Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar.

Korleis held vi oss til Korona situasjonen på Runde Miljøsenter

Oppdatert: 29/5-2020

Vi held ope, men med eit redusert tilbod. Nedanfor ser du korleis aktiviteten er ved senteret.

Overnatting leilegheiter

Du kan bu i våre moderne leilegheiter med sjøutsikt. For meir informasjon og bestilling sjå her.

Kafe og utstillinga - ope frå 13. juni

Vi er stengt fram til 13 juni. Da opnar vi for sommarsesongen og held ope kvar dag frå 12-19. Sommarsesongen varar til 16. august.

Vil du kome i kontakt med oss for overnatting, kafé eller utstillinga så kan du sende ein e-post til booking@rundecentre.no eller ringe 7008 0800

Forskingsavdelinga

Her er drifta som vanleg. Gjennom ei ordning med bruk av heimekontor og tilpassa bruk av felleslokale på arbeidsplassen så går arbeidet som normalt.

Vil du kome i kontakt med oss kan du sende ein e-post til post@rundecentre.no eller ringe 7008 0800

Vi følger med på dei tilrådingar som kjem fortløpande frå myndigheitene på https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/


FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Senteret samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.


Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping.


Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...


BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.


Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.

Les meir om besøks- og formidling...

Ny rapport om havenergi og miljøverknadar
Ny rapport om havenergi og miljøverknadar I juni 2020 kom den nye State of the science rapporten om miljøverknadar av[...]
Havvind og miljøet
Havvind og miljøet Det er mykje diskusjon om vindkraft til havs; om kva verknader anlegga kan ha på marint miljø[...]
Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell
Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen[...]
Forsking på sil (tobis)
Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien[...]
Nettverkssamling mot plast i november
Sidan oppstartsmøte i januar har nettverket vi oppretta vore veldig aktive. Nettverket er flinke til å dele med kvarandre.  Vi[...]
Arbeidsseminar marin forsøpling
Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som[...]

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

​[instagram-feed]