Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar.


FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Senteret samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.


Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping.


Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...


BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.


Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.

Les meir om besøks- og formidling...

Gruppeopplevingar på Runde

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær møtestad for

arrangement av mange ulike slag. Her kan du ha møte med kundar eller kollegaer, 

korsamling i flotte lokale med sjøutsikt, kurs, konferansar, skuletur med fagleg innhald

eller invitere til eit minnerikt selskap. Og du er velkommen heile året rundt.


Sommarsesongen er over for besøkssenteret
Sommarsesongen vår er over og besøkssenteret er no stengt.Vi held likevel ope for grupper på 10 personar. Ta kontakt via[...]
W4P ynskjer å forlenge løyve på Runde for 3 nye år
Waves 4 Power (W4P) søkjer forlenging av løyve på Runde hjå NVE og Kystverket.   - Vi ynskjer å fortsette[...]
Nettverkssamling mot plast i november
Sidan oppstartsmøte i januar har nettverket vi oppretta vore veldig aktive. Nettverket er flinke til å dele med kvarandre.  Vi[...]
Sommarsesongen er over for besøkssenteret
Sommarsesongen vår er over og besøkssenteret er no stengt.Vi held likevel ope for grupper på 10 personar. Ta kontakt via[...]
Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell
Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen[...]
Forsking på sil (tobis)
Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien[...]
Nettverkssamling mot plast i november
Sidan oppstartsmøte i januar har nettverket vi oppretta vore veldig aktive. Nettverket er flinke til å dele med kvarandre.  Vi[...]
Arbeidsseminar marin forsøpling
Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som[...]

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

​[instagram-feed]