Blog

Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017

 

For Runde Miljøsenter er arrangementet Nor-Shipping 2017 viktig for nettverksbygging med profesjonelle frå ulike sektorar av norsk og brasiliansk offshoreindustri.

På Ocean Industry Podium Brasil vart det interessante diskusjonar om erfaringsbasert kunnskap og nye perspektiv for å forbetre partnarskapet mellom Brasil og Noreg. Norges olje- og energiministar Terje Søviknes og minister for handel og fiskeri, […]

Publisert av |18. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017|
  • Foto: W4P
    Permalink Gallery

    Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Gode nyhende!

Sidan kl. 10.00 i dag har bølgjekraftverket produsert straum! Ein viktig milepæl er nådd. Dette er ein historisk dag!

 

Les meir i pressemeldinga til W4P her: runde-w4p-pressrelease170601eng

Publisert av |2. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde|

Opningstider i sommar / opening hours this summer

Ope kafé og utstillingar 2017

Runde miljøsenter har sommarope frå 10.juni til 20.august i tida 11:00 – 17:00

Det vil vere høve til guida omvising og få seg ein god middag eller eit godt måltid før fjellturen.

 

I pinsa (laurdag 3.juni – måndag 5.juni) vil kafé og utstillingar vere opne i tida 13 – 17

 

Open cafe and […]

Publisert av |29. mai 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Opningstider i sommar / opening hours this summer|

Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset

Bølgekraftanlegget til Waves4power vart lagt ut på lokaliteten sør for Måganeset ved Runde fredag 5. mai, etter ei tid med overhaling og oppgradering ved Ulstein verft.

Forankringane og fortøyningsanordningane som vart sett ut i 2016, vart nøye kontrollert og klargjort dagane før, av personell frå Waves4power og BlueOrbis.

Runde miljøsenter bistod med skaffe  bølgjedata frå den […]

Publisert av |8. mai 2017|Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset|

Forsking på sil (tobis)

Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien til sil langs Norskekysten ikkje kartlagt. RMS har i lag med Havforskingsinstituttet starta opp med kartlegging av sil ved Runde. Sidan silen grev seg ned i havbotnen (sandbotn) store delar av året er data […]

Publisert av |4. mai 2017|Forsking|Innspel avslått på Forsking på sil (tobis)|

Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie

Lars Golmen frå Runde Miljøsenter deltok med innlegg og i diskusjonar på eit fransk-nordisk seminar i Caen i Normandie 1. april 2017. Temaet var korleis få stimulert til utbygging av havenergi i Normandie, også hav-vind. Det er enno ingen utbygging av betydning i regionen, mens der er eit betydeleg potensiale.

På land er det berre nokre […]

Publisert av |3. mai 2017|Forsking|Innspel avslått på Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie|

Laserskanning av kysten

Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.

 

Dei fem kommunane, Sande, Herøy, Hareid, Ulstein og Vanylven, har i samarbeid med Runde Miljøsenter, Kartverket og NGU fått laga marine grunnkart for søre Sunnmøre. Desse karta har svært høg oppløysing og viser detaljar på sjøbotnen som ingen har […]

Publisert av |26. april 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Laserskanning av kysten|

Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017

Publisert av |20. april 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagskafe på Runde Miljøsenter våren 2017|

Påska 2017 på Runde

Publisert av |28. mars 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Påska 2017 på Runde|
  • facedbookbanner-for-anders-goksoyr
    Permalink Gallery

    Søndagsforerag 2. april 2017: Havet si helse – kva skjer under overflata? Av Anders Goksøyr (UiB)

Søndagsforerag 2. april 2017: Havet si helse – kva skjer under overflata? Av Anders Goksøyr (UiB)

Havet si helse – kva skjer under overflata?

 

Havet er vårt fremste skattkammer når det gjeld ressursar, og betyr mykje for samfunnsutviklinga både globalt og i vårt eige langstrakte land. Men kva er det som skjer under overflata? Korleis kan vi studere havet si helse?

 

I dette foredraget, søndag 2.april, vil Anders Goksøyr ta føre seg […]

Publisert av |27. mars 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Søndagsforerag 2. april 2017: Havet si helse – kva skjer under overflata? Av Anders Goksøyr (UiB)|