Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar. Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill Haugen

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.

Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping. Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...

BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.


Les meir om besøks- og formidling...

Søndagsforedrag 2016

Open kafe og utstilling kvar søndag

25 september - 27 november.

kl 13 til 17. Foredrag kl. 15. 

NB! Søndag 30 okt. kun Søndagskafé. Foredrag avlyst. ​

Søndagskafe på Runde Miljøsenter 30 oktober
Søndagskafé 30 oktober Foredraget søndag 30 oktober er avlyst, men vi held kafeen og utstillinga open frå kl. 13 til 17. Legg[...]

Overnatting på Runde Miljøsenter

Bo i moderne leiligheiter med sjøutsikt

  • Full tilrettelegging for sjølvhushald
  • Velg mellom enkeltrom, dobbeltrom eller heil leilegheit
  • Gratis internett og parkering
  • Godt eigna for familier

​Les meir om overnatting...

Julebord på Runde

​Ønskjer du å senke skuldrane i ei hektisk førjulstid? Ta med deg vennar, familie eller kollegaar til hyggelig og sosial oppleving på Runde Miljøsenter.

Les mer om julebord på Runde her...​

Nyhende

Tre nye tilsette ved Runde Miljøsenter
Denne veka auka Runde Miljøsenter staben sin med tre nye medarbeidarar. Mona Gilstad, Jenny Ullgren og Laila Alendal. Dei skal[...]

Aktivitet på senteret

Søndagskafe på Runde Miljøsenter 30 oktober
Søndagskafé 30 oktober Foredraget søndag 30 oktober er avlyst, men vi held kafeen og utstillinga open frå kl. 13 til 17. Legg[...]
Søndagsforedrag 16. oktober Korleis offshore fartøya bidrar til å auke kunnskapen om djuphavet
Korleis offshore fartøya bidrar til å auke kunnskapen om djuphavet. Biolog Claudia Erber frå Brasil arbeider ved Runde Miljøsenter der[...]

Forsking

Bølgjekraft og miljøverknadar
Havenergi som bølgjekraft og tidevasskraft er ny fornybar, "grøn" energi, som representerer teknologi med anteke avgrensa negative miljøpåverknadar og positiv[...]
Korreksjon av reportasjer 11. februar 2015
I etterkant av pressevisinga av dei marine grunnkarta onsdag 11. februar har det blitt behov for å korrigere og presisere delar[...]

Seminar og kurs

Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter.
Offisiell lansering av nye sjø-kart på Runde Miljøsenter. Nye høgoppløyselege sjø-kart for Søre Sunnmøre er ferdigstilt og skal offentleg opnast opp[...]

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Sesong kafe og utstilling

11 juni – 21 august 2016
Dagleg frå kl. 11:00 til 17:00

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

Vinn eit
FLAX lodd!


Meld deg på nyhendebrev frå Runde Miljøsenter i dag og bli med i trekninga.