ørsta-Volda airport, Hovden.

From Vigra you can take the bus to Valderøy and from there take the express boat to Hareid, or if you rent a car at the airport you can drive to Sulesund and take the car ferry to Hareid. From Hareid follow Rv61 south west in the direction of Runde. If you need a Taxi from Hareid contact Hareid Taxi at +47 70 09 24 93.

From Hovden you can rent a car and follow E39 a few hundred meters towards Volda, thereafter take Rv653 og Rv61 towards Runde. If you need a Taxi from Hovden contact Ørsta Taxi at +47 977 57 955.

By Hurtigruten

Torvik in Leinøya is port of call for Hurtigruten. From Torvik a taxi would take approx 25 minutes to take you to Runde. Contact Herøy Taxi on phone +47 70 08 86 63.

By public transport

For information on public transportation contact Trafikanten on phone +47 71 28 01 00 or visit the website for the public transport company FRAM. 

Stolt sponsor av frivilleg arbeid:

Publisert av |10. desember 2018|Aktivitet på senteret, Seminar og kurs|Kommentarar avslått på Arbeidsseminar marin forsøpling|

Søndagskafé 9. september 2018

Velkomen til langopent søndagskafé på Runde Miljøsenter! Søndag 9.september held vi ope frå kl 11:00 - 19:30. Påmelding for organiserte aktivitetar gjer du her:
Aktivtetshelg i Fosnavåg
13:00 Skattejakt 14:00 Guida omvising, film og lunsj 18:30 Familiesuppe (husets fiskesuppe) Vi serverer fiskesuppe og kjøttkaker i brun saus frå kl. 13 og dessert, kaker og ulike typer smørbrød heile dagen. Aktiviteter for born: Ringspel, teiknekrok og [...]
Publisert av |3. september 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagskafé 9. september 2018|

Besøk Runde i sommar 2018

Besøk Runde i sommar!

Bli med på kjekke aktivitetar for barn og vaksne

 • Opplev fugleøya med båt frå Runde hamn
 • Besøk lundeura og fuglefjellet, eller se etter sel på ei fjørevandring
 • Sjå Rundskatten, filmen Havets sølv og sjøfuglane i utstillinga
 • Open kafé med kaffi, kake og småretter
 • Ringspel, rebus, og teiknesaker for barn

OPNINGSTIDER

Laurdag 9 juni til og med søndag 19 august.

Kl. 11 - 17 Ope kafé og utstilling. 

Aktivitetar

Reis på sightseeing tur til fuglefjellet med båt

Bli med på en guidet tur med båt til fuglefjellet. Turen tek ca. 2 timer og her kan du sjå og lære meir om fuglane som kjem til Runde.

Avgang: Kl. 11:30, 14:00 og 16:30.
Avreise: frå hamna på Runde ved Runde Miljøsenter.

​Billettar

Vaksen: kr 250,-
Barn (4-12 år): kr 150,-
Sal av billetter i kafeen på Runde Miljøsenter før avgang.

Turen går med atterhald om godt vêr og minimum fem påmeldte.

«Havets sølv» er ein storslått film om gigantiske sildestimar, ein skjør kyst og havdjupets fantastiske drama. Sjå filmen på storskjerm i auditoriet.

Sjå Rundeskatten og fuglane

Utstillinga fokuserer på informasjon om miljø, klima, naturen på øya, næringslivet i regionen m.m. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Vi visar også den mykje omtalte dokumentaren "Havets sølv" som er spilt inn på Runde. 

​Billettar

Vaksen: kr 85,-
Barn: kr 35,-
Pensjonist/ student: kr 55,-
Familie: kr. 200,-
Grupper: (frå 15 pers.) kr. 55,- per pers.

Mat frå havet på Runde Miljøsenter.

Maten vi serverer er alltid heimelaga og ofte inspirert av havet. (Illustrasjonsfoto).

Spis eit måltid i havgapet

I kafeen sel vi småretter, kaker, kaffi/ te og kioskvarer. Nyt eit måltid i havgapet. 

Fjelltur med 360 graders havutsikt

Fjelltur med 360 graders havutsikt

Fjelltur på Runde

På Runde finn du fleire stiar som egnar seg for korte og lange turar. På ut.no kan du få mange gode tips til kor du kan gå. 

Overnatting på Runde Miljøsenter

Bo i moderne leiligheiter med sjøutsikt

 • Full tilrettelegging for sjølvhushald
 • Velg mellom enkeltrom, dobbeltrom eller heil leilegheit
 • Gratis internett og parkering
 • Godt eigna for familier

Bestill for å sjekke pris og kapasitet

Publisert av |11. mai 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Besøk Runde i sommar 2018|

Påska 2018 på Runde

KVA SKJER I PÅSKA 2019

I 2019 har Runde Miljøsenter fått ein ny nettstad for besøkssenteret, overnatting og kurs&konferanse aktivitetar. 

Her kan du og sjå programmet for påska 2019 og bestille turar du ønsker å være med på.


Publisert av |8. mars 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Påska 2018 på Runde|

Før fuglane kjem 2018 – Ryddedugnad Runde

(Foto: Andreas Winter) 10. mars vil Runde Miljøsenter, SSR og Runde Grendalag arrangere ilag med Hold Norge rent ein ryddedugnad for å rydde øya før fuglane kjem. (Sjå program lenger ned) Arrangementet vil starte med å dele litt kunnskap og ei lita matykt, før alle får utdelt roder, hanskar og informasjon. Det vil også bli arrangert [...]
Publisert av |23. februar 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Før fuglane kjem 2018 – Ryddedugnad Runde|

Opningstider i sommar / opening hours this summer

Ope kafé og utstillingar 2017 Runde miljøsenter har sommarope frå 10.juni til 20.august i tida 11:00 - 17:00 Det vil vere høve til guida omvising og få seg ein god middag eller eit godt måltid før fjellturen.   I pinsa (laurdag 3.juni - måndag 5.juni) vil kafé og utstillingar vere opne i tida 13 - 17   Open cafe and [...]
Publisert av |29. mai 2017|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Opningstider i sommar / opening hours this summer|

Laserskanning av kysten

Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.   Dei fem kommunane, Sande, Herøy, Hareid, Ulstein og Vanylven, har i samarbeid med Runde Miljøsenter, Kartverket og NGU fått laga marine grunnkart for søre Sunnmøre. Desse karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har [...]
Publisert av |26. april 2017|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Laserskanning av kysten|

Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017

Publisert av |20. april 2017|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017|