About Lars Gustavsen

This author has not yet filled in any details.
So far Lars Gustavsen has created 42 entries.
 • Permalink Gallery

  Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde

Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde

Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde Det er få stader som har ei meir spennande historie enn skattøya og fugleøya Runde. Det er dramatiske forlis og eit ver som var heilt avgjerande for om losane kunne dra ut eller ikkje for å berge folk og for å skaffe brød på bordet til familien. [...]
Publisert av |31. mars 2016|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag 3. april: Runde i eit historisk tilbakeblikk med Marie Runde|

Påska 2016 på Runde

Publisert av |10. mars 2016|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Påska 2016 på Runde|
 • Permalink Gallery

  Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten

Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten

Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten Er vi i ferd med å øydeleggje havet som skal produsere mat til menneske i framtida? Bitte små mikroplasbitar som blir skapt av plast vi hiv på sjøen, kan takast opp av plankton og dyr i havet. Avgir desse mikroplastbitane miljøgifter som truer både dyr og menneske? Desse alvorlege [...]
Publisert av |8. mars 2016|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag 13. mars: Plastboset vårt truar havet med Janne Bareksten|

Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr

Maria Parr opnar sesongen på Runde. Det er duka for ei flott familieoppleving på Runde Miljøsenter komande søndag. Maria Parr les kjende eventyr frå den siste boka si, ei eventyrsamling med nokre av dei kjæraste eventyra våre på ein nynorsk som ligg godt i munnen for oss på Søre Sunnmøre. Maria Parr har omsett og modernisert [...]
Publisert av |1. mars 2016|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag 6. mars: Familieoppleving med Maria Parr|

Ny FN-rapport om havet

FN lanserte i dag den omfattande rapporten First World Ocean Assessment, som omhandlar status for maritim og marin aktivitet i verdshava, og korleis det står til med ressursane m.m. www.worldoceanassessment.org Runde Miljøsenter har vore engasjert i arbeidet med rapporten. Arbeidet med over 50 delkapittel har teke svært lang tid, grunna mykje byråkrati. Mange land har villa [...]
Publisert av |22. januar 2016|Nyhende|Kommentarar avslått på Ny FN-rapport om havet|

Japansk besøk

Miljøsenteret hadde besøk av Yuji og Makiko Tanaka frå Universitetet i Tokyo 4-7 januar 2016. Yuji er professor i marin biologi ved universitetet. Han ønskjer samarbeid med miljøsenteret, særleg innafor fagområda havenergi, tang og tare og fiskeriressursar. Gjestane fekk sett seg rundt i kommuna og var m.a. om bord i Kings Bay og Havila Subsea, for [...]
Publisert av |7. januar 2016|Nyhende|Kommentarar avslått på Japansk besøk|
 • Permalink Gallery

  Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band

Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band

Publisert av |2. desember 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Viseaften med julemat og konsert av Odd Goksøyr og The Red Roosters Blues Band|

Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen

Komande søndag vil Johan Ottesen presentere si nyaste bok: «Snurparar. Havfiskebåtar på Sunnmøre 1944–1957. I boka skriv han om 50 snurparar som kom til Sunnmøre i dette tidsromet. Denne perioden dekkjer dei store sildeåra som varte til og med 1956. I 1957 var det såkalla sildeeventyret over. Den aukande fangstmengda i desse åra kan [...]
Publisert av |23. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Snurparhistorie ved Johan Ottesen|
 • Dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde
  Permalink Dykkarhistorie ved Eivind IndresøvdeGallery

  Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde

Dykkarar har til alle tider tatt store sjansar for å tene utbygginga av landet vårt. Historikar Eivind Indresøvde ved Høgskulen i Volda har skrive historie om dykkarane frå vårt området gjennom 100 år. Han fortel om hjelmdykkerane som undersøkte botnen for bygging av hamner, sprenging av undervasskjer og berging av båtar. Oldefaren til historikaren var [...]
Publisert av |17. november 2015|Aktivitet på senteret|Kommentarar avslått på Søndagsforedrag: Lokal dykkarhistorie ved Eivind Indresøvde|

Bølgjekraft og miljøverknadar

Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, "grøn" energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv miljøgevinst. Dei negative miljøaspekta som måtte eksistere, må imidlertid belysast og ivaretakast både gjennom forstudiar, modellering, overvaking og kunnskapsforvalting. Det vil vere tale om både generelle og anleggs-spesifikke/lokalitets-spesifikke miljøpåverknadar. Runde miljøsenter med Lars G. [...]
Publisert av |12. november 2015|Forsking, Nyhende|Kommentarar avslått på Bølgjekraft og miljøverknadar|