Blog

Påska 2018 på Runde

Publisert av |8. mars 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Påska 2018 på Runde|

Framtidas undervassrobotar

Bilete: Sjøfolk frå Havila Shipping lærer å handtere ein AUV. Prosjektet “Fjernstyrte undervassfarkostar - ny giv for offshore-flåten i Midt-Norge”, er eit samarbeid mellom Runde Miljøsenter AS (RMS), Havila Shipping AS, Fosnavåg Ocean Academy AS (FOSAK), Kongsberg Evotec AS, NTNU, og Universitetet i Bergen (UiB), som vart innvilga i mai 2017. Formålet med prosjektet var å [...]
Publisert av |23. februar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Framtidas undervassrobotar|

Det digitale havromet – testområde Breisundet

Runde Miljøsenter lanserte før jul saman med NTNU prosjektet «Det digitale havrom». Bakgrunnen for dette prosjektet er at Statens Vegvesen har investert i fem vindtårn og seks oseanografiske målebøyer. Investeringa på over 100 million kroner gjer Breisundet - Storfjorden til eit av dei best instrumenterte havområda langs Norskekysten. Med ytterligare instrumentering vil Breisundet kunne bli [...]
Publisert av |23. februar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Det digitale havromet – testområde Breisundet|

Før fuglane kjem 2018 – Ryddedugnad Runde

(Foto: Andreas Winter) 10. mars vil Runde Miljøsenter, SSR og Runde Grendalag arrangere ilag med Hold Norge rent ein ryddedugnad for å rydde øya før fuglane kjem. (Sjå program lenger ned) Arrangementet vil starte med å dele litt kunnskap og ei lita matykt, før alle får utdelt roder, hanskar og informasjon. Det vil også bli arrangert [...]
Publisert av |23. februar 2018|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Før fuglane kjem 2018 – Ryddedugnad Runde|

Utnytte moglegheiter i sjøområda på Søre Sunnmøre

Dei fem kommunane på Søre Sunnmøre gjorde i 2015 vedtak  om  å utarbeide ein interkommunal analyse for næringsutvikling og forvaltning av sjøområda  basert på samarbeidet og resultata frå  prosjektet «Marine Grunnkart Søre Sunnmøre».  Komande fredag 26.1 skal Runde Miljøsenter overrekkje dette dokumentet til dei fem kommunane. Vi lever i ei tid der grensene mellom [...]
Publisert av |24. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Utnytte moglegheiter i sjøområda på Søre Sunnmøre|

Havenergi workshop med studentar frå Kina og Sør-Korea

11. januar arrangerte havenergisenteret ein workshop ved Tokyo university for 15 studentar frå Kina og Sør-Korea. Tema var klimaendringane og tiltak som tidevasskraft, bølgjekraft og havtermisk energi, OTEC. Studentane hadde førebudd korte presentasjonar av dei ulike teknologiane, der også moglege miljøkonsekvensar vart omtalt. Etter at alle hadde hatt sine innlegg med påfølgjande diskusjon, delte dei [...]
Publisert av |19. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Havenergi workshop med studentar frå Kina og Sør-Korea|

Internasjonalt nettverk om djuphavsforsking

Runde Miljøsenter (RMS), Innovasjon Norge (IN)og Forskingsrådet i Brasil (FINEP) samarbeider for å organisere eit nettverk av forskingsinstitusjonar og bedrifter i Norge og Brasil som skal samarbeide om forsking på djuphavet. Hovudmålet for nettverket er å utvikle eit internasjonalt samarbeid innan energi, subsea og miljøforsking. Runde Miljøsenter ved Claudia Erber (marinbiolog) leiar arbeidet med denne [...]
Publisert av |17. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Internasjonalt nettverk om djuphavsforsking|

No gyt silen – Noregs viktigaste fisk

Langs kysten av Noreg skjer det akkurat no ei stor hending som svært få kjenner til. Den vesle avlange fisken sil (tobis) har sidan juli vore nedgravne i sand på havbotnen. Like før jul byrja den å kome opp for å gyte. I slutten av januar grev han seg ned igjen og kjem ikkje [...]
Publisert av |16. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på No gyt silen – Noregs viktigaste fisk|
  • Permalink Gallery

    Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet

Ekspertar og andre frå akademia og industri kom til Runde 5. og 6. desember for å delta i ein workshop om korleis vi kan overvake havet med den nye teknologien vi har tilgjengeleg. Jenny Ullgren og Claudia Erber frå RMS leia arrangementet desse dagane. - Vi er veldig nøgde med vår workshop, fortel Ullgren og [...]
Publisert av |4. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Sjølvstyrande farkostar og dronar gir oss nye muligheiter til å kartlegge botnforhold og dyreliv i havet|

Forskar frå Runde, professor i Japan

I desember reiste Professor Lars Golmen til Japan for å undervise ved Tokyo University of Marine Science and Technology. Han har fått eit professorat ved dette universitetet (https://www.kaiyodai.ac.jp/english/), og skal arbeide der tre månadar per år. Engasjementet går ut på forsking ved bruk av avanserte metodar innan oseanografi, slik som akustisk tomografi (skanning ved hjelp [...]
Publisert av |2. januar 2018|Nyhende|Kommentarar avslått på Forskar frå Runde, professor i Japan|