Blog

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet

Siste felles møte i EU-prosjektet NeXOS vart gjennomført 13-14 september 2017. Møtet vart halde hjå prosjektleiar PLOCAN på Gran Canaria, same stad som møte vart haldt for fyrste gong i 2013. Frå RMS deltok Karsten Kvalsund og Lars Golmen.

Prosjektet utvikla nye sensorar for havovervåking og nye protokollar og system for sanntid dataoverføring til […]

Publisert av |18. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet|
  • Foto: W4P
    Permalink Gallery

    Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk

Waves 4 Power har publisert programmet sitt for komande torsdag. Dei informerar på sidene sine sine at det vil vere eit ope arrangement for publikum kl. 17:45 ved Fiskarkona i Fosnavåg.

Dagen startar tidlig for dei som er inviterte, og Runde Miljøsenter gleder seg til å delta og feire W4P sin suksess.

 

Du finn programmet her

 

Publisert av |18. september 2017|Nyhende|Innspel avslått på Waves 4 Power sitt program for offisiell opning av bølgjekraftverk|

Kurs i Microsoft Excel

Publisert av |7. september 2017|Nyhende, Seminar og kurs|Innspel avslått på Kurs i Microsoft Excel|

Waves4Power i media den siste veka

E24 skriv om det fullskala pilotanlegget utanfor Runde i Herøy kommune på Sunnmøre som vart kobla på kraftnettet for knappe to månedar siden, og markerar då ein milepæl for norsk bølgekraft.

Les meir her: http://e24.no/energi/norge/milepael-for-norsk-boelgekraft-foerste-boelgekraftverk-som-leverer-stroem-i-norge/24103101

Publisert av |21. august 2017|Nyhende|Innspel avslått på Waves4Power i media den siste veka|

Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk

NTNU Trondheim, AMOS, NINA, Runde Miljøsenter med fleire deltek i desse dagar med eit tokt i våre farvatn. Dette er eit unikt prosjekt som tek sikte på å svare på fylgjande:

Er det ein samanheng mellom mattilgang og nedgang i sjøfuglbestand på Runde?
Kva er årsaka til nedgangen i fleire av fuglebestandane?
Kan vi nytte moderne teknologisk […]

Publisert av |21. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Forskarar samarbeidar på tvers om teknologi, fugl og fisk|

Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017

 

For Runde Miljøsenter er arrangementet Nor-Shipping 2017 viktig for nettverksbygging med profesjonelle frå ulike sektorar av norsk og brasiliansk offshoreindustri.

På Ocean Industry Podium Brasil vart det interessante diskusjonar om erfaringsbasert kunnskap og nye perspektiv for å forbetre partnarskapet mellom Brasil og Noreg. Norges olje- og energiministar Terje Søviknes og minister for handel og fiskeri, […]

Publisert av |18. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Runde Miljøsenter på Nor-Shipping 2017|
  • Foto: W4P
    Permalink Gallery

    Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde

Gode nyhende!

Sidan kl. 10.00 i dag har bølgjekraftverket produsert straum! Ein viktig milepæl er nådd. Dette er ein historisk dag!

 

Les meir i pressemeldinga til W4P her: runde-w4p-pressrelease170601eng

Publisert av |2. juni 2017|Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraftverket til Waves4Power produserar straum på Runde|

Opningstider i sommar / opening hours this summer

Ope kafé og utstillingar 2017

Runde miljøsenter har sommarope frå 10.juni til 20.august i tida 11:00 – 17:00

Det vil vere høve til guida omvising og få seg ein god middag eller eit godt måltid før fjellturen.

 

I pinsa (laurdag 3.juni – måndag 5.juni) vil kafé og utstillingar vere opne i tida 13 – 17

 

Open cafe and […]

Publisert av |29. mai 2017|Aktivitet på senteret|Innspel avslått på Opningstider i sommar / opening hours this summer|

Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset

Bølgekraftanlegget til Waves4power vart lagt ut på lokaliteten sør for Måganeset ved Runde fredag 5. mai, etter ei tid med overhaling og oppgradering ved Ulstein verft.

Forankringane og fortøyningsanordningane som vart sett ut i 2016, vart nøye kontrollert og klargjort dagane før, av personell frå Waves4power og BlueOrbis.

Runde miljøsenter bistod med skaffe  bølgjedata frå den […]

Publisert av |8. mai 2017|Nyhende|Innspel avslått på Bølgjekraftanlegg på plass sør for Måganeset|

Forsking på sil (tobis)

Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien til sil langs Norskekysten ikkje kartlagt. RMS har i lag med Havforskingsinstituttet starta opp med kartlegging av sil ved Runde. Sidan silen grev seg ned i havbotnen (sandbotn) store delar av året er data […]

Publisert av |4. mai 2017|Forsking|Innspel avslått på Forsking på sil (tobis)|