Tilbod på gruppetur til Runde

Tilbod på gruppetur gjeld frå minimum 10 personar. Bruk skjemaet nedanfor, send ein epost til booking@rundecentre.no eller ring 70 08 08 00. Vi tek snarlig kontakt tilbake.
    Eg godtek at Runde Miljøsenter lagrar namn, telefon, e-post og kommunikasjon i samanheng med denne førespurnaden. Opplysningane blir lagra fram til vi blir bedde om å slette dei. Ønskjer du innsyn i opplysningane kan du kontakte oss på booking@rundecentre.no
x