Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar. Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill Haugen

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.

Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping. Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...

BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.


Les meir om besøks- og formidling...

Ope laurdag 2.september kl. 11-17

Open kafe og utstilling

Vi gratulerer Runde Fyr med 250 år! I høve dagen har senteret ope og vi serverar varme rettar og kake, og utstillingane er opne. 

Les meir om besøkssenteret her. ​

Velkomen til oss!

Overnatting på Runde Miljøsenter

Bo i moderne leiligheiter med sjøutsikt

  • Full tilrettelegging for sjølvhushald
  • Velg mellom enkeltrom, dobbeltrom eller heil leilegheit
  • Gratis internett og parkering
  • Godt eigna for familier

​Les meir om overnatting...

Nyhende

Intensjonsavtale for å kartleggje og forhindre marin forsøpling
Runde Miljøsenter og Bellona har inngått ein intensjonsavtale om å samarbeide for å kartleggje og forhindre marin forsøpling. - Vi[...]
Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet
Avsluttande møte i NeXOS-prosjektet Siste felles møte i EU-prosjektet NeXOS vart gjennomført 13-14 september 2017. Møtet vart halde hjå prosjektleiar PLOCAN på[...]

Aktivitet på senteret

Opningstider i sommar / opening hours this summer
Ope kafé og utstillingar 2017 Runde miljøsenter har sommarope frå 10.juni til 20.august i tida 11:00 - 17:00 Det vil[...]
Laserskanning av kysten
Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre.   Dei fem kommunane,[...]

Forsking

Forsking på sil (tobis)
Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien[...]
Fransk nordisk seminar om havenergi i Normandie
Lars Golmen frå Runde Miljøsenter deltok med innlegg og i diskusjonar på eit fransk-nordisk seminar i Caen i Normandie 1.[...]

Seminar og kurs

Sjøfuglseminar 2017 – Fugl, fisk og teknologi
Sjøfuglseminar 2017 På vegne av NTNU, Rolls-Royce Marine og Runde Miljøsenter ynskjer vi deg velkommen til sjøfuglseminar og workshop på[...]

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Ope laurdag 2.september kl. 11-17

Vi gratulerer Runde Fyr med 250 år! I høve dagen har senteret ope og vi serverar varme rettar og kake, og utstillingane er opne. 

Sesong kafe og utstilling

10 juni – 20 august 2017
Dagleg frå kl. 11:00 til 17:00

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.