Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar. Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill Haugen

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.

Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping. Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...

BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.


Les meir om besøks- og formidling...

Søndagsforedrag

Open kafe og utstilling kvar søndag

15 januar - 28 mai.

kl 13 til 17. Foredrag kl. 15. 

Velkomen! 

OPENT LAURDAG 14. JANUAR kL. 14 TIL 17.

Open kafe i samband med ny utstilling. Sjå meir informasjon på denne sida.

Ny utstilling – plastforsøpling i havet
Ny utstilling – Plastforsøpling  i havet (Ill. Gry Hansen) Verdas produsentar av plast produserer om lag 300 millionar tonn plast[...]
Søndagskafe på Runde Miljøsenter 15 januar
Søndagskafé 15 januar Denne søndagen vil det ikkje vere foredrag, men det blir gaiding i den nye utstillinga som omhandler[...]

Overnatting på Runde Miljøsenter

Bo i moderne leiligheiter med sjøutsikt

  • Full tilrettelegging for sjølvhushald
  • Velg mellom enkeltrom, dobbeltrom eller heil leilegheit
  • Gratis internett og parkering
  • Godt eigna for familier

​Les meir om overnatting...

Nyhende

Bilateral opportunities with Brazil at deep-sea research
The workshop is a first step towards creating long-term collaboration connecting industrial subsea activities available to marine environmental researchers. The[...]
Ny utstilling – plastforsøpling i havet
Ny utstilling – Plastforsøpling  i havet (Ill. Gry Hansen) Verdas produsentar av plast produserer om lag 300 millionar tonn plast[...]

Aktivitet på senteret

Søndagsforedrag: Plast i torsken av David P. Eidsvoll
Plast i torsk, kva gjer det med oss? Kvar søndag framover til midten av februar vil Runde Miljøsenter ha plastforureining[...]
Opning av ny utstilling om plastforsøpling i havet
Runde Miljøsenter opna laurdag ei ny utstilling om plastforsøpling i havet. Til utstillinga var det laga ei snor med plast[...]

Forsking

Bilateral opportunities with Brazil at deep-sea research
The workshop is a first step towards creating long-term collaboration connecting industrial subsea activities available to marine environmental researchers. The[...]
Bølgjekraft og miljøverknadar
Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, "grøn" energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv[...]

Seminar og kurs

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.
Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter. Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp[...]

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Sesong kafe og utstilling

11 juni – 21 august 2016
Dagleg frå kl. 11:00 til 17:00

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Vinn eit
FLAX lodd!


Meld deg på nyhendebrev frå Runde Miljøsenter i dag og bli med i trekninga.