Kurs, konferansar og selskap på Runde. Foto: Marit Brunstad/ Sponland Foto Bo i moderne leilegheiter med sjøutsikt og plass til fem personar. Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon. Foto: Lill Haugen

Om Runde Miljøsenter

Runde Miljøsenter er ein internasjonal miljøforskingsstasjon med fasilitetar for utleige av leilegheiter og lokale til kurs, konferansar og selskap.

Forskingssenteret etablerer infrastruktur for overvaking og forsking på miljøet og promoterer berekraftig teknologi innan fiske, fangst og energiproduksjon. Runde Miljøsenter tar på seg oppdrag frå privat næringsliv og det offentlege.

Senteret er også eit besøkssenter med faste og skiftande utstillingar som fokuserer på miljø, klima, ressursane i havet, sjøfugl og naturen på øya. Det er ei eiga utstilling om Akerendam-forliset i 1725. Det er kafe på senteret som er open i lag med utstillinga i sommarsesongen, men omvisingar kan avtalast heile året.

Les meir om Runde Miljøsenter...

FORSKING

Runde Miljøsenter legg til rette for at forskarar frå resten av verda kan kome til Runde og samle data og materiale, teste utstyr, analysere måleseriar og skrive rapportar. Stasjonen samlar inn grunnleggande miljødata som er tilgjengeleg for forskarar som vitjar senteret, og for forskarar som arbeider med til dømes klimaendringar, fugleforsking og fiskeriforsking.

Les meir om forsking...

LEIGE LOKALE TIL KURS, KONFERANSE OG SELSKAP

Med si plassering midt i havgapet er Runde ein spektakulær stad for kurs, konferansar og selskap, året rundt. Senteret er intimt og innbyr til både effektivitet og avslapping. Vi har eit stort auditorium, møterom med sjøutsikt, selskapslokale og leilegheiter for overnatting.

Les meir om kurs og konferanse...

BESØKS- OG FORMIDLINGSSENTER

Runde Miljøsenter er eit formidlings- og besøkssenter med faste og skiftande utstillinger der vi viser dei store biologiske prosessane som skjer i Norskehavet, og samspelet mellom miljø, klima, fugl, fisk og plankton.Vi viser film, tek i mot grupper på omvising, og kan stille med guide på tur til fuglefjellet.


Les meir om besøks- og formidling...

Gruppebesøk på Runde Miljøsenter

​Vi tek i mot grupper året rundt. Her kan vi tilby både faglege foredrag, møterom, servering av mat og guida turar i utstillinga. Ring oss på 7008 0800 eller send oss ein epost for å bestille eit gruppebesøk. 

Les meir om besøkssenteret her. ​

Velkomen til oss!

Overnatting på Runde Miljøsenter

Bo i moderne leiligheiter med sjøutsikt

  • Full tilrettelegging for sjølvhushald
  • Velg mellom enkeltrom, dobbeltrom eller heil leilegheit
  • Gratis internett og parkering
  • Godt eigna for familier

​Les meir om overnatting...

Nyhende

Denne kajakken er eit lydlaust forskingsfarty
Foto: Roger Kvalsund I fiskeribladet.no kan ein lese meir om kajakken til Havforskingsinstituttet som forskar på sil og sjøfugl. Denne[...]
HYDROGENSAMFUNNET
I overgangen til det utsleppsfrie «hydrogensamfunnet» må det utviklast berekraftig teknologi for storskala produksjon av hydrogen. Energien til produksjonen kan[...]

Aktivitet på senteret

Vi ryddar før fuglane kjem i år også
Vi ryddar før fuglane kjem i år også! Foto: Hold Norge Rent, Andreas Winter. 23. mars vil Runde grendelag, Runde Miljøsenter[...]
Arbeidsseminar marin forsøpling
Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som[...]

Forsking

Havforskingsinstituttet dykkar på Runde for å teste taremodell
Havforskingsinstituttet jobbar med ein modell som skal anslå kor mykje stortare som veks langs Norskekysten. For å teste om modellen[...]
Forsking på sil (tobis)
Sil er ein av dei viktigaste fødeartane for dei fleste sjøfuglane i Noreg. Trass i dette er bestandane og biologien[...]

Seminar og kurs

Arbeidsseminar marin forsøpling
Arbeidsseminar om marin forsøpling på Runde 12-13 januar Runde Miljøsenter og Sunnmøre Friluftsråd synes det er viktig å møte frivillige som[...]
Internasjonal arbeidsgruppe frå ICES besøker Runde
ICES, Det internasjonale råd for  havforsking (International Council for the Exploration of the Sea), vart danna 22. juli 1902 i[...]

Opningstider

Runde Miljøsenter er ope for overnatting, arrangementer og omvising etter avtale heile året.

Sesong kafe og utstilling

9 juni – 19 august 2018
Dagleg frå kl. 11:00 til 17:00

Sjå her for meir informasjon om utstillinga.

Forskingsavdelinga

Open alle kvardagar heile året utanom fellesferien (juli) og juleferie.

​[instagram-feed]